Copy
Nieuws van Effectief Altruïsme Vlaanderen

Dag wereldverbeteraar!

 
De Warmste Week – Music for Life eindejaarscampagne komt er weer aan. Dit keer doen meer dan 2000 goede doelen mee. Maar een belangrijk inzicht in het effectief altruïsme is dat er een grote spreiding is in de kosteneffectiviteit van verschillende projecten, organisaties en goede doelen. Een kleine minderheid van goede doelen zijn veel effectiever dan de grote meerderheid. Daarom hebben we de lijst van Warmste Week goede doelen overlopen, op zoek naar de organisaties die potentieel de grootste impact kunnen realiseren.

Is menselijk welzijn en armoedebestrijding je topprioriteit, dan is Eight waarschijnlijk een aanrader. Deze organisatie geeft mensen in Oeganda een onvoorwaardelijk basisinkomen. Onvoorwaardelijke cash transfers hebben hun effectiviteit al bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Eight komt qua project in de buurt van GiveDirectly, een topaanbeveling van GiveWell. Helaas vinden we tussen de Warmste Week goede doelen geen andere organisatie die qua effectiviteit in de buurt komt van de andere topaanbevelingen van GiveWell. Een donatie aan een top charity van GiveWell kan meer goeds realiseren dan een donatie aan een goed doel van de Warmste Week, zelfs al zijn die laatste fiscaal aftrekbaar. Wil je toch aan een GiveWell top charity doneren met een fiscaal aftrekbare gift, kijk dan hier voor de mogelijkheden.

Misschien is naast menselijk welzijn ook dierenwelzijn belangrijk voor je. Dan zijn er bij de Warmste Week twee interessante goede doelen om te steunen. EVA is een organisatie die diervrije (plantaardige) voeding promoot. Volgens Animal Charity Evaluators is dat een heel effectieve maatregel voor de dieren, zoals blijkt uit hun topaanbeveling voor The Good Food Institute. Daarnaast is er Bite Back, een organisatie die qua werking het best vergelijkbaar is met Animal Equality, een andere top charity van Animal Charity Evaluators.

Naast het welzijn van de mensen en dieren die nu of in de nabije toekomst leven, kun je ook focussen op de verre toekomst. Daarbij denken we aan catastrofale rampen die het overleven van de mensheid kunnen bedreigen. In dit artikel kun je lezen over het grote belang van de verre toekomst. In de lijst van Warmste Week goede doelen zitten wel diverse milieuorganisaties die zich bezighouden met duurzaamheid, maar toch denken we dat er veel effectievere organisaties zijn die zich toeleggen op het veiligstellen van de verre toekomst en die op andere, meer verwaarloosde extreme risico’s focussen dan de milieuproblemen die al veel aandacht krijgen. Wil je in deze eindejaarsperiode iets doen voor die verre toekomst, dan kun je doneren aan het Effective Altruism Funds, Long-Term Future. Het geld dat gedoneerd wordt aan dit fonds, gaat naar de organisaties die op dit moment het effectiefste een donatie kunnen omzetten in een verlaging van een extreem risico.

Recente activiteiten

De afgelopen maanden zat Effectief Altruïsme Vlaanderen niet stil. Er werden tientallen lezingen en gastcolleges over effectief altruïsme gegeven, op de boekenbeurs, het Vegfest in Utrecht, bij de gemeente Essen, de Europese School in Mol, Elcker-Ik, Uitstraling Permanente Vorming, VIVES Hogeschool Kortrijk en vele andere. Onze voorzitter Stijn Bruers ging ook naar onze oosterburen, Effective Altruism Rheinland, voor het geven van workshops over rationele ethiek. Gedurende twee dagen konden een vijftiental effectief altruïsten zich verdiepen in risicoanalyses, morele illusies, kritisch denken in de ethiek en andere thema’s.
En natuurlijk mogen we onze recente vrijwilligersdag niet vergeten. Met een bezoek aan het Parlementarium in Brussel, gevolgd door een gezellig café, konden de effectief altruïsten van EA Vlaanderen en EA Brussels elkaar beter leren kennen en geheime plannen beramen om de wereld te verbeteren.

Komende lezingen

In de komende tijd staan er nog enkele lezingen op het programma over onderwerpen die aanleunen bij effectief altruïsme:

  • Daarnaast worden er in Brussel nog maandelijkse meetups georganiseerd: op de laatste dinsdag van een oneven maand en de laatste donderdag van een even maand. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige meetups in Brussel, wordt dan zeker lid van de Facebook groep en vind de Facebook pagina leuk. Hou er wel rekening mee dat deze meetups in het Engels zijn, aangezien er niet alleen Nederlandstaligen naartoe gaan.

Lectuur

Het boek Beter Worden in Goed Doen kreeg in de media wat aandacht, onder andere in Knack en bij de Nederlandse Beter Geven. Het boek is online te koop of rechtstreeks te bestellen bij stijn.bruers@gmail.com.
Voor de blog van het Humanistisch Verbond zal Stijn Bruers regelmatig een artikel schrijven. Het eerste artikel gaat over het grote belang van de verre toekomst.

Om af te ronden willen we je nog de 80.000 Hours podcast aanraden. Rob Wiblin interviewt interessante sprekers over artificiële intelligentie, populatie-ethiek, kernwapens, pandemische virussen, morele onzekerheid, effectieve zelfmoordpreventie, geomagnetische stormen, gevangenisstraffen en alles over hoge impact ethische carrières.

Wil je ook meehelpen met Effectief Altruïsme Vlaanderen of heb je ideeën voor nieuwe projecten, laat het ons dan zeker weten.

Hartelijke groeten,

Het Effectief Altruïsme Vlaanderen team
Copyright © *EFFECTIVE ALTRUISM BELGIUM*, All rights reserved.


Our mailing address is:
INFO@EABELGIUM.ORG

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Effective Altruism Flanders · Stropkaai 21 · Ghent 9000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp