Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 2

Inhoud


NVRR Jaarcongres 2017
Enquete NVRR Jaarcongres
Mijn NVRR vernieuwd
Rekenkamerkompas
Vijf vragen aan...
Landelijke kenniskring
3D-denktank
Terugblik seminar Open en big data
Volg de NVRR op LinkedIn!
Wist u dat?
Bijeenkomsten
NVRR JAARCONGRES 2017

Apenstreken of werken apen ook samen?

Wat zijn de obstakels in samenwerkingsrelaties?  
Hoe samen te werken tijdens organisatie-veranderingsprocessen?
Wat zijn de basisfundamenten van ‘samen werken’ en ‘samenwerken’?
Ferry Koster, Piet van Mourik en Patrick van Veen zijn de keynote sprekers die samen met de workshopgevers inspireren en nieuwe inzichten geven op deze vragen en het thema ‘samen werken’. Tijdens lunch en afsluitende borrel is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. U komt toch ook?


Lees meer >>

Doe mee aan de enquête van het NVRR Jaarcongres 2017

Wat voor rekenkamer wilt u zijn? Met wie wilt u meer of beter samenwerken? En merken burgers voldoende van uw onderzoek?
 
Deze en andere vragen komen aan de orde in het onderzoek dat  I&O Research in samenwerking met de NVRR uitvoert. Het doel van het onderzoek is concrete handvatten te bieden voor de vergroting van effectiviteit van rekenkamers. De uitkomsten worden gepresenteerd op het NVRR jaarcongres op 12 mei 2017.
 
Ga naar www.startvragenlijst.nl/NVRR en vul de online vragenlijst in.
Het invullen van de vragen duurt slechts enkele minuten.
 
Na afloop van het congres krijgt u de belangrijkste uitkomsten toegestuurd.

MIJN NVRR wordt vernieuwd!

Als rekenkamerlid, aangesloten bij de NVRR, kunt u vanaf 18 april a.s. via een vernieuwde ‘MIJN NVRR’ uw gegevens beheren. Per 18 april a.s. wordt de website namelijk gekoppeld aan de ledenadministratie. Door de koppeling worden alle bestaande ledengegevens van de website vervangen door de gegevens uit de ledenadministratie. Op deze manier wil de NVRR een bestand met actuele ledengegevens creëren. Op termijn wordt er ook een besloten deel ingericht waar meer en andere informatie te halen is dan op het openbare deel van de website.
 
Wat betekent dit voor u?
Per 18 april komt uw huidige inlogcode voor ‘MIJN NVRR’ te vervallen. Ieder lid met een in de ledenadministratie geregistreerd persoonlijk e-mailadres kan via de website een nieuwe inlogcode aanvragen. Na activatie van deze code kan men in een persoonlijk dashboard zijn/haar profiel beheren en bijwerken.
 
BELANGRIJK!
De activatie van een inlogcode gaat via een persoonlijk e-mailadres.
Is uw e-mailadres niet bekend  in onze database en wilt u een eigen profiel binnen de NVRR website? Stuur dan het secretariaat een e-mail met uw e-mailadres en de rekenkamer(commissie) waarvoor u werkt.
 
Ontvangt uw rekenkamer NVRR-mail via één centraal e-mailadres en willen diverse leden een eigen profiel? Dat kan eenvoudig geregeld worden door de persoonlijke e-mailadressen naar het secretariaat te sturen.
 
Het secretariaat zal de e-mailadressen invoeren zodat bij het aanvragen van een inlogcode de website uw persoonlijke e-mailadres herkent en u een inlogcode stuurt.

Rekenkamerkompas

De NVRR heeft van het Ministerie van BZK subsidie ontvangen voor ondersteuning van kwaliteitszorg bij rekenkamer(commissie)s. Een van de projecten is het rekenkamerkompas. Een ambitieus project bedoeld om in 2017 de discussie over professionaliteit in de vereniging te voeren. De noodzaak daartoe laat zich voelen in de toenemende roep vanuit de samenleving voor meer transparantie, ook naar rekenkamer(commissie)s toe. Rekenkamer(commissie)s stellen eisen aan en vragen transparantie van het bestuur. Dan moet je ook zelf die transparantie willen en kunnen bieden.

Lees meer >>

Vijf vragen aan...


Voor deze editie van de NVRR nieuwsbrief hebben wij vijf vragen gesteld aan Jeroen Kerseboom, bestuurslid NVRR.

Lees hier het complete interview >>

Landelijke
Kenniskring


Donderdag 16 februari  heeft de Landelijke Kenniskring zich in een levendige discussie gebogen over het rekenkamerkompas en de aanpak die het NVRR bestuur hierin voorstaat. 

Naast kwesties als de geringe deelname aan de Goudvink is vooruitgeblikt op de 3Ddenktank. In vervolg op de boeiende landelijke kenniskring in december ’16 nam Nico op de Laak ons verder mee in de Omgevingswet. Collega’s hadden vragen ingezonden die Nico van antwoorden voorzag. De urgentie van kaderstelling van de raad kwam aan de orde.
In het voorbereidingstraject kan de rekenkamer hierin een vitale rol spelen. Nico op de Laak besprak het Ambitiedocument en de vertaling naar een integrale Omgevingsvisie met mogelijkheden voor rekenkameronderzoek en proactieve advisering van rekenkamers aan de raad.

3D-denktank
 


Op donderdag 9 maart is onder grote belangstelling de inmiddels 3e 3D-denktank gehouden. Met een boordevol programma zijn we gestart met samenwerkingsmogelijkheden met de Inspectie SWZ. De rekenkamercollega’s zien veel kansen en brainstormen over aanpak en werkwijzen. Het belang van kennis hebben van lokale rekenkamer- en inspectie-onderzoeken wordt breed gedeeld.

Het reviewen van 3D-rapporten is slagvaardig opgepakt. Collegiaal en constructief zijn de rapporten besproken. In een geanimeerde discussie bespreken we de verschillende lokale uitvoeringspraktijken en onderzoeksresultaten.

Lees verder op de website >>

Terugblik seminar Open en big data

Op maandag 20 maart jl. organiseerde de Haagse Rekenkamer een seminar over open en big data voor collega-rekenkamers, gemeenteambtenaren, raadsleden en andere belangstellenden.
Verschillende sprekers namen onder leiding van dagvoorzitter Eva Brouwer het publiek mee in de wereld van open en big data. Hier vindt u de presentaties van de sprekers, een inhoudelijk verslag en een sfeerimpressie van het seminar.

Volg de NVRR op LinkedIn!

De NVRR heeft enkele jaren geleden een LinkedIn groep aangemaakt om een discussieplatform te bieden aan haar leden. Het is gebleken dat er weinig tot geen animo voor is. De laatste jaren heeft namelijk alleen de NVRR berichten in de groep geplaatst.
 
Omdat we een platform willen blijven bieden waar leden en geïnteresseerden in de NVRR elkaar kunnen vinden, is besloten het account om te zetten naar een bedrijfspagina. Op deze pagina kan de NVRR nog steeds haar berichten en informatie delen, maar kunnen geen discussies meer worden gevoerd.
 
Gaat u de NVRR ook volgen

Wist u dat?

  • De NVRR website binnenkort wordt opgefrist qua kleur en beeld?
  • De 2e ‘Leergang: Oriëntatie op rekenkamerwerk’ is geëvalueerd en weer is gebleken dat deze cursus aan een behoefte voldoet? We zijn bezig om het een vaste plek te geven binnen onze vereniging!
  • Het Ontwikkelteam afgelopen week een eigen nieuwsbrief heeft verstuurd?

Sponsoren Jaarcongres 2017

           
       

12-05-2017  NVRR Jaarcongres 2017
12-09-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp