Copy
Nieuwsbrief 4, juni 2017
View this email in your browser

Met in deze nieuwsbrief: 

  • Waar staan we nu?
  • Advies Commissie m.e.r.
  • Doe je mee?

Spinderwind volgen op social media? Dat kan! Via Facebook brengen wij updates, informatie en nieuws over de plannen van dit bijzondere windpark geïnitieerd door de circa 1.000 leden van tien lokale energiecoöperaties uit gemeente Tilburg en regio Hart van Brabant. Zo blijf je op de hoogte! De frequentie waarin we deze nieuwsbrief versturen is mede afhankelijk van het nieuws.

Heb je vragen, tips of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar: info@spinderwind.nl.

Waar staan we nu?

Van 27 maart t/m 8 mei heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning. Momenteel bevinden wij ons in de zogeheten fase van bestuurlijke processen. Gemeenteraad Tilburg zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen over de vier ingebrachte zienswijzen. Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, dan wordt 3 juli aanstaande het bestemmingsplan vastgesteld en direct aansluitend de omgevingsvergunning verleend.

Advies Commissie m.e.r.

Dinsdag 30 mei jl. heeft de Commissie m.e.r. advies uitgebracht over het milieueffectrapport.
In dit advies geeft de Commissie voor de milieueffectrapportage aan of het milieueffectrapport (MER) voldoende informatie geeft om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de windturbines. Het MER is goed leesbaar en overzichtelijk. Het vat de belangrijkste resultaten van de milieu-onderzoeken – zoals een geluidonderzoek en een natuurtoets – goed samen. De locatie en de omvang van het windpark en de opstelling van de turbines zijn goed onderbouwd. Gemeente Tilburg wil dat het bedrijventerrein De Spinder onderdeel wordt van een duurzaam energielandschap. Daar kunnen de windturbines een bijdrage aan leveren.

Voor het volledige advies en het persbericht van deze onafhankelijke commissie, check de website.

Doe je mee?

De leden van tien energiecoöperaties uit Tilburg en regio Hart van Brabant willen het draagvlak voor en acceptatie van duurzame energie vergroten. Een belangrijk doel van de gezamenlijke coöperaties is om met zoveel mogelijk leden eigenaar te worden van burgerwindpark De Spinder. Het park wordt van en voor ons allemaal en komt dus niet in eigendom van een energiemaatschappij! Doe jij met ons mee? Informeer alvast bij de energiecoöperatie in jouw buurt, door te klikken op het betreffende logo. In deze regio gaan we samen zorgen voor een betere en gezondere leefomgeving. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen!
Copyright © 2017 Spinderwind BV
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven via www.spinderwind.nl.
Geen interesse? Dan kunt u hier afmelden voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Spinderwind BV · Postbus 3240 · TILBURG, Nb 5003 DE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp