Copy
Nieuws van Effectief Altruïsme Vlaanderen

Dag wereldverbeteraar!
 
Nog net voor de zomer deze nieuwsbrief, met o.a. informatie over het goede doel Eight, recente activiteiten, geplande activiteiten en wat literatuurtips.
 
Eight
Vorige week werden aan de Universiteit Antwerpen de resultaten voorgesteld van het pilootproject van Eight.world met een basisinkomen in Uganda. Eight is zeg maar de Belgische versie van GiveDirectly dat door charity evaluator GiveWell aanbevolen wordt als een van de effectiefste goede doelen voor armoedebestrijding. Omdat de activiteit van Eight gelijkaardig is aan die van GiveDirectly, omdat Eight open staat voor wetenschappelijk onderzoek naar de eigen werking, en omdat Eight voor Belgische donateurs nu ook fiscaal aftrekbaar is, willen we vanuit Effectief Altruïsme Vlaanderen Eight onder jullie aandacht brengen.
 
Waarom zou je aan Eight.world doneren? Uit veel economisch onderzoek blijkt dat onvoorwaardelijke cash transfers zeer effectief zijn op vlak van armoedebestrijding. Dit wordt bevestigd in het Eight pilootproject: na het eerste jaar steeg de schoolaanwezigheid van 50% naar 95%, aten de mensen betere voeding, vermenigvuldigde het aantal bedrijven met een factor 10 en steeg de levenstevredenheid bij 80% van de bevolking. Onvoorwaardelijke cash transfers behoren niet enkel tot de meest effectieve armoedebestrijdingsmaatregelen, maar kunnen ook beschouwd worden als een ethische correctie op verschillende vormen van mondiale onrechtvaardigheid, zoals een onrechtmatige inbezitneming (“diefstal”) van eigendomsrechten (dat gepaard gaat met een gebruik van grondstoffen uit het zuiden), van arbeidsrechten (dat gepaard gaat met een beleid van migratiebeperkingen) en van emissierechten (dat gepaard gaat met een overdadige uitstoot van broeikasgassen). De economische waarde van die “gestolen” rechten van het zuiden komt per Belg al gauw neer op meer dan 1000 euro per jaar.
 
Omdat we kritisch zijn belangrijk vinden en goed donateursadvies willen geven, beantwoorden we (zoals bij EA Funds) ook graag de vraag: waarom zou je eerder niet of weinig aan Eight.world doneren? Uit onderzoek blijkt dat effectieve armoedebestrijdingsprojecten zoals cash transfers gepaard gaan met een toenemende vleesconsumptie en veeteelt. Een toename van het gezinsinkomen met 1% resulteert in een toename van meer dan 2% in de consumptie van dierlijke producten. Ongeveer 12% van de geldtransfers gaat naar investeringen in vee. Omgerekend betekent dit dat een donatie van 5 euro voor onvoorwaardelijke cash transfers resulteert in een extra consumptie van dierlijke producten vergelijkbaar met de hoeveelheid dierlijke calorieën die een gemiddelde Belg op een dag eet.
 
Het probleem is dat dierlijke producten een hoge ecologische voetafdruk (milieu-impact) en een hoge morele voetafdruk (dierenwelzijnsimpact) hebben. Hoewel de context in arme landen natuurlijk verschilt van de fabrieksboerderijen in hoogontwikkelde landen, kan de consumptie en productie van dierlijke producten in arme landen nog steeds een negatieve impact hebben op het dierenwelzijn. Dat toenemende welvaart leidt tot meer dierenleed, staat bekend als het rijke vleesetersprobleem.
 
Voor diegenen die waarde hechten aan het milieu en het dierenwelzijn, kunnen deze ethische overwegingen verholpen of verzacht worden wanneer men naast Eight.world ook doneert aan organisaties die investeren in de ontwikkeling, productie en promotie van diervrije voeding en landbouw. In Vlaanderen is EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) een vzw die diervrije (plantaardige) voeding promoot en die ook fiscaal aftrekbaar is. Volgens een eigen, heel ruwe, voorzichtige schatting (aan de hoge kant), kost het nog geen halve euro om via de promotie van plantaardige voeding de consumptie van dierlijke producten te verminderen met het equivalent van wat een Belg op een dag eet. Met andere woorden: de negatieve neveneffecten – de milieu-impact en het dierenleed – van een donatie voor onvoorwaardelijke cash transfers kan gecompenseerd worden door een extra 10% van het gedoneerde bedrag te besteden aan de promotie van diervrije voeding.
Video over Eight
Recente activiteiten
Het voorjaar van 2019 bevatte voor Effectief Altruïsme Vlaanderen opnieuw enkele hoge impact activiteiten. Op nummer een staat waarschijnlijk de samenwerking met de Nederlandse Effective Giving. Onze voorzitter reisde in januari af naar Amsterdam om er een ganse dag samen te zitten met zeer vermogende filantropen die advies willen over effectieve goede doelen. De kans is groot dat er door dergelijk evenement miljoenen euro’s gedoneerd worden aan de effectiefste goede doelen. Daarna volgden nog lezingen over effectief altruïsme bij onder andere Vormingplus, de Rotary Club, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging en Artsen Zonder Vakantie.
 
Een andere belangrijke “activiteit” was natuurlijk de geboorte van Wannes, het zoontje van Lie Verrijssen en Kris Martens. Effectief altruïsten hebben al veel nagedacht en gediscussieerd over de rechtvaardiging van ouderschap, maar wij houden het gewoon bij: proficiat en veel vreugde en geluk samen!!
Aankondigingen
Antwerp summer meet-ups
Deze zomer organiseren we Summer Meet-ups in Antwerpen. We doen een terrasje om gezellig te discussiëren over effectief altruïstische thema’s die de deelnemers zelf kunnen kiezen. We spreken af bij Café Wattman op de draakplaats/tramplein in Zurenborg om 20u. Inschrijven kun je door je voorkeurdata in te vullen op deze Doodle. De avonden met de meeste voorkeurstemmen worden gekozen. Gelieve je inschrijving te bevestigen door je gsm-nummer te mailen naar stijn.bruers@gmail.com.

Brussel meet-ups
Zoals steeds zijn er ook de Brusselse maandelijkse meetups: op de laatste dinsdag van een oneven maand en de laatste donderdag van een even maand. Meer details vind je hier. Wil je op de hoogte blijven van toekomstige meetups in Brussel, wordt dan zeker lid van de Facebook groep. Hou er wel rekening mee dat deze meetups in het Engels zijn, aangezien er niet alleen Nederlandstaligen naartoe gaan.
 
Zurich AI Governance workshop
Onze collega’s van Effective Altruism Zurich organiseren van 13 tot 15 september een Artificial Intelligence Governance Careers Workshop voor Europese effectieve altruïsten die de ambitie hebben om rond AI beleid en strategie te werken op Europees niveau. Inschrijven kan hier, maar de plaatsen zijn zeer beperkt.
Lectuur
Naar aanleiding van de recente verkiezingen schreef Stijn Bruers een opiniestuk voor Knack, over rationaliteit in de politiek.
Op het Effective Altruism Forum publiceerde Rethink Priorities (een project van Rethink Charity) een zeer indrukwekkende overzichtsstudie naar al het wetenschappelijke bewijs rond bewustzijn bij ongewervelde dieren. De kans dat insecten zoals bijen, fruitvliegjes en mieren een subjectief welzijn kunnen ervaren, wordt groter na het overschouwen van al dat onderzoek. En dat wil zeggen dat ongewervelde dieren ook meer en meer op de radar verschijnen van effectieve altruïsten. Rob Wiblin van 80.000 Hours interviewde Persis Eskander over het dierenwelzijn bij wilde dieren zoals insecten in de natuur.
 
 

Wil je ook meehelpen met Effectief Altruïsme Vlaanderen of heb je ideeën voor nieuwe projecten, laat het ons dan zeker weten.

Hartelijke groeten en een mooie zomer,

Het Effectief Altruïsme Vlaanderen team
Copyright © *EFFECTIVE ALTRUISM BELGIUM*, All rights reserved.


Our mailing address is:
INFO@EABELGIUM.ORG

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Effective Altruism Flanders · Stropkaai 21 · Ghent 9000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp