Copy

Aqua-Novio'94
Bestuursupdate

Maart 2021
Het kan zijn dat je deze mail voor het eerst ontvangt, het mailadres niet klopt, of je naam niet klopt.
Dit kun je zelf aanpassen door hier te klikken...

Corona -  en nu verder?

Helaas zitten we met z’n allen nog in de wachtkamer voor onze sport. Ons geduld wordt op de proef gesteld. De zwembaden blijven gesloten. Hierdoor is zwemmen en trainen helaas niet mogelijk. We missen natuurlijk het sociale contact en het water. We hopen dan ook op een positief bericht vanuit het demissionair kabinet, zodat we weer snel het water in kunnen. Gelukkig doen de trainers en vrijwilligers er alles aan om, online en op het land, elkaar te ontmoeten. En zo blijven we ook een beetje fit! Ook de KNZB smacht naar perspectief en heeft begrip voor ons ongeduld, maar constateert tegelijkertijd zelf ook dat ze weinig invloed heeft op het corona debat.
 
Contributie
We hebben recent ook vragen ontvangen over de contributie en het financiële beleid van de vereniging. Over maart wordt het huidige beleid inzake inning van de basiscontributie voortgezet voor de wedstrijdafdelingen. Dit doen we omdat de meeste kosten doorlopen. Dat zijn, onder andere de contributie aan de KNZB, het badwater en de vergoeding voor vrijwilligers en trainers. Daarnaast zijn de inkomsten uit Elementair zwemmen en wedstrijden weggevallen.
Tijdens de lockdown blijft Aqua-Novio'94 het badwater betalen. Echter, we hebben diverse gesprekken gevoerd met de zwembaden, waaruit blijkt dat de zwembaden met compensatieregelingen bezig zijn voor de verenigingen. Hoewel dit er positief uit ziet, is hier nog geen uitsluitsel over. Daarnaast maken we indien mogelijk gebruik van regelingen van de overheid.
De afdelingen zetten zich naar 'beste kunnen' in om trainingen en/of alternatieven te organiseren. Daarom blijven we vooralsnog de trainers- en vrijwilligersvergoedingen betalen.  
 
Financiële toekomst
We hebben als bestuur een aantal financiële scenario's uitgewerkt. Indien de lockdown langer aanhoudt, of als er zekerheid is over de (badwater)compensatie kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. Net zoals vorig seizoen zijn we van plan om in de zomermaanden extra badwater te huren. Daarvan is vorig seizoen goed gebruik gemaakt.
Samenvattend koersen we af op een verliesgevend jaar. In het verleden hebben we een financiële buffer opgebouwd, speciaal voor situaties zoals deze. Daar kunnen we nu dankbaar gebruik van maken.
 
Uiteraard hopen we in de tweede helft van maart met beter nieuws te komen. Blijf in ieder geval positief, blijf (samen) sporten en steun elkaar waar nodig. Samen moeten, en komen, we deze tijd door!

Namens het bestuur van Aqua-Novio'94,
 
Bernd, Frank, Lieke, Henk, Astrid, Bas, Martie, Pauline en Ronald
Volg Aqua-Novio'94 op social media.
Klik op een van de onderstaande buttons.
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
Website
Website
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Op- en/of aanmerkingen of heb je zelf nieuws? Neem contact met ons op.

Ons mailadres is:
communicatie@aquanovio.nl

Copyright © Aqua-Novio'94, 2021. Alle rechten voorbehouden.

Wil je veranderen hoe je deze mails ontvangt?
Werk je voorkeuren bij of meld je van deze mail af


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aqua-Novio'94 · De Kluijskamp 1141 · Nijmegen, Gelderland 6545 JE · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp