Copy
NIEUWSBRIEF 2017 - Nummer 6

Inhoud

Waterluis in de otterpels

De Waterkring NVRR heeft het initiatief genomen om op de middag van 6 oktober 2017 een symposium ‘Waterluis in de otterpels’ in Amsterdam te organiseren over de rekenkamerfunctie bij de Waterschappen.

De heer Jacques Wallage is bereid gevonden om als keynote speaker te reflecteren op transparantie binnen het bestuur van waterschappen.

Meer informatie leest u op de website >>

Samenwerkingsdag 'Versterk je werk!'

Op 12 oktober a.s. organiseren de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) en de Algemene Rekenkamer (AR) de jaarlijkse Samenwerkingsdag.
 
Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van ‘Versterk je werk!’.
 
Tijdens de Samenwerkingsdag kun je in werkinhoudelijke workshops volop inspiratie en kennis opdoen over bepaalde onderzoekgebieden en (onderzoeks)tools waarmee geëxperimenteerd is. Ook kun je workshops volgen die jou als persoon versterken in je werk.

Lees meer over het programma en de workshops op de website >>

Spotdag 2017: De burger als armchair auditor Meld je nu aan!

Na een eerste Spotdag 2016, organiseert de NVRR dit jaar in samenwerking met de Algemene Rekenkamer een nieuwe editie. Voor de Spotdag 2017 willen we weten wat nodig is om de burger als armchair auditor in positie te brengen; wat zou de burger willen weten over publieke uitgaven en de resultaten die daarmee bereikt worden?

Bestuurslid Gerrit Hagelstein vertelt waarom meedoen aan de Spotdag zo belangrijk is.

Meedoen?
De Spotdag vindt dit jaar plaats in november. U kunt zich aanmelden tot 1 oktober.
 
Meer informatie vindt u hier >>

Gezocht: goede praktijkvoorbeelden rekenkamerwerk

De NVRR verzamelt goede praktijkvoorbeelden van rekenkamerwerk. Dat kunnen praktijkvoorbeelden zijn op het gebied van het inzetten van (vernieuwende) onderzoeksmethoden of de presentatie van onderzoeksresultaten, maar ook in de contacten of samenwerking met stakeholders of het selecteren van onderzoeksonderwerpen. Kortom: alle zaken waar uw rekenkamer of rekenkamercommissie mee te maken heeft.

Lees verder op de website >>

Handreiking voor (zelf)evaluaties

Door te evalueren kunnen rekenkamers leren en mogelijkheden voor verbetering in beeld krijgen. 

Het Ontwikkelteam van de NVRR heeft een handreiking ontwikkeld om (zelf)evaluaties door rekenkamers te stimuleren. In deze handreiking wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden het brede palet van mogelijkheden voor (zelf)evaluatie voor lokale rekenkamers geschetst. Op die manier worden suggesties aangereikt voor hoe (zelf)evaluatie in de praktijk kan worden vormgegeven.

De handreiking spitst zich toe op drie vormen van (zelf)evaluatie die het vaakst blijken te worden uitgevoerd door lokale rekenkamers: evaluaties van eigen onderzoek, evaluaties van de resultaten en effecten (‘doorwerking’) van eigen onderzoek en evaluaties van het eigen functioneren als rekenkamer. Voor elk van deze drie evaluatievormen wordt aangegeven welke onderwerpen zich daarvoor goed lenen, hoe zo’n evaluatie kan worden uitgevoerd en het resultaat vervolgens kan worden vastgelegd.

De handreiking is te vinden op de NVRR-website.
Voor meer informatie: ontwikkelteam@nvrr.nl

Vijf vragen aan...

Voor deze editie van de NVRR nieuwsbrief hebben wij vijf vragen gesteld aan Paul Hofstra met betrekking tot het ICT onderzoek van rekenkamer Rotterdam.

Lees hier het complete interview >>

Omgevingswet

Ondanks het uitstel van de Omgevingswet gaat de kring voortvarend van start. Degene die zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen binnenkort een datumprikker voor een bijeenkomst dit najaar.

Wilt u aansluiten? Geef u op bij info@nvrr.nl.
 

3D-denktank

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het 3D-informatiedocument. Een datumprikker voor een nieuwe bijeenkomst volgt binnenkort.

Algemene Ledenvergadering NVRR 

Noteer alvast in uw agenda: vrijdag 24 november a.s. vindt de najaarsledenvergadering van de NVRR plaats. De ledenvergadering zal dit jaar georganiseerd worden voorafgaand aan een mini-congres.

Houd de NVRR website in de gaten voor meer informatie!

Save the date: NVRR Jaarcongres 2018

Save the date! Vrijdag 25 mei 2018 vindt het NVRR Jaarcongres 2018 plaats bij Bar Beton Rijnsweerd.

Goudvink

Op basis van de ervaringen in 2016 denkt de commissie na over een nieuwe opzet voor de Goudvink, daarom wordt in 2017 geen Goudvink uitgereikt.

De rapporten van 2017 kunnen uiteraard ook worden ingediend in 2018.

Innovatie in toegepast onderzoek

De fit tussen hedendaagse fenomenen en traditionele onderzoeksmethoden staat ter discussie. De eisen aan toegepast onderzoek veranderen. Is het niet tijd om na te denken over radicale alternatieven? Welke nieuwe methoden dienen zich aan? En, welke eigenschappen moeten (beleids)onderzoekers hebben om te kunnen vernieuwen? In deze inspiratiesessie neemt Yannick Bleeker (werkzaam bij Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam) je mee langs enkele innovatieve methoden en schetst hij de toekomst van praktijkgerichte onderzoekers op weg naar grondig, degelijk én innovatief onderzoek.

De sessie is vooral bedoeld voor onderzoekers en aanbesteders van een gemeenten, ministeries, provincies of maatschappelijke instellingen.

Lees meer >>

Leergang "Beleidsonderzoek met Impact"

Op 3, 10 en 17 november a.s. organiseert ScienceWorks de leergang 'Beleidsonderzoek met Impact.

In onze kennis- en informatiemaatschappij is de behoefte aan goed onderbouwd beleid groot. Tijdsdruk en kwaliteit staan daarbij op gespannen voet met elkaar. Alleen daarom al is het toepassen van effectieve onderzoeksmethoden en -technieken dan ook van fundamenteel belang. Niet alleen om de kwaliteit van uw onderzoek te garanderen maar ook om de opgebouwde kennis zoveel mogelijk effect te laten hebben. Deze Leergang gaat in de op de vraag hoe dat kan worden ingericht. 

Meer informatie over het programma, sprekers en aanmelden vindt u op de website >>

25-09-2017  Masterclass Publieke Aandeelhouders
26-09-2017  Innovatie in toegepast onderzoek
06-10-2017  Minisymposium Waterkring
12-10-2017  Samenwerkingsdag NVRR - AR
01-11-2017  Spotdag 2017
03-11-2017  Driedaagse Leergang "Beleidsonderzoek met Impact"
10-11-2017  Najaarscongres Kring Noord
16-11-2017  Vastgoedconferentie Algemene Rekenkamer
12-12-2017  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring  
27-03-2018  Cursus Rekenkameronderzoek 2018

Copyright © 2017 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp