Copy
Nyhetsbrev

Vil du abonnere? Klikk her
Nr 3. juni 2022
Foto: Gunhild Smedås

Vi takker våre følgere og samarbeidspartnere for samarbeidet så langt i år
- vi ser fram til fortsettelsen i høst. 

Håper dere tar dere en velfortjent pause - ved Mjøsa eller et annet spennende sted i verden.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
Konferanse: Etikk er tidsløst - 24. august på Domkirkeodden

 

Etikknettverket Innlandet inviterer helsepersonell, pårørende, studenter og frivillige til fagdag om etikk.

Det blir mange spennende foredragsholdere!

Abid Raja, Einar Øverenget, Asbjørn Kjetil Torfinsen, Erik Seierstad, Knut Anders Sørum og Inge Eidsvåg.

Her kan du se program.

Her kan du melde deg på.

Det er fremdeles ledige plasser - førstemann til mølla! Frist er 10. august. 

Spørsmål om dagen kan rettes til Åsa Serholt Jensen

Fagdag om pårørendearbeid ble avholdt 10. juni på GregersUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Hedmark inviterte brukere, pårørende og helsepersonell i hele Innlandet til temadag om pårørendestøtte på Gregers i Hamar. Dagen var satt sammen av dyktige foredragsholdere som hadde ulik vinkling på hvordan vi best kan gi pårørendestøtte og anerkjenne pårørendes innsats.

Temadagen er et ledd i «Støtte og avlastning til pårørende med omsorgsoppgaver», et prosjekt som er utviklet og ledes fra USHT Innlandet (Hedmark).

Du kan lese mer om dagen på Kompetansebroen sine nettsider.


Fra venstre: Kirsten Koht, Una Stenberg, Reidun Hov og Christiane Nielsen
Foto: USHT Innlandet.

Pårørende - en nødvendig ressurs
Pårørende er en nødvendig ressurs, men er ofte slitne og kan utsettes for helseproblemer. Avlastning kan ha avgjørende betydning for å holde ut i pårørenderollen. I perioden 2016-2018 ble det utviklet en modell som er beskrevet i Håndbok «Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver»  .

Nå videreutvikles modellen gjennom et nytt prosjekt. «Pårørendepause» er et lavterskeltilbud som gis av en frivillig etter gjennomført kurs. Den frivillige er sammen med den som er syk i tilpassede aktiviteter, for eksempel gå turer, samtale, lese, praktiske oppgaver eller bare være tilstede. 
  
Har du behov for «Pårørendepause»?
Er du pårørende eller kjenner du til pårørende som kan ha behov for et pusterom så kan du ta kontakt med den personen som er oppgitt under i din kommune.

Grue    Beathe Johansen  Tlf 476 24 239    
Hamar    Anne Brendjord  Tlf 909 80 615    
Stange    Silje Gillund  Tlf 481 23 077    
Våler    Torunn Syversen  Tlf 976 70 915  
Åsnes    Mona Skara  Tlf 408 82 165    

Spørsmål om prosjektet? Kontakt Christiane Nielsen, Tlf 402 81 161
NOEN AV VÅRE AKTIVITETER I 2022

Bli med på Mitt livs ABC-opplæring høsten 2022
 
Høsten 2022 er alle kommuner i Hedmark velkommen til å melde på nye grupper på Mitt livs ABC-opplæringen. 

Mitt livs ABC omfatter en grunnleggende opplæring i viktige temaer innen tjenesteyting til personer med utviklingshemming.I tillegg til kunnskap om utviklingshemming omfatter materiellet tema som kommunikasjon, etikk, helse, aktuelt lovverk, miljøarbeid, bruk av tvang og makt, opplæring, og tilrettelagte dagtilbud og arbeid. Videre legges det vekt på hvordan man som tjenesteyter kan bistå for å øke trivsel, etablere sosiale nettverk og tilrettelegge og oppmuntre til et aktivt liv.

Opplæringen er todelt, hvor man først melder seg på Mitt livs ABC perm 1 før man kan gå videre til Mitt livs ABC perm 2. Hver perm tar ca 1 år å gjennomføre. Nytt i år er at vi også vil tilby en ny perm som heter ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming.
 
Kontakt: Ina Øyan
Trygghetsstandard i sykehjem Foto: ressursportal.no
 
Dette er et verktøy som skal støtte sykehjemslederne i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Verktøyet kan også være nyttig for ledere som jobber i andre enheter som i hjemmetjenesten eller bofellesskap. Trygghetsstandarden er et nytt innsatsområde for USHT i 2022.
 
Verktøyet består av seks temaer: Ledelse, struktur og prosess, innovasjon og teknologi, kompetanse, personsentrert omsorg og tjenesteyting.
Hvert tema har en introduksjon, utdypende tekst og lenker til relevant fagstoff.
 
Du finner trygghetsstandarden på ressursportal.no

Kontakt: Bente Ødegård Kjøs eller Irene Røen
PROSJEKTER
Rett tiltak til rett tid! 

Utviklingssenter for sykehjem ogFoto: Shutterstock hjemmetjenester (USHT) Innlandet ønsker kommuner i Innlandet velkommen til deltagelse i nytt nettverk «Rett tiltak til rett tid» som er et forbedringsarbeid knyttet til Demensplan 2025.
 
Målet er å bidra til systematisk oppfølging i tidlig fase til personer med demens, gjennom å implementere gode forløp i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 
Nettverket vil bestå av seks møter, fordelt på et år. Tre hele dager og tre møter av tre timer.  Nettverksmøtene består av en kombinasjon av fysiske og digitale møter, med undervisning, faglig oppdatering, og erfaringsdeling mellom teamene. I tillegg vil det gjennomføres prosessveiledning med kommunene mellom møtene.

Oppstart av nettverket 7. september 2022.

Du kan se film om rett tiltak til rett tid som Utviklingssenteret har laget på vår Youtube-kanal.

Kontakt:  Brita Aaslie-Fjell eller Irene Røen
E-post E-post
facebook.com/ushthedmark facebook.com/ushthedmark
hamar.kommune.no/utviklingssenter hamar.kommune.no/utviklingssenter
utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark utviklingssenter.no/utviklingssentre/innlandet-hedmark
USHT Innlandet (Hedmark) USHT Innlandet (Hedmark)
Du står på vår liste over kontaktpersoner og mottar derfor dette nyhetsbrevet. Ønsker du ikke lenger motta nyhetsbrev fra oss kan du velge stopp å sende meg nyhetsbrev.

Email Marketing Powered by Mailchimp