Copy
naar de website
Een gezond en sfeervol 2017 toegewenst! 

Geachte leden, vrienden en belangstellenden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand januari. Lees in deze nieuwsbrief alles over de komende kerkdiensten, diverse activiteiten binnen en buiten de gemeente, nieuws van het Landelijk Bureau en meer.

 

Kerkdiensten

Aanvang 10:30 uur, tenzij anders aangegeven. Na de dienst bent u van harte welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Arminiuszaal.

 
 1 januari  Geen dienst
 8 januari   dr. K.J. Holtzapffel, Rotterdam
 * Bijzondere collecte: Binnenlands Diaconaat
 15 januari  dr. J.F. Goud, Den Haag
 22 januari  Geen dienst
 29 januari  mw. ds. M.J. Wassenaar, Katwijk
 

Activiteiten binnen de gemeente
 

 16 januari  Sluitdatum kopij Onze Bode
 16 januari  Kerkenraadsvergadering, 19:45 uur
 25 januari  Vrouwengespreksgroep, 10:00 uur

 


Activiteiten buiten de gemeente

Bijzondere diensten en concerten 

 7 januari  Nieuwjaarsconcert
 Grote Kerk, Markt Vlaardingen, aanvang 15:00 uur
 Toegang gratis.
 o.a. muziek van G.P. Telemann, J. Reinberger en  G.F. Händel
 M.m.v. de Vespercantorij o.l.v. Peter van  Kranenburg
 29 januari  Taizégebeden
 Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, Vlaardingen
 Aanvang 19:00 uur
 http://www.ambachtoost.nl/taize
 Elke vrijdagavond  In de wintermaanden kunt u luisteren naar een serie  orgelconcerten  op de vrijdagavond.
 Grote Kerk, Markt Vlaardingen, aanvang 20:00 uur.
 Toegang €5.- (CJP en 65+ betalen €4.-)
 Inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.
 http://www.kunstencultuur.net/wandelconcerten/
 


Te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht

Tanach - Bijbel – Koran: 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017

Van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017 worden de Tanach, Bijbel en Koran samen gepresenteerd in de tentoonstelling Heilig Schrift. Een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam.

 
Maria: 10 februari 2017 t/m 20 augustus 2017
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?

naar de website

Nieuws van het Landelijk Bureau

Jaaroverzicht 2016 - een hoop tranen, maar af en toe gelukkig een lach


Wat waren dit jaar de diepste dalen en de hoogste pieken? Waar hebben we smakelijk om gelachen en waar hebben we van genoten? Wat kunnen we leren van 2016 en wat nemen we daarvan mee?

lees verder

Mijn goede voornemen voor 2017: weg met de woede

Geschreven door Koen Holtzapffel
foto: Craig Sunter

Hoe  zit het met joúw goede voornemens voor 2017? Liggen ze al klaar of begin je er maar niet meer aan? Ach ja, na een maand zijn de meeste goede voornemens al weer lang en breed opgeborgen in de onderste la. Samen met de kerstballen en de piek. See you later, tot volgend jaar!

Toch blijf ik het proberen. En ik laat me daarbij inspireren door de bijbelse figuur van tollenaar  Zacheüs...

lees verder

Serie: Ontdekkers van het ‘ik’

We zouden in een ik-tijdperk leven. Sociologen zien het ‘dikke ik’ als bron van alle hufterigheid. Maar waar komt dat ‘ik’ eigenlijk vandaan. Emeritus predikant Foeke Knoppers neemt je in deze cursus mee naar drie mannen die over de ontdekking van hun ‘ik’ hebben geschreven: Augustinus (354-430), Montaigne (1533-1592) en Rousseau (1712-1778). De cursus wordt afgesloten met de bespreking van een aantal stellingen uit de imposante studie van Charles Taylor Bronnen van het zelf waarin de drie genoemde denkers op beslissende momenten in het betoog, ten tonele worden gevoerd.
 

Data van deze serie: 9 januari, 6 februari, 6 maart 2017
Tijd: 14.00 – 15.30.   Evt. ook 20.00 -21.30 uur. Locatie: Apeldoorn

 

naar de website

Gesprekskringen

Vrouwengespreksgroep
Bijeenkomst: woensdag januari om 10:00 uur
Hoofdstukken uit Woorden en gedachten van vroege christenen, E.P. Meyering.
Deze groep komt bijeen ten huize van mw. Rijnenberg-Kievit, Ernst Casimirstraat 16 te Vlaardingen. Er is nog plaats voor 2 à 3 personen. Neem voor meer informatie contact op met dhr. W.J. Scholl, 010-4355083


De Bijbelgroep, onder leiding van dhr. B. Folkersma, is met ingang van december 2016 opgeheven.
Activiteiten in de Windwijzer

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Maandelijks worden er talloze activiteiten georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld op 14 januari een boekenmarkt en weggeefwinkel, is er de wekelijkse bijeenkomst op donderdag voor mensen met dementie die thuiswonen (en hun naasten) en op 13 januari wordt de spannende film 'Publieke werken' vertoond. Kosten €5

Klik hier voor het volledige programma:

Programma Windwijzer
Copyright © 2017 Remonstranten Vlaardingen, All rights reserved.

Ons adres is:
Remonstranten Vlaardingen
Hoflaan 39, 3134 AB  Vlaardingen
remonstrantenvlaardingen@outlook.com

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als lid, vriend of belangstellende.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? 
Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp