Copy
NIEUWSBRIEF 2018 - Nummer 1

Inhoud

O-Team zoekt versterking, doet u mee?

Wilt u ook meedenken en -helpen om uw vakgebied te professionaliseren en wordt u ons nieuwe teamlid?

Meld u dan nu aan en neem contact op met het NVRR secretariaat.

Het Ontwikkelteam (O-Team) houdt zich bezig met de ontwikkeling en professionalisering van rekenkamers en haar leden door kennis en materialen te verzamelen en te ontwikkelen. Weten wat het O-Team zoal doet, dat leest u hier >>

Terugkomdag Spotdag

Woensdag 31 januari jl. kwamen studenten en vertegenwoordigers van verschillende rekenkamer(commissie)s bij elkaar om te spreken over burgeraudits. Studenten gingen in gesprek met de rekenkamer(commissie)s en bestuursleden van de Algemene Rekenkamer en de NVRR over de vindbaarheid en begrijpelijkheid van (financiële) stukken van gemeenten. Ook zijn de resultaten van de Spotdag 2017 besproken. Dat heeft tot interessante inzichten geleid. Deze worden half maart gepubliceerd.

3D-denktank

In het voorjaar 2018 plannen we een nieuwe bijeenkomst 3D-denktank.

Op de NVRR site is de 3D-documentatie opgenomen en deze informatie moeten we levendig en actueel te houden. Lokale rekenkamers blijven ook actief monitoren hoe de decentralisatie zich ontwikkelt, hoe o.a. wijkteams en de maatschappelijke opvang functioneren. Kijk voor de actueelste onderzoeken in de Bibliotheek op de NVRR site. 

Op woensdag 14 februari a.s. spreekt Etienne Lemmens namens de NVRR en 3D-denktank op de kennismiddag van de InspectieSZW. Besproken wordt o.a. mogelijkheden tot samen optrekken in lokaal 3D-onderzoek.

Omgevingswet

Op donderdag 1 februari is de Denktank Omgevingswet gestart.

Na een introductie is de impact van de Omgevingswet voor gemeenten/provincies/waterschappen besproken. Wat kunnen rekenkamers/rekenkamercommissies nu al doen ter ondersteuning van de kaderstelling van gemeenteraden/provinciale staten/algemene besturen.
Tevens zijn relevante, concrete issues voor onderzoek zijn besproken. Ook zijn vervolgafspraken gemaakt voor het voorjaar 2018 met de plannen voor het opstellen van een informatiedocument (als voor de 3D). Met deze 'megawet in wording' krijgt namelijk iedereen te maken.

Geïnteresseerd? Sluit u aan! 

De initiatiefnemers Tineke van den Biggelaar en Nico op de Laak verwachten een boeiende collegiale uitwisseling. 
Een eerstvolgende bijeenkomst wordt in maart/april 2018 gepland. Houd de agenda in de gaten!

Meld u aan bij info@nvrr.nl.

Landelijke Kenniskring

De volgende bijeenkomsten (zie ook agenda NVRR) zijn:

  • 6 maart   
    10.00 - 12.15 uur in Vergadercentrum Vredenburg
  • 13 september   
    10.00 - 12.15 uur
  • 11 december
    10.00 - 12.15 uur
De Landelijke Kenniskring van 6 maart gaat over wijzigingen in de BBV, de Duisenbergmethode en rekenkamers en plannen voor 2018. Uitnodiging en agenda volgen.

Recente rekenkamerrapporten

De afgelopen maand zijn er weer een aantal interessante rapporten toegevoegd aan onze bibliotheek. Bent u op zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, kijk en zoek in onze bibliotheek! Wilt u ook een rekenkamerrapport uploaden, klik hier.

14-02-2018  Kennismiddag Inspectie SZW
06-03-2018  Bijeenkomst Landelijke Kenniskring
27-03-2018  Cursus Rekenkameronderzoek 2018
25-05-2018  NVRR Jaarcongres 2018

Copyright © 2018 NVRR, All rights reserved.


Stel hier uw voorkeuren in of meld u af voor onze nieuwsbrief 

Email Marketing Powered by Mailchimp