Copy
naar de website

Geachte leden, vrienden en belangstellenden,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand februari. Wellicht was het u al opgevallen dat niet alleen de nieuwsbrief, maar ook de website in een nieuw jasje is gestoken. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de site aantrekkelijk en up-to-date te maken. Kom gerust een kijkje nemen! Wist u bijvoorbeeld al dat Onze Bode vanaf nu ook op de website gepubliceerd wordt? 

 

Kerkdiensten

Aanvang 10:30 uur, tenzij anders aangegeven. Na de dienst bent u van harte welkom om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee in de Arminiuszaal.

 
  5 februari   dhr. W.J. Scholl - Avondmaal
  12 februari   dhr. P.W.A. Overdiep, Bussum 
  19 februari  ds. P. Korbee, Leiden
  26 februari   Geen dienst 
 

Activiteiten binnen de gemeente
 

  13 februari  Kerkenraadsvergadering, 19:45 uur
  22 februari  Vrouwengespreksgroep, 10:00 uur

 


Activiteiten buiten de gemeente

 
Auteur Oerboek van de mens in Rotterdam
Donderdag 9 februari om 20.00 uur geeft prof. Carel van Schaik een lezing over zijn bestseller "Het Oerboek van de mens". De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de 's Gravenweg 251.
Een gespreksgroep van Apgenners en Vrijzinnigen heeft het initiatief genomen de auteur uit te nodigen vanuit Zürich. Van Schaik is hoogleraar primatologie en heeft de Bijbel ("Het Oerboek") gelezen als evolutionnair bioloog, en is daarbij tot verrassende inzichten gekomen.
Entree is vrij (giften bij de uitgang); parkeren geen probleem.

 


Te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht

Maria: 10 februari 2017 t/m 20 augustus 2017
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?

naar de website

Nieuws van het Landelijk Bureau

Beraadsdag 2017: wat betekent vrijheid in onze tijd?

Geschreven door Michel Peters
Kom je op 11 maart 2017 ook naar Delft? Op die dag houden we weer de jaarlijkse remonstrantse Beraadsdag. Het is een dag waarop remonstranten en andere belangstellenden zich buigen over een maatschappelijk thema dat voor ons relevant is. Dit jaar gaan we het  thema ‘vrijheid’ opnieuw aan de orde stellen, herijken, van nieuwe betekenissen voorzien.
lees verder

De verscheurde mens: tussen geluk en status

We zijn rijker dan ooit, we leven langer en bezitten meer. Waarom zijn we niet gelukkiger? En waarom liggen we wakker van status, van wat we zijn of niet (meer) zijn? Waarom is wat we doen, waar we wonen en wat we bezitten, steeds meer onze status, ja zelfs ons geluk gaan bepalen? 
De Groningse predikant Lense Lijzen wijdt je in in de filosofie van Alain de Botton. 

lees verder

Gesprekskringen

Vrouwengespreksgroep
Bijeenkomst: woensdag 22 februari om 10:00 uur.
Hoofdstukken uit Woorden en gedachten van vroege christenen, E.P. Meyering.
Deze groep komt bijeen ten huize van mw. Rijnenberg-Kievit, Ernst Casimirstraat 16 te Vlaardingen. Er is nog plaats voor 2 tot 3 personen. Neem voor meer informatie contact op met dhr. W.J. Scholl, 010-4355083


De Bijbelgroep, onder leiding van dhr. B. Folkersma, is met ingang van december 2016 opgeheven.
Activiteiten in de Windwijzer

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Maandelijks worden er talloze activiteiten georganiseerd. Zo is er op 11 februari de maandelijkse boekenmarkt en weggeefwinkel, op donderdag 16 februari komt schrijver Willem Jan Otten naar Vlaardingen voor de schrijversavond en vanaf 18 februari is de foto-expositie rondom de Geuzenmaand te zien.

 

Klik hier voor het volledige programma:

Programma Windwijzer
Copyright © 2017 Remonstranten Vlaardingen, All rights reserved.

Ons adres is:
Remonstranten Vlaardingen
Hoflaan 39, 3134 AB  Vlaardingen
remonstrantenvlaardingen@outlook.com

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geregistreerd staat als lid, vriend of belangstellende.
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen? 
Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp