Copy
ACE Denmark - Aeronautical Center of Excellence
Se nyhedsbrevet i en browser

ACE Denmark præsenteret på netværksmøde for forsvarsindustri

Det seneste netværksmøde i CenSec er foregik på Flyvestation Skrydstrup 22. marts fra 9.30-15.00. 

På mødet orienterede Haderslev Kommune om planerne for oprettelse af et center for flyvedligeholdelse på Skrydstrup Flyvestation. 
Borgmester H.P. Geil bød velkommen, og senere på dagen fortalte kommunaldirektør Willy Feddersen om kommunens visioner for ACE-Denmark.

I sit oplæg fortalte kommunaldirektøren, at kommunens strategi både drejer sig om myndighedsdelen, hvor man fokuserer på hurtig og smidig miljøbehandling samt om mulighederne for vækst og udvikling i form af skabelse af en klynge for flyvedligeholdelse under navnet ACE-Denmark. Kommunaldirektøren understregede desuden, at Haderslev Kommune populært sagt er en ”forsvarskommune”, der fx i forbindelse med den årlige Lysfest, som markerer befrielsen 4. maj, sætter Fred, Frihed og Forsoning på dagsordenen på Haderslev Kaserne. Med sin placering i grænselandet er det en del af kommunens DNA.
 
CenSec er et netværk for industrisamarbejde. CenSec er med sine ca. 100 medlemsvirksomheder den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandør til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien, samt jernbane og off-shore og den maritime industri.
 
Copyright © 2017 Haderslev Kommune, All rights reserved.


Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan updatere dine præferencer eller afmeld nyhedsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp