Copy
Godt nytt år! I årets første distriktsinfo kan du blant annet lese om søknadsmuligheter, årsmøteforberedelser og førstehjelpsmaraton.
View this email in your browser
Nyhetsbrev fra Nordland Røde Kors # 1 | 2017
Søk tilskudd fra fond for lokal aktivitet (bundne midler)
Nytt av året er en egen søknadsportal (NB! Krever innlogging i Korsveien). Klikk deg inn på lenken og fyll inn et enkelt søknadsskjema. Alternativt kan du sende søknaden til en av oss på distriktskontoret, som legger søknaden(e) inn i søknadsportalen på vegne av dere.

Lokalforeningene kan søke om tilskudd til følgende aktiviteter:
 • BARK (inkl. utstyr til BARK og RØFF)
 • Leksehjelp (også digital leksehjelp)
 • Gatemegling
 • Besøkstjenesten (også Besøksvenn med hund)
 • Ferie for alle (NB! Søknad må sendes på e-post slik at vi kan lage en felles søknad for alle lokalforeningene i Nordland. Søknadsskjema er sendt til ledere på e-post, men kan også fås tilsendt fra distriktskontoret.)

22. januar 2017 er frist for lokalforeningene til å melde behov og gi informasjon til  distriktskontoret. Kontakt oss på telefon 75500222 eller e-post dk.nordland@redcross.no. Søknader etter denne datoen vil ikke bli behandlet. Søknader fra lokalforeningene anbefales av distriktet før de sluttbehandles sentralt.

Merk at rapporter for tilskudd gitt i 2016 må være innsendt før søknad for 2017 kan behandles.
Bli med på førstehjelpsmaraton! Den første hjelpen - der du er.

Mange trenger mer kunnskap om førstehjelp. Ofte kan den første hjelpen være med på å redde liv.

Beredskapsutvalget og distriktsråd hjelpekorps utfordrer lokalforeningene i Nordland Røde Kors til å delta i et førstehjelpsmaraton i tidsrommet 8. februar til 8.mai. Målet er å holde flest mulig arrangement med opplæring i førstehjelp i perioden, som et bidrag til å styrke kunnskapen i livreddende førstehjelp i befolkningen. Lokalforeningene med flest mulig og mest originale arrangementer premieres! Det er sendt informasjon til alle lokalforeningsstyrer pr. e-post.

Landsstyret har vedtatt at personlig beredskap og førstehjelp skal være tematisk ramme for 8.-mai kampanjen i 2017, og det kan du lese mer om i artikkel på Korsveien (krever innlogging).
Ukenytt fra Norges Røde Kors
I ukenytt kan du lese nyheter fra hovedkontoret: Ukenytt nr. 1 og Ukenytt nr. 2 (Det kreves ingen innlogging for å lese ukenytt.)

I ukenytt nr. 2 kan du blant annet lese om Helsedirektoratets utlysning om støtte til "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" (frist 31. januar), årsoppgave for 2016 som er sendt ut til lokalforeningene, forberedelser til landsmøtet i oktober og migrasjonsnytt - for å nevne noe.
Årshjul for Nordland Røde Kors, samt viktige datoer for 2017

Vi har laget et årshjul for Nordland Røde Kors som ligger tilgjengelig på Korsveien - klikk deg gjerne inn for å se søknadsfrister og oversikt over hva som skjer i år. Vi oppdaterer årshjulet fortløpende.

Du bør merke deg følgende viktige datoer for 2017:
31. mars - 2. april: Årsmøte i Nordland Røde Kors, Bodø
6. - 8. oktober: Landsmøte i Norges Røde Kors, Haugesund
27.-29. oktober: Fagsamling i Nordland Røde Kors
Årsmøte i lokalforeningen
I følge lover for lokalforeningen skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar.
I etterkant av årsmøtet skal følgende papirer sendes inn til distriktskontoret:
 • Årsberetning, signert at hele det sittende styret
 • Regnskap, signert av hele det sittende styret
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Årsmøteprotokoll, skal også signeres
 • Oppdater endringer i det nye styret i DiBa. Ta kontakt med distriktskontoret om dere trenger hjelp til dette!
"Ukens julestjerne" 2016

Nordland Røde Kors delte ut ukens julestjerne til frivillige som har gjort en ekstra innsats i sin lokalforening det siste året. Vi fikk inn mange gode nominasjoner - det er gjennomført mange flotte aktiviteter i året som har gått! Du kan lese om alle tildelingene på vår hjemmeside.
Kroppspress blant ungdom

Kors på halsen mottar mange henvendelser fra ungdom som opplever kroppspress. I siste temarapport kan du lese mer om temaene som ungdom er opptatt av, og hvilke tema de ønsker å lufte med andre. (Nb! Krever innlogging på Korsveien.)
Beredskapskurs for Røde Kors-ledere i Salten

Nordland Røde Kors inviterer til beredskapskurs for ledere i og andre med interesse for/en rolle i beredskap, lørdag 28. januar kl 10-19. Kurset arrangeres i samarbeid med Fauske Røde Kors.

Sjekk ut facebook-arrangementet for mer informasjon om kurset og hvordan du kan melde deg på - påmeldingsfristen er 26. januar, eller ta kontakt med Ole-Martin Mjelva (95076925) for mer informasjon.

Det vil i løpet av 2017 bli tilbud om kurs for ledere nord og sør i fylket også. Følg med!
Har du gode bilder fra Røde Kors-aktiviteter?

Brønnøysund Røde Kors arrangerte kurs i krevende lende høsten 2016. Foto: Linn Ersland/Nordland Røde Kors.

Vi ønsker oss flere bilder fra aktivitet som kan brukes på hjemmesiden til lokalforeningen, i artikler på nett og i trykte medier, og som illustrasjonsbilder. Hvis du vil dele dine bilder med oss kan de sendes til Line på distriktskontoret. Bildene krediteres med navn på fotograf, og evt. lokalforening. Husk at alle bilder skal være godkjent til slik bruk!
Nordland Røde Kors
Storgata 34, 2. etg., | Boks 63, 8001 Bodø
dk.nordland@redcross.no | 75500222

Kontakt oss på distriktskontoret.
Kontakt distriktsstyret.

unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nordland Røde Kors · Storgata 34, 2.etg · Postboks 63, 8001 Bodø · Bodø, 0 8006 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp