Copy
Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa
Uutiskirje 1/2016
TundraHuskies


Tervetuloa uutiskirjeemme pariin!


Mediassa keskustellaan aktiivisesti eläinten hyvinvoinnista  matkailupalveluissa. Sekä matkailijat että matkanjärjestäjät ovat nykyisin aiempaa tietoisempia eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista ja vaativat niiden huomioimista osana matkailupalveluita.

Eläinten hyvinvointi vaikuttaa matkailupalvelun laatuun, sillä hyvinvoivat eläimet ovat tärkeä osa palvelun turvallisuutta ja asiakkaan matkakokemuksen laatua. Yritykset tiedostavat tämän, mutta samalla koetaan ongelmaksi miten eläinten hyvinvoinnista voitaisiin viestiä asiakkaille tehokkaammin. Viestinnällä on erityisen tärkeä rooli, koska sen avulla pystytään esimerkiksi vaikuttamaan matkailijoiden ennakkokäsityksiin eläimistä ja välttymään monilta ikäviltä tilanteilta.

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshankkeessa autamme sinua vastaamaan näihin haasteisiin. Tarjoamme lappilaisille yrittäjille tietoa, koulutusta ja työkaluja matkailueläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin varmistamiseen. Lisäksi autamme yrittäjiä hyödyntämään eläinten hyvinvointia omassa markkinointi- ja liiketoiminnassaan.

Uutiskirjeemme ilmestyy 4 kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Jokaisessa uutiskirjeessä käsittelemme seuraavia aiheita:
 • KUULUMISIA KENTÄLTÄ
  - ajankohtaista tietoa siitä, mitä olemme kuluneiden kuukausien aikana tehneet
 • TULOKSIA JA TYÖKALUJA
  - alustavia tuloksia ja tulevia materiaaleja
 • TAPAHTUMAT
  - kooste menneiden ja tulevien kuukausien tapahtumista, joissa olemme mukana
 • KUUKAUDEN HYVÄ KÄYTÄNTÖ
  - poimintoja hyvistä käytänteistä
KUULUMISIA KENTÄLTÄ

Kesä ja syksy ovat olleet aktiivista tiedonkeruun aikaa. Olemme käyneet laajasti läpi kirjallisuus – ja verkkoaineistoja ja tehneet haastatteluita ympäri Lappia. Yksi osa tiedonkeruuta on ollut kartoittaa määrällisesti kaikki eläimiä hyödyntävät matkailuyritykset Lapissa. Näihin kuuluvat esimerkiksi rekikoira-, poro- ja hevosyritykset sekä kalastus-, metsästys- ja villieläintenkatseluretkiä järjestävät yritykset.

Tilastotietojen perusteella (2012) Lapissa on vajaat 300 matkailupalveluja tarjoavaa yritystä, poisluettuna hotellit ja ravintolat. Kartoituksemme mukaan näistä yrityksistä jopa 160 hyödyntää toiminnassaan eläimiä. Jos tähän lasketaan mukaan eläimiin liittyviä ohjelmapalveluita välittävät safaritalot, määrä nousee yli kahteensataan. Näin ollen merkittävä osa lappilaisista matkailuyrityksistä hyödyntää eläimiä omassa liiketoiminnassaan.  


Yrittäjähaastatteluissa (12 kpl) olemme kuulleet kokemuksia ja näkemyksiä sekä valjakkokoira-, poro- että hevosmatkailun parista. Olemme myös haastatelleet Rovaniemen ja Levin aluemarkkinoinnin väkeä siitä, millainen rooli eläimillä on koko Lapin ja aluemarkkinoinnin näkökulmasta. Johtopäätös on hyvin selvä: eläimet ovat erittäin tärkeässä asemassa koko matkailutoiminnassa. Kuitenkin niiden hyvinvointiin liittyvässä viestinnässä on vielä kehittämistä – sekä matkailualueiden sisälle että alueen ulkopuolelle suuntautuvassa viestinnässä.

Haastateltavana ovat olleet myös neljä eurooppalaista, Lappiin matkailijoita tuovaa suurta matkanjärjestäjää, jotka tarjoavat eläimiin liittyviä ohjelmapalveluita. Matkanjärjestäjät korostavat, että eläinten hyvinvointiin panostaminen ja siitä viestiminen on parhaimmillaan merkittävä kilpailuetu – eläinten hyvinvointi kertoo paljon palvelun laadusta. Lisäksi matkanjärjestäjille on tärkeää, että he voivat luottaa paikalliseen palveluntarjoajaan eläimiin ja niiden kohteluun liittyvissä asioissa.   


Joulusesongin lähestyessä toteutamme matkailijahaastattelut. Tavoitteenamme on haastatella kyselylomakkeella vähintään kolmeasataa Rovaniemelle saapuvaa talvimatkailijaa joulu-, tammi- ja helmikuussa. Matkailijahaastattelujen avulla saamme tarkempaa tietoa Lappiin tulevien matkailijoiden kulutuskäyttäytymisestä sekä arvoista ja asenteista, joita heillä on eläimiä ja niiden hyvinvointia kohtaa. Tämän tiedon avulla saamme kokonaiskuvan siitä, mitä matkailija odottaa saavansa, kun hän osallistuu eläinmatkailupalveluun.

Olemme jatkuvasti myös havainnoineet yritysten hyviä käytänteitä ja tallentaneet niitä ylös kuvin ja tekstein. Yrityshavainnoinnit on tehty eläinten "lomakaudella" yhdeksässä eri yrityksessä kesän, syksyn ja alkutalven aikana. Sesongin aikana jatkamme havainnointien tekemistä paikan päällä yrityksissä. Havainnointi tukee muuta tiedonkeruuta, kun näemme käytännössä, miten eläinten hyvinvointi huomioidaan asiakastilanteissa ja miten eläimen näkeminen ja kohtaaminen vaikuttaa asiakkaaseen.
NapapiirinPorofarmi_LapinMateriaalipankki_TerhiTuovinen
Lapin materiaalipankki, Terhi Tuovinen
TULOKSIA JA TYÖKALUJA
Eläinten hyvinvointi – mitä se on?

Kartoitusten perusteella on selvää, että eri kansallisuuksien näkemykset eläinten hyvinvoinnista eroavat toisistaan. Esimerkiksi kiinalaisten ja venäläisten käsitykset eläimistä ja niiden hyvinvoinnista - kuten myös heidän suhtautumisensa eläimiä kohtaan - poikkeavat merkittävästi  keskieurooppalaisten matkailijoiden näkemyksistä. Monet yrittäjät tiedostavat asian ja muokkaavat jo nyt toimintaansa sen mukaan.  

Jotta eläinten hyvinvointi tulisi kaikkinensa huomioitua ja matkailuyrittäjä pystyy suunnittelemaan tarkemmin myös siitä viestimisen, olemme koonneet ns. hyvinvointiympyrän. Hyvinvointiympyrä on sovellettavissa eri eläimiin, omassa työssämme sovellamme sitä poroihin, hevosiin ja valjakkokoiriin. Riippuen eri eläinten lajityypillisistä ominaisuuksista ja tarpeista kaavion osa-alueiden merkitys ja niiden tarkempi sisältö vaihtelevat. 

Ympyrän hyödyntäminen ja sen osa-alueet esitellään tarkemmin hankkeessa tuotettavissa materiaaleissa. Tiivistetysti voidaan sanoa, että ensimmäinen askel yrittäjän näkökulmasta on kartoittaa, missä määrin eläinten hyvinvointi on yrityksessä huomioitu. Seuraava askel on päättää, mitä toimenpiteitä yritys voisi tehdä lisätäkseen hyvinvointia. Kun hyvinvointi on tätä kautta hallinnassa, on aika siirtyä pohtimaan miten sitä voidaan hyödyntää yrityksen markkinointitoimenpiteissä ja liiketoiminnan kehittämisessä laajemminkin. 
Hyvinvointiympyrä
TAPAHTUMAT

Syksyn aikana olemme olleet mukana seuraavissa tilaisuuksissa:
Linkkien kautta pääset lukemaan pienen koosteen tilaisuudesta blogistamme.
KUUKAUDEN HYVÄ KÄYTÄNTÖ

Lapin AMK:in agrologiopiskelijamme Laura Antikka ja Päivi Ylitalo ovat syksyn aikana vierailleet matkailupalveluita tarjoavilla hevostiloilla eri puolilla Lappia. He ovat havainnoineet olemassa olevia hyviä käytänteitä, jotka kokoamme yhdessä muiden materiaalien kanssa hankkeessa tuotettaviin ohjeisiin ja koulutusmateriaaleihin. Tässä hieman poimintoja tulevista julkaisuista.

 
Hyvä käytänne 1: Pihatto
Hevostila "Polar Lights Tours", Sirkka

Pihatto-olosuhteet auttavat laumaeläintä kuten hevosta käyttäytymään lajinmukaisesti. Hevonen pystyy esimerkiksi valitsemaan, kenen kanssa rapsuttelee, väistämään dominoivampaa lajitoveria ja purkamaan liikunnantarvetta ulkoaitauksessa. Niinpä kun hevoset lähtevät töihin viemään asiakkaita luontoon, niiden ei tarvitse enää selvitellä välejään. Toki oppaan täytyy tietää, missä järjestyksessä hevoset viihtyvät parhaiten jonossa.
 
Hyvä käytänne 2: Maastakäsittely
Hevostila "Lucky Ranch", Pyhätunturi


Hevoseen tottumatonta saattaa helposti jännittää nousta äkkiseltään ison eläimen selkään. Ratsastusretken voi aloittaa luomalla hevoseen suhteen maasta käsin: harjaamalla ja varustamalla hevosen ohjeistuksen mukaan, kokeilemalla miten hevonen seuraa mukana taluttaessa jne. Hevosen ja ihmisen välille alkaa syntyä luottava suhde ja ihminen rentoutuu, mikä auttaa myös hevosta pysymään rentona. Tällöin hevonen pysyy paremmin ratsastajan hallinnassa, mikä lisää eläimen hyvinvointia ja maastoratsastuksen turvallisuutta.

 
Seuraava uutiskirje ilmestyy maaliskuussa!
Copyright © 2016 Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshanke,
Lapin ammattikorkeakoulu.

Haluatko päivittää tietojasi uutiskirjeen vastaanottamiseksi tai peruuttaa tilauksen?


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshanke · Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaantie 1 · Rovaniemi 96300 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp