Copy

Endelig dagsorden til generalforsamling

Kære medlem i Herning Bykirke!

Du er allerede tidligere blevet indkaldt til den ordinære generalforsamling i Herning Bykirke torsdag den 4. marts 2021 kl 19.30. Generalforsamlingen bliver online via Google-Meet, og linket fremsendes forud for generalforsamlingen.

Ifølge Herning Bykirkes vedtægter skal den endelige dagsorden udsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket i dette tilfælde er torsdag den 18. februar 2021.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen ser ud som følger:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Menighedsledelsens beretninger om arbejdet i det forløbne år og planer for det følgende år
  3. Drøftelse og godkendelse af beretningerne
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og af budgettet for det følgende år
  5. Drøftelse og godkendelse af regnskabet og budgettet
  6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
  7. Valg til menighedsledelsen
  8. Valg af revisorer
  9. Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen
  10. Eventuelt
Vi glæder os til at se dig til Herning Bykirkes generalforsamling!

Venlig hilsen
Menighedsledelsen i Herning Bykirke
Gaver og kontingent til Herning Bykirke
Kan indbetales på: 
MobilePay 221 076 
Reg.nr: 7670 Kontonr: 4611476
(angiv "gave" eller "kontingent")
Vil du ændre indstillinger for modtagelse af disse mails?
Du kan ændre indstllinger eller afmelde nyhedsbreve.

Email Marketing Powered by Mailchimp