Copy
Julianalaan 7 | 6191 AL | Beek
www.pigeonvetcenter.com
View this email in your browser

Nieuwsbrief duiven

De laatste weken krijg ik persoonlijk nogal wat vragen wanneer ik weer spreekuur ga doen, omdat mijn naam niet meer vermeld staat op het wekelijkse spreekuuroverzicht op Facebook.
Ik ben echter al weer maanden aan het werk. Spreekuren draai ik zelf niet meer. Ik werk zelf alleen nog op afspraak. Mocht iemand een afspraak willen hebben, dan kan de praktijk gebeld worden of een mail gestuurd worden (klik hier).
Meestal is op korte termijn dan een afspraak te regelen.

Ontsmetting

Duiven in de loftHet najaar is bij uitstek de aangewezen tijd om het duivenhok eens goed te ontsmetten. Er zijn diverse goede ontsmettingsmiddelen te verkrijgen op de markt met betrekking tot de desinfecterende werking.  
Het vervelende van veel ontsmettings-middelen is dat ze kankerverwekkende eigenschappen in zich kunnen hebben in meerdere of mindere mate.

Nu hebben de duiven daar doorgaans niet zo veel mee van doen, de eigenaar des te meer. Wat me door de jaren heen opvalt, is dat de bijwerkingen van deze middelen wat betreft kankerverwekkendheid vaak weggemoffeld worden in de kleine letters of anderszins worden gebagatelliseerd.

Ruim tien jaar geleden hebben we ons verdiept in de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot goede ontsmetting en veiligheid van het te gebruiken middel. We kwamen toen uit bij Virkon® S. Vooralsnog lijkt dit een veilig middel te zijn, zodat we dit niet alleen voor onze eigen duivenhokken gebruiken maar ook voor de ontsmetting van de ruimten in de kliniek.
Virkon® S is is geschikt voor desinfectie van oppervlakken, materialen, watersystemen en luchtdesinfectie. Als men te kampen heeft met een uitbraak van een ziekte in één van de hokken en men wil het risico verkleinen om de infectie zelf over te lopen naar een andere afdeling, dan kan het middel ook goed gebruikt worden om in een ontsmettingsbak voor het schoeisel te doen.

Wat belangrijk is om te weten, is dat men voor het gebruik van Virkon SVirkon® S de oppervlakten eerst goed moet reinigen. Daarna dient men een 1% oplossing van het middel geruime tijd te laten inwerken om een optimale werking te kunnen verkrijgen. Te vaak merk ik nog dat men de Virkon® S als een veredeld schoonmaakmiddel gebruikt. Dat dient men echter te vermijden. Dus eerst de zaak schoonmaken en daarna de ontsmetting op de juiste manier toepassen.

Als we af mogen gaan op de gegevens van de producent heeft geen enkel ander ontsmettingsmiddel een veiligheidsprofiel en een brede en krachtige werking als de Virkon S®. Het middel heeft een sterk afdodende werking  van vele bij vogels voorkomende pathogenen. Zowel virussen, schimmels als bacteriën. Het zou werkzaam zijn tegen meer dan 500 verschillende pathogenen. Een goede werkzaamheid bestaat er tegen Salmonella typhimurium en Newcastle disease (Paramyxo) alsook tegen Vogelgriep.
Het middel is niet geclassificeerd als schadelijk, het veroorzaakt geen overgevoeligheid in zowel poedervorm als in de gebruiksverdunningen, in overeenstemming met EU criteria (1999/45/EG)

Naar het zich laat aanzien, komt er een officiële toelating voor drinkwater toepassing bij kippen. Off label wordt het al door meerdere liefhebbers gebruikt in een dosering van 0,5-1 gram per liter drinkwater ter preventie van darmproblemen.

Niet alleen een juiste inwerkingtijd is belangrijk, ook de juiste verdunning is belangrijk. Wij zelf houden een verdunning aan van 1 op 100. Dit komt neer op 10 gram per liter. Voor sommige ziekten is een verdunning van 1 op 200 al voldoende zoals bij Influenza- infecties. Maar voor de meeste virussen is toch echt wel een verdunning van 1 op 100 gewenst. Dit geldt onder andere voor het Paramyxovirus, het Circovirus en bij het Adeno-coli-syndroom.
Ook voor de meeste bacteriën en schimmels, als ook voor de Chlamydiae is een verdunning van één op 100 gewenst.

Nogmaals: laat de vloeistof lang genoeg inwerken op het oppervlakte om een effectieve werking te kunnen garanderen.

Aanbieding boek "Duiven gezond houden". 

Ideaal cadeau voor de feestdagen! Aanbieding geldt voor de maanden november en december.

Bony Basis T en Bony Usneanoplus

Producten die in deze tijd van het jaar breed worden ingezet zijn de Bony Basis T en Bony Usneano Plus

Bony Basis T waarbij de T voor Tinctuur staat, is een product gebaseerd op de extractie van kruiden die een ondersteunende werking hebben tijdens de rui. De kruiden dragen bij aan de reinigende werking van lever en nieren. Daarnaast bevat het preparaat weerstandverhogende kruidenextracten en adaptogenen. Adaptogenen zijn stoffen die helpen stress op te vangen. 

De praktijk leert dat de liefhebbers enthousiast worden als ze na 4 tot 7 dagen zien dat de oude dons doorgaans massaal wordt losgemaakt en de duiven zichtbaar verbeteren. Neuzen die witter worden en duiven die zich beter voelen. 

Bony Usneano PlusBony Usneanoplus is een product gebaseerd op een vijftal kruiden. Een hiervan heeft een naam hoog te houden dat het werkzaam is tegen Staphylococcen. Staphylococcen zijn bacteriën die zich door antibiotica moeilijk laten afdoden. Sterker nog we zien in toenemende mate resistente bacteriën. Bacteriën die ongevoelig worden tegen veel van de tegen hen ingezette antibiotica. Een zorgelijke toestand.

Bony Usneanoplus kan mogelijk een bijdrage leveren aan het beheersen van deze problematiek als het op de duivenhokken voorkomt. Verder blijkt dat in de praktijk zowel Het Geel als de coccidiose moeite hebben met de aanwezigheid van deze kruiden-combinatie in het drinkwater. Zelf geven we met goed resultaat al meer dan drie jaar iedere maandag de Bony Usneano Plus in het drinkwater, zeer tot onze tevredenheid.

Pigeon Vetcenter

Julianalaan 7a | 6191 AL | Beek
T. +31 (0)46 437 1885 | E. info@pigeonvetcenter.com
Copyright © 2016 PigeonVetCenter, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp