Copy
Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa
Uutiskirje 2/2017 kesäkuu
TundraHuskies


PÄÄKIRJOITUS
 

Lapin matkailun ”supertalvi” on takana, ja myös matkailussa työskentelevät eläimet ovat aloittaneet ansaitsemansa loman. Porot ovat päässeet joitakin yksilöitä lukuun ottamatta kesälaitumille. Osa arvokkaista matkailuporoista tarhataan myös kesäisin, millä vältetään niiden joutuminen liikenteen tai petojen surmaamaksi. Rekikoirien kanssa yrittäjät rakentavat aktiivisesti uusia kesätuotteita, kuten erilaisia vaelluksia koirien seurassa. Kesävaellukset tarjoavat samalla koirille hyvää liikuntaa. Hevosilla työtahti ei välttämättä ole keventynyt, sillä niille myös kesäaika voi olla kiireistä.

Vaikka kesä on talvisesonkiin verrattuna eläinten loma-aikaa, liittyy myös kesään haasteita. Kesänsä tarhassa viettävien porojen ruokinnan monipuolisuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota - luonnossa kun on poroille tarjolla peräti 200 ravintokasvia, joista ne saavat kaikki tarvitsemansa ravinteet. Rekikoirat tarvitsevat sopivasti liikuntaa, jotta ne pysyvät myös kesällä henkisesti vireinä. Kesäaikaisen liikunnan avulla koira saadaan myös nopeammin työkuntoiseksi, kun varsinainen syksyn treenikausi alkaa. Hevosten kesäaikaista hyvinvointia edistää mahdollisuus lomailla vapaasti laitumella lajitovereiden kanssa. Laiduntaessaan hevonen saa hankkia ravintonsa lajilleen tyypilliseen tapaan, eli käyttäen siihen suurimman osan vuorokaudesta.

Räkkä heikentää osaltaan kaikkien matkailueläinten hyvinvointia. Räkän aiheuttamat ongelmat, kuten iho-oireet, ovat usein hyvin yksilöllisiä riippuen kunkin eläimen henkilökohtaisesta sietokyvystä. Räkän ongelmia voi torjua erilaisilla eläimille soveltuvilla suoja-aineilla, kuten öljyillä, räkkäsuojilla sekä tarvittaessa siirtämällä eläimiä sisätiloihin.

Loma-aika on eläimille tarpeellinen. Alati kasvavat matkailijamäärät tuovat painetta kaikille matkailun parissa työskenteleville ammattilaisille, ihmisten rinnalla myös eläimille. Useat matkailutoimijat ovatkin jo ilmaisseet huolensa kasvavien matkailijamäärien vaikutuksista koko matkailualaan sekä eläinten hyvinvointiin. Myös matkailijat ovat erittäin kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista ja esittävät yrittäjille hyvinkin täsmällisiä kysymyksiä hyvinvoinnin huolehtimisesta sesongin aikana ja sen ulkopuolella.

Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa –tiedonvälityshanke auttaa omalta osaltaan sinua vastaamaan näihin haasteisiin. Tarjoamme lappilaisille yrittäjille tietoa ja työkaluja matkailueläinten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin varmistamiseen. Lisäksi kerromme, miten yrittäjät voivat sisällyttää eläinten hyvinvoinnin osaksi omaa markkinointi- ja liiketoimintaansa.


Uutiskirjeemme ilmestyy 4 kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Jokaisessa uutiskirjeessä käsittelemme seuraavia aiheita:
 • KUULUMISIA KENTÄLTÄ
  - ajankohtaista tietoa siitä, mitä olemme kuluneiden kuukausien aikana tehneet
 • TULOKSIA JA TYÖKALUJA
  - alustavia tuloksia ja tulevia materiaaleja
 • TAPAHTUMAT
  - kooste menneiden ja tulevien kuukausien tapahtumista, joissa olemme mukana
 • KUUKAUDEN HYVÄ KÄYTÄNTÖ
  - poimintoja hyvistä käytänteistä
KUULUMISIA KENTÄLTÄ
                                           

Kevät ja alkukesä ovat olleet vilkasta tiedonkeruun, aineiston analysoimisen ja alustavien tulosten levittämisen aikaa. Tuloksia ja tietoa on levitetty muun muassa muutamissa seminaareissa, joista alla hieman tarkemmin.


Eläintutkimuspäivät Helsingissä 24.-25.4.2017

Vuosittain järjestettävien eläintutkimuspäivien tämän vuoden teemana oli ”Arvokas eläin”. Osallistuimme tilaisuuteen ”Eläinten arvo Lapin matkailussa” -esityksellä. Kerroimme alustavia tuloksia yrittäjähaastatteluista ja pohdimme samalla eläinten arvoa osana Lapin matkailua.
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että yrittäjät puhuvat pääosin eläinten välinearvosta, mutta samalla he näkevät eläimillä myös itseisarvon esimerkiksi tasavertaisena työtoverina. (Yrittäjähaastattelujen tuloksista lisää uutiskirjeen Tuloksia ja työkaluja –osiossa.)

Blogipostaus Eläintutkimuspäiviltä, kirjoittajana José-Carlos García-Rosell (yhteistyöhankkeen "Eläimet ja vastuullinen matkailu -blogissa)


Vastuullisen matkailun seminaari Rovaniemellä 12.6.2017

”Eläimet matkailussa – vastuullinen matkailukulutus tänään ja tulevaisuudessa” -seminaari kokosi yhteen mukavan joukon lappilaisia eläinohjelmapalveluyrittäjiä, viranomaisia, korkeakoulujen edustajia ja puhujiksi kutsuttuja asiantuntijoita. Ulkopuolisina asiantuntijoina olivat muun muassa matkatoimittaja Vicki Brown brittiläisestä Responsible Travel matkailuportaalista sekä Eläinten hyvinvointikeskuksen edustajat Satu Raussi ja Tiina Kauppinen.

Kulttuuritalo Korundissa pureuduimme aamupäivän aikana matkailun eettiseen ja vastuulliseen kuluttamiseen. Iltapäivällä siirryimme Rovaniemen Napapiirille ja vierailimme paikallisella porotilalla ja rekikoiratarhalla. Iltapäivän teemana oli eläinten hyvinvointi.
Asiantuntijoiden paneelikeskustelu, vetäjänä Minni Haanpää.
Seminaarivieraat iltapäivällä tutustumassa porotilan toimintaan.
Seminaarin järjestivät yhteistyössä hankkeet ”Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa”, ”Eläimet ja vastuullinen matkailu” sekä ”Korkean tason osaamispääoman kasvattaminen Lappiin”.


Yhteistyöverkostojen rakentamista kansallisesti ja kansainvälisesti

Eläintutkimuspäivien aikana tapasimme Eläinten hyvinvointikeskuksen edustajien Satu Raussin ja Tiina Kauppisen lisäksi myös Reilun Matkailun yhdistyksen puheenjohtaja Tytti McVeighin sekä eläinten hyvinvointikonsultti Essi Walleniuksen. Heidän kanssaan keskustelimme tulevista yhteistyömahdollisuuksista. Yhteistyötä on rakennettu myös Islannin suuntaan, kun vierailimme Islannissa paikallisissa matkailuyrityksissä kertomassa hankkeistamme.


Blogipostaus Islannin matkasta, kirjoittajana José-Carlos García-Rosell (yhteistyöhankkeen "Eläimet ja vastuullinen matkailu -blogissa)


Yritysvierailulla rekikoiratarhassa täydentämässä aiempia havainnointeja

Huhtikuun lopulla vierailimme lappilaisella rekikoiratarhalla ja keskustelimme pitkään yrittäjän kanssa matkailussa käytettävien rekikoirien elämästä ja hyvinvoinnista. Keskityimme aikaisemmin tekemiämme havainnointireissuja yksityiskohtaisemmin joihinkin tarkennusta vaativiin aiheisiin. Tarhan koirat olivat jo ansaitulla lomalla.

Keskustelussa nousi esille muun muassa koiranpentujen sosiaalistamisen ja huomioimisen tärkeys. Pentuna opitut asiat ja hyvät kokemukset edesauttavat koiraa läpi sen elämän, eli työskennellessä, kohdatessa erilaisia ihmisiä ja vaikka joutuessa eroon muusta laumasta eläinlääkärikäynnin yhteydessä. Keskustelimme myös muun muassa koirien laumaelämästä, siitä kuinka koirat ovat työtä tehdessään tiimi, ja kuinka eri-ikäiset koirat kunnioittavat toisiaan tarhaelämässä. Puhuimme myös safarireiteistä, joiden kunnosta ja turvallisuudesta on pidettävä huolta ja joiden pienikin muokkaaminen voi entisestään lisätä koirien työskentelymotivaatiota.

Tärkeänä aiheena otimme esiin myös koiratarhojen työntekijät, joilla on merkittävä rooli koirien hyvinvoinnissa. Koirien tunteminen lajina ja yksilönä on tärkeää niiden hyvinvoinnin tunnistamiseksi ja varmistamiseksi. Hyvä työntekijä osaa myös toimia asiakastilanteissa ihmiset ja eläimet huomioiden. Lisäksi on tärkeää osata kommunikoida muiden työntekijöiden kanssa, pitäen itsensä ja muut ajan tasalla tarhan tapahtumista. Varsinaista koulutusta juuri matkailueläinyrityksessä työskentelyyn ei ole. Työskentelyn vaatima taito ja asenne löytyvät monilta hyvillä työntekijöillä luonnostaan, mutta toisinaan on haastavaa löytää juuri oikeat ihmiset kuhunkin yritykseen.
TULOKSIA JA TYÖKALUJA

Matkailutoimijoiden haastattelut

Mitä eläinten hyvinvointi matkailualalla tarkoittaa? Kuinka tärkeää eläinten hyvinvointi on matkailuliiketoiminnan kannalta? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia, kun haastattelimme yhteensä 11 rekikoira-, porotila- ja hevostalliyrittäjää eri puolilla Lappia. Lisäksi haastattelimme matkailun aluemarkkinointiorganisaatioiden ja ulkomaisten matkanjärjestäjien edustajia.

Yrittäjillä on sekä yhteneviä että erilaisia käytäntöjä liittyen eläinten hoitoon ja työhön. Kaikki yrittäjät korostavat sitä, miten tärkeää on tuntea eläimet yksilöinä, jotta niitä voidaan myös yksilöllisesti hoitaa. Yrittäjille on myös tärkeää - sekä haastavaa - varmistaa safareiden aikana asiakkaan ja eläimen turvallisuus. Vaihtelua on etenkin eläimen ”eläköitymiseen” ja luopumiseen liittyvissä käytännöissä.

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että vastuu eläinten hyvinvoinnista on ensi kädessä eläinten omistajalla, joka useimmiten on yrittäjä. Luotettavimpana hyvinvoinnin asiantuntijana pidetään eläinlääkäriä. Tosin huomionarvoista on, että porojen osalta koettiin, etteivät eläinlääkärit välttämättä tunne poroja riittävän hyvin. Tässä tapauksessa toinen poromies koetaan hyväksi asiantuntijaksi.

Monet yrittäjät totesivat, että nykyiset lait eivät välttämättä takaa matkailualalla työskentelevien eläinten hyvinvointia – tai ne voivat jopa olla haitallisia eläimen hyvinvoinnille. Tämän vuoksi osa yrittäjistä on valmis tekemään hyvinvoinnin eteen enemmän kuin mitä laki velvoittaa. Lisäksi haastatteluista käy ilmi se, että erilaisia toimijoita ja toimintatapoja on paljon, mikä tekee yhteistyöstä haastavaa. Yrittäjät toivovat kaikkinensa lisää yhteistyötä eläinten hyvinvointiin liittyen.

Eläinten hyvinvoinnilla on suuri merkitys koko Lapin imagolle. Moniin muihin maihin verrattuna asioiden koetaan meillä olevan hyvin. Eri maista tulevien matkailijoiden käsitykset eläimistä ja niiden hyvinvoinnista poikkeavat kuitenkin suuresti toisistaan, minkä vuoksi hyvinvointiin liittyvä viestintä koetaan erittäin haasteelliseksi. Markkinointiorganisaatiot ja matkanjärjestäjät näkevätkin viestinnän suurimpana kehityskohteena, ja samalla toivotaan sosiaalisen median tehokkaampaa hyödyntämistä.

Eräänä vaihtoehtona matkanjärjestäjät myös esittivät, että matkailussa käytettävien eläinten hyvinvointiin liittyvä laatumerkki tai sertifikaatti selkiyttäisi heidän näkökulmastaan yhteistyötä ja viestintää.
TAPAHTUMAT

Kevään ja alkukesän aikana olemme olleet mukana seuraavissa tilaisuuksissa:
 • Eläintutkimuspäivät 24.-25.4.2017, Helsinki, teemana ”Arvokas eläin”
 • Lapin kala- ja porotalouspäivät 4.-5.5. 2017, Inari
 • Eläimet Matkailussa – Vastuullinen matkailukulutus tänään ja tulevaisuudessa -seminaari, 12.6.2017, Rovaniemi
 • Tiedotustilaisuus Pyhä-Luosto –matkailualueella 14.6.2017, Pyhätunturi (Pelkosenniemi)
Tulossa:
 • Matkailualueilla järjestetään tiedotustilaisuuksia matkailuyhdistysten tapaamisten yhteydessä. Näistä tiedotetaan tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.
 • ”Bussiseminaari” 25.8.2017, Rovaniemi ja Levi.
  Tapahtuma on suunnattu rekikoirayrittäjille, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Bussi lähtee aamulla Rovaniemeltä ja suuntaa Kittilään ja Leville, missä vierailemme All Huskies ja Polar Lights Tours –yrityksissä. Tapahtumassa on mukana myös koiran ruokinnan ja valmennuksen asiantuntija Riitta Kempe. Tapahtuman ohjelma tarkentuu myöhemmin.
 • Työpaja 20.9.2017, Rovaniemi.
  Työpajassa perehdytään sekä eläinten hyvinvoinnin ylläpitämisen käytänteisiin että eläinten hyödyntämiseen yrityksen liiketoiminnassa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Asiantuntijoina ovat prof. David Fennell (Brockin yliopisto, Kanada) ja Sveinn Hólmar Guðmundsson (Elding –valaankatseluyritys, Islanti). Fennell on tutkinut paljon eläinten ja matkailun välistä suhdetta etiikan näkökulmasta. Elding puolestaan on yksi Islannin suurimmista valasmatkailuyrityksistä, joka panostaa vastuullisen matkailutoiminnan kehittämiseen ja myös viestimään vastuullisesta toiminnasta muun muassa käyttämällä useampia sertifikaatteja.
KUUKAUDEN HYVÄ KÄYTÄNTÖ

Hankkeessa toteutettavia yrityshavainnointeja on jatkettu eri puolilla Lappia. Lapin AMKin agrologiopiskelijamme Sarai-Natalia Kela ja Mari Penttinen ovat osallistuneet yritysvierailuihin porotiloilla. He ovat havainnoineet olemassa olevia hyviä käytänteitä, jotka kokoamme yhdessä muiden materiaalien kanssa hankkeessa tuotettaviin ohjeisiin ja koulutusmateriaaleihin.

Toinen kesäkuun hyvä käytänne on hieman perinteisestä poikkeava, sillä haluamme nostaa esille uuden porotilamatkailuun liittyvän julkaisun.

Hyvä käytänne 1: Porojen valjaat
Porotila "Arctic Reindeer", Rovaniemi


Valjaat ovat luonnollisesti tärkeä osa matkailuporon työskentelyä. Vääränlaisilla valjailla reen vetäminen voi aiheuttaa porolle lihaksissa jumeja tai jopa suoranaista kipua, eikä työskentely ole enää mielekästä. Jokaiselle porolle olisi hyvä olla omat nimikkovaljaat, jotka ovat säädetty täysin poron mittojen mukaisesti. Oikeanlaisissa valjaissa länget asettuvat hyvin ja reen veto tulee kyljistä vaakasuoraan takapäätä kohti. Liian isoissa valjaissa aisalenkit tulevat liian alas, jolloin paine kohdistuu poron selkään. Länget siloihin ja mahavyöhön yhdistävät remmit tulee myös säätää oikean mittaisiksi, jotta poron lavoilla on riittävästi tilaa liikkua, eikä mahavyö valu kainaloihin ja paina ikävästi. Yleensä matkailuporolla käytettävissä valjaissa länget ovat puuta tai muovia, jolloin ne ovat kestävät ja antavat riittävästi tukea vetämiseen.

Hyvä käytänne 2: Porotilamatkailun kultajyvät
Poromies-lehden liite 3/2017


Julkaisu on vasta ilmestynyt Poromies-lehden yhteydessä, ja siihen on koottu muistilistan tapaan vinkkejä ja ohjeita porotilamatkailuun liittyen. Opas soveltuu työkaluksi sekä porotilamatkailua suunnitteleville että toiminnassa jo mukana oleville henkilöille.

Opas on laadittu Poron Polulla -hankkeen koordinoimassa työryhmässä.
Seuraava uutiskirje ilmestyy syyskuussa!
Copyright © 2016 Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshanke,
Lapin ammattikorkeakoulu.

Haluatko päivittää tietojasi uutiskirjeen vastaanottamiseksi tai peruuttaa tilauksen?


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa -tiedonvälityshanke · Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Viirinkankaantie 1 · Rovaniemi 96300 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp