Copy
View this email in your browser
01.12.2022

TBMM Başkanlığı tarafından  "Sağlık için , Çevre için Ulaşımda Bisiklet" sloganıyla TBMM yerleşkesinde bisiklet parkları oluşturulması, personel ve ziyaretçilerin kullanımına sunulması  amaçlanmıştır. Derneğimize iletilen talep değerlendirilerek yönetim kurulumuz kararı ile proje için gerekli olan bisikletlerin TBMM başkanlığına hibe edilmesi sorumluluğu üstlenilmiş ve 29 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla bisiklet teslim töreni gerçekleşmiştir. 

TBMM Başkanvekili Sayın Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali ve yöneticileri ile Basın mensuplarının katıldığı toplantıda meclis başkanlığı adına Sayın Celal Adan tarafından projeye bisiklet desteği dolayısıyla BİSED Başkanı Metin Cengiz’a plaket takdim edilmiştir.

Bisiklete binmek sadece sıfır emisyonlu ve düşük maliyetli ulaşım biçimi olmakla kalmayıp, aynı zamanda önemli sağlık faydaları da barındırmaktadır. BİSED olarak küresel ısınmaya yönelik insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek önlem almamız gerektiğini her fırsatta söylüyor ve ilgili kurumlarımız öncülüğünde gerekli adımları atıyoruz.

İklim krizine karşı önlemlerin devletler düzeyinde güçlendirilmesi üzerine müzakerelerin gündemde olduğu COP27 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nin üzerinden henüz sayılı günlerin geçtiği bir dönemde, bu proje vesilesiyle TBMM Başkanlığının "Ulaşımdaki Tercihimiz Bisiklet" ifadesiyle kamuoyuna doğaya dost, ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım için çözümün bisiklet olduğu mesajı vermesi bu yönüyle de güçlü bir mesaj olmuştur. Bisikletlerin üretim ve temininde katkı sahibi Bisiklet üreticisi üye firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Haber ve fotoğraf arşivi

24 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar Başkanlığında, bisiklet üretim ve ihracatı yapan firmaların davetli olduğu bir toplantı düzenlenmiştir. Derneğimizin de meslek örgütü olarak temsil edildiği toplantı içeriğinde, ihracata konu malların AB Gümrük Birliği düzenlemelerine uygunluğu üzerine açılan soruşturmalar ve geleceğe yönelik endişeler, olası damping soruşturmasının tüm üreticiler için risk barındırdığı vurgusuyla Sayın Ağar tarafından üreticilere aktarılmıştır. Üreticiler arasında damping soruşturması ile karşı karşıya kalan firmalar, süreçte yaşadıkları sorunlar ve nedenleri üzerine paylaşımda bulunmuş ve ihracatın önündeki engellerin kalkması temin etmek için öneri ve taleplerini  aktarma fırsatı bulmuştur. 
12 Avrupa ülkesinde 15.500 katılımcı ile Shimano tarafından yapılan kullanıcı eğilim araştırmasında öne çıkan bulgular kullanıcı eğilimlerine dair fikir vermektedir.
  • Kullanıcıların e-bike satın alma tercihinde; yaşam giderleri artışı %47, e-bike için verilen devlet teşviği %41 ve toplu ulaşımdan kaçınmak %18 paya sahip.
  • 18-24 yaş arası gençler çevresel etkilere daha duyarlı. Genç ve yaşlı kuşak çevre duyarlılığı arasındaki makas daralmakta.
  • Tüm katılımcıların %33’ü  bisiklet tercih etmelerinin nedeni olarak çevreye verdikleri zararın azalacağını bilmeleri olduğunu ifade ediyor. 
  • Küresel ısınmayı yakından hisseden daha sıcak/kurak iklime sahip ülkelerde bu oran daha fazla. Örneğin İtalya’da  %51, İspanya’da %46. Çevre duyarlılığına sahip bireyler, e-bike ‘ların yaygınlaşmasını motorlu taşıt kullanımını azaltacak bir alternatif olarak görülüyor.
  • Avrupa genelinde bir bisiklete sahip olmayanların oranı %41. Ülkelere göre değişkenlik gösteren bu oran İngiltere için %63, Fransa’da %51 iken Hollanda’da %13. 
Araştırmayı gerçekleştiren firma yetkileri “bisiklet endüstrisi, tedarik zincirindeki ve üretimdeki aksamalar yanında toplumsal ihtiyaçları, artan enerji maliyetini de dikkate almalı” notunu düşüyor.  
Raporun Tamamı için: Shimano State of The Nation Report


 
WBIA'nın Kasım 2022 tarihli ve ilk defa hazırladığı "Global Pazar Raporu 2021" adlı belge üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
WBIA (World Bicycle Industry Alliance).Başkanı Erhard Büchel " Enerji krizi ve geopolitik sorunlar 2023 yılını Bisiklet endüstrisi için zor bir döneme sokuyor. Ancak, bisiklete olağanüstü bir ilgi var ve bu değişmeyecek. Bu nedenle bisiklet endüstirisinin geleceği için oldukça iyimserim" derken, Yönetim Kurulu üyesi Larry Pizzi (US People for Bikes)  “bisiklet satış adetleri geçtiğimiz yıl plato çizmiş olsa da pazar değerinin güçlü oldupunu görüyouz, ABD genelinde pandemi öncesi döneme göre bisiklet kullanımında artış sürüyor. İnsanlar bir kez bisikleti keşfettiği zaman bunun geri dönüşü olmuyor" değerlendirmesinde bulundu. 
Ekim ayı sonunda düzenlenen WBIA yıllık Genel Kurulunda, geçen yıl tartışmaya hakim olan tedarik zinciri aksamalarının bir sorun olmaya devam ettiği, ancak tüketici talebinin artmasının verdiği iyimserlik ile pek çok firmanın stoklarında yeniden önceki doluluk oranlarına yaklaştığı ifade edildi. Bunun yanında, büyümenin yavaşlaması ile birlikte 2023 yılında piyasada yeniden dengelenmenin beklendiği ifade edildi.

*WBIA üyesi kuruluşlar: Cycle Manufacturers Association (AICMA), the Bicycle and Motorcycle Industry Association of Russia (NADBM), Industry association of Mexico (ANAFABI), Bicycle Association Japan (BAJ) ve CONEBI (Europe).
Copyright © 2022 - BİSİKLET ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ - All rights reserved.
www.bised.org.tr
Website