Copy
Naar de website

Geachte leden, vrienden en belangstellenden.

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van april. Hierin leest u onder meer over de komende kerkdiensten en activiteiten binnen onze gemeente, en nieuws van het Landelijk Bureau. De digitale nieuwsbrief en Onze Bode worden ook op onze website gepubliceerd. U vindt ze terug onder het kopje 'nieuws'. 
 
Kerkdiensten

2 april          mw. ds. A.S. Lenselink
9 april          dr. E.H. Cossee
14 april        dhr. W.J. Scholl, Goede Vrijdag - Avondmaal, 19:30 uur
16 april        mw. Rosen Jacobson-van Dam, Pasen
                     Aansluitend Paaslunch
23 april        geen dienst
30 april        mw. N. Verburg

 
Activiteiten binnen de gemeente 
 
Paaslunch
Op Eerste Paasdag kunt u na de dienst weer gezellig aanschuiven bij de Paaslunch. U komt tocht ook! 
Opgave: via de intekenlijst in de kerk of bij
Marijke van Akker - 434 02 28 
of
Neel de Jong - 434 63 47, tot uiterlijk 11 april.
Bij voorkeur na 19:00 uur. 

Klusdag
Het is weer mooi weer dus er kan weer geklust worden in en rondom ons
kerkgebouw. Er moet gesopt worden en er moet geverfd worden. De zijkanten
van het gebouw, het hek aan de voorkant en nog enkele deuren.
Wie wil hierbij helpen? Wie heeft nog kennissen die het ook leuk vinden
om te klussen in onze kerk? Alle handen zijn van harte welkom!
Datum: zaterdag 13 mei, vanaf 09.30 uur
Geef je op bij Sjoerd Jansen: shjansen88@hotmail.com
En…… voor de interne mens wordt vast weer goed gezorgd! 

Algemene Voorjaars Ledenvergadering
U bent van harte uitgenodigd om op maandagavond 22 mei de Algemene Voorjaars Ledenvergadering bij te wonen.  Deze vergadering gaat om 20:00 uur van start in de Arminiuszaal. 

Vrouwengespreksgroep
Bijeenkomst: woensdag 19 april om 10:00 uur
Hoofdstukken uit Woorden en gedachten van vroege christenen, E.P. Meyering.
Deze groep komt bijeen ten huize van mw. Rijnenberg-Kievit, Ernst Casimirstraat 16 te Vlaardingen. Er is nog plaats voor 2 à 3 personen. Neem voor meer informatie contact op met dhr. W.J. Scholl, 010-4355083.


De Bijbelgroep, onder leiding van dhr. B. Folkersma, is met ingang van december 2016 opgeheven.

 
Bijzondere diensten in de omgeving 

Cantatedienst 
Op zondag 23 april kunt u genieten van cantate "Du Hirte Israel, höre"(BWV 104) van Johann Sebastian Bach, gezongen door Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam. Begeleiding: West-Nederlands Bach Orkest o.l.v. Arno Bons. Naast de cantate wordt door het koor ook een passend motet ten gehore gebracht. Deze cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel, aanvang 17:00. 

 
Nieuws van het Landelijk Bureau 

Cursus ‘Erfenis zonder testament’
Filosofische reflecties op hedendaags geweld.
Wat kunnen de tien geboden voor ons betekenen? Ooit werden zij, in een geheel andere samenleving dan de onze, geformuleerd als leidraad ten leven. Deelnemers gaan hierover in gesprek naar aanleiding van het boek ‘Erfenis zonder testament, filosofische overwegingen bij de tien geboden’ van Hans Achterhuis en Maarten van Buuren. Begeleiding door predikant Antje van der Hoek.

Data:  7 februari, 7 maart en 4 april van  20.00 – 21.45 uur

 
lees meer


Weg met de bijbel. Gids voor vrijzinnig bijbellezen.
Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Nee hoor, de remonstrantse auteurs vinden de bijbel een fantastisch boek, de bijbel wijst hen de weg. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen die op hun, vrijzinnige manier. Verschenen in maart 2017.
bestellen
Copyright © 2017 Remonstranten Vlaardingen, All rights reserved.
 

Ons adres is:
Remonstranten Vlaardingen
Hoflaan 39, 3134 AB Vlaardingen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als lid, vriend of belangstellende.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen?
unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp