Copy
Nieuwsupdate obs 't Ienster
Bekijk in de browser
16 december 2016
Nieuwsupdate obs 't Ienster
Agenda
 
 9 jan 2017 Nieuwjaarsborrel
 9 jan 2017 Luizenpluizen
16 januari Toetsweken t/m 3 februari

Kerstviering donderdagavond 22 december.


Op donderdag 22 december hebben we een kerstviering in de Hervormde kerk. De viering begint om 18.15 uur op school. Alle leerlingen worden verwacht.

Nadere informatie heeft u via de leerlingen ontvangen en ook via een huis-aan-huis flyer.

Hou dus deze avond vrij!!

Kerstfeest op school


Vrijdag 23 december vieren we kerstfeest op school.

We gaan als afsluiting van dit schooljaar met elkaar eten op school. Aangezien dit tot 12 uur duurt, hoeven de leerlingen van groep 1 t/m 4 's ochtends pas om 9.30 uur op school te komen.

In een vorige nieuwsbrief is al aangegeven, dat alle ouders gevraagd worden om iets te gaan maken.

Vandaag hebben alle leerlingen een briefje mee gekregen welk gerecht/hapje ze mogen maken voor het kerstdiner op school. Het is de bedoeling dat u voor +10 personen maakt wat er op het briefje staat.
Via deze link vindt u allemaal leuke ideeën om er iets moois van te maken.

De hapjes die gemaakt zijn mogen in de personeelskamer neergezet worden.
Wilt u aan uw kind(eren) in een plastic tas een bord, beker en bestek, allen voorzien van naam, meegeven. Graag voor donderdag 22 december. Deze kan bij de groepsleerkracht ingeleverd kan worden.

Alle leerlingen zijn op vrijdagmiddag vrij.

We gaan er een gezellig feest van te maken!
 

Schoolfruit


In de laatste week voor de vakantie krijgen we het volgende fruit geleverd:
  • peer
  • appel
  • waspeen

Telefoonboom.


Op de nieuwe site hebben we de telefoonbomen weer gezet. Van ouders kregen we het bericht, dat zij dit toch wel prettig vinden. Als de telefoonboom ingezet moet worden, is hij zo voor iedereen te vinden.
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Tot op heden hebben we nog niet van iedereen het contract voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. Zou u dit komende week in willen leveren op school.

In de loop van volgende week wordt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage automatisch geïncasseerd. Mocht u hier geen toestemming voor hebben gegeven, dan verzoeken we u het bedrag á € 27,50 (per leerling) over te maken op rek.nr. NL72 RBO 0362224404 t.n.v. Stichting Activiteitengroep 't Ienster. Graag de naam van uw kind(eren) er bij vermelden.
 

Nieuwe website.


Vandaag is onze nieuwe website live gegaan: www.ienster-ameland.nl. Tevens hebben we een nieuw format voor onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook op de website onder het kopje nieuws. Niet alle berichten van de nieuwsbrief komen nog op de site, maar op deze manier kunt u ze wel terug vinden.

We zijn erg benieuwd naar uw reacties. U kunt ze doorgeven via ienster@opo-ameland.nl of via de knop met het envelopje onder aan de nieuwsbrief.
 
Lees meer
Copyright © 2016 OBS 't Ienster


uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp