Copy
Rijne Energie Nieuws brengt het laatste nieuws over bewonerscollectief Rijne Energie voor duurzame energie opwek in Rijnenburg. 
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief
Stadsgesprekken met de regio van start
Vorige week donderdag 16 maart was het eerste in een serie van drie gesprekken die de gemeente Utrecht organiseert om bewoners, omwonenden, grondeigenaren, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij grootschalige duurzame energieopwek in #Rijnenburg. Op deze avond kreeg iedereen de mogelijkheid om met elkaar te praten over wat hij/zij belangrijk vindt bij het opwekken van duurzame energie in Rijnenburg. Veel goede ideeën kwamen voorbij, bijvoorbeeld drijvende zonnepanelen op de Nedereindse plas, zonnevelden langs de snelweg, een innovatie- & educatiecentrum voor duurzame energie, en het behouden van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied.
 
Op de website van de gemeente Utrecht staan de opbrengsten van het eerste stadsgesprek over duurzame opwekking van energie in Rijnenburg. Te lezen is dat de meningen uiteenlopen, maar dat er ook gemeenschappelijke gedachten zijn.
 
A.s. zaterdag 25 maart is het tweede stadsgesprek. We gaan dan met elkaar in gesprek over hoe we deze duurzame opwek kunnen realiseren met inachtneming van wat we gemeenschappelijk daarbij belangrijk vinden. In de volgende nieuwsbrief lees je hierover meer.

Woensdag 12 april worden de opgehaalde ideeën voor duurzame energieopwekking in Rijnenburg samengevat en teruggekoppeld. De opbrengst van de stadsgesprekken wordt vervolgens toegestuurd aan het college en de gemeenteraad van Utrecht die voor de zomer besluiten hoe hiermee verder.
Meer informatie van de gemeente Utrecht over de stadsgesprekken met de regio vind je op www.utrecht.nl/rijnenburg.
Hoe kun je als bewoner participeren?

Rijne Energie is een samenwerking van burgers en energiegroepen Energie-U, Uwind en De Windvogel en Samen Duurzaam Nieuwegein. Deze energiebewuste inwoners hebben allemaal hetzelfde doel: schone energie opwekken en de geldstroom lokaal houden. We wonen in en om het gebied Rijnenburg, en in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJssestein.

Hoe werkt participatie eigenlijk?

Burgers en lokale bedrijven kunnen zich verenigen in energiecoöperaties en zo samen hun eigen duurzame energie opwekken. Het voordeel daarvan is dat de windmolens, zonnevelden en ook de stroom eigendom zijn van deze groep.

Wat is daar het voordeel van?

Met elkaar heb je zeggenschap over de stroom en dus ook over de  opbrengsten. Die willen we inzetten voor een mooi Rijnenburg en verdere verduurzaming van Rijnenburg en omliggende wijken. Het geld blijft zo in het gebied, voor de omwonenden en de omgeving zelf.

Wat is het participatiemodel?

Inwoners in en rondom Rijnenburg kunnen straks investeren in duurzame energieprojecten: windmolens en/of zonnevelden. Omdat er nog niets bekend is over de hoeveelheid en de wijze van duurzame opwek, is er ook nog geen financieel participatiemodel. Na de stadsgesprekken gaan we berekenen wat er mogelijk is en voorstellen doen over de (financiële) participatie. Iedereen die zich aansluit kan hierover meepraten en meebeslissen. De participatie is hierdoor breder dan alleen financieel. We beslissen namelijk ook samen wat we met de opbrengsten doen. Samen met de gemeenten en de omwonenden maken we een optimaal ruimtelijk plan, waarin het bewonerscollectief zelf de windmolens en zonnevelden exploiteert.

Informatiemarkt goed bezocht

In aanloop naar de stadsgesprekken organiseerde de gemeente Utrecht zaterdag 11 maart een informatiemarkt voor de bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden over grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg. Deze markt vond plaats in het AC De Meern Meeting Centre. Bezoekers konden zich door de gemeente, initiatiefnemers (Rijne Energie en Eneco), provincie, experts en andere belangenorganisaties laten informeren over het hoe en wat van duurzame energieopwekking in Rijnenburg. Ook lichtte de gemeente het proces verder toe en konden bezoekers zich ter plekke opgeven voor de stadsgesprekken op 16 en 25 maart. Wie een windmolen van dichtbij wilde bekijken en ervaren, kon met een busje heen en weer naar een van de molens van het Eneco Windpark Nieuwegein, alwaar ook uitleg over de windmolen gegeven werd.
 
Er was de hele dag door een goede aanloop van bewoners uit Utrecht, IJsselstein en Nieuwegein. Opvallend was dat zo goed als iedereen openstond voor duurzame energie in Rijnenburg. En om deze duurzame energieopwek voor/door/met bewoners te doen sprak zeer aan. De voorkeuren voor windmolens en zonneparken liepen wel uiteen. Ook lieten sommigen hun bezorgdheid blijken: Waar komen de molens, overstemt het geluid van de molens ‘s nachts het snelweglawaai, hoeveel last heb ik van slagschaduw? Sommigen vonden het belangrijk dat het middengebied van Rijnenburg groen blijft. Ook was er de vraag of in Rijnenburg echt iets gedaan kan worden: Hoe vallen de energieplannen met projectontwikkelaars te regelen? En is er wel tijd genoeg om de investering terug te verdienen, omdat er in 2030 wellicht weer gebouwd gaat worden?

Met deze en andere vragen zijn we aan de slag gegaan in de stadsgesprekken, a.s. zaterdag is het tweede gesprek in een serie van drie.

Help mee met Rijne Energie
Wij vinden het belangrijk dat Utrecht zelf de verantwoordelijkheid neemt voor duurzame energieproductie. We willen lokaal opwekken, lokaal stroom leveren, en de opbrengsten lokaal weer inzetten ten goede van bewoners en omwonenden.

Hoe kun jij helpen?
- word ook ambassadeur voor je eigen energie
- stuur deze mail door aan je vrienden
- volg ons op Twitter: @RijneEnergie
- Like ons op Facebook: Rijne-Energie
- meld je aan om actief mee te bouwen via Rijne.energie@gmail.com

Wij zijn er klaar voor. Voor onze eigen energie!
 
Copyright © 2017 Rijne Energie, All rights reserved.

Contact:
rijne.energie@gmail.com

Nieuwsbericht instellingen aanpassen?
Je kunt voorkeuren aangeven of uitschrijven.


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rijne Energie · Postbus 19281 · Utrecht, Utrecht 53501 DG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp