Copy
Update obs 't Ienster
Bekijk in de browser
13 januari 2017
Nieuws update 

Agenda

 
16 jan 2017 Start Cito toetsweken t/m 3 februari
30 jan 2017 Vergadering Activiteiten Groep
10 feb 2017 Rapport mee

Incasseren vrijwillige ouderbijdrage


Op woensdag 18 januari wordt de vrijwillige ouderbijdrage geïnd bij degenen die een machtiging hebben ingevuld.

Heeft u nog geen machtiging ingevuld, maar wilt u dit wel graag, dan is dat nog mogelijk. Klik hier voor het document. Bij kenmerk machtiging kunt u de naam van uw kind(eren) invullen. Mocht er een incasso plaats vinden, waar u het niet mee eens bent, dan hebt u 8 weken de tijd om uw de betaling terug te halen.

Wilt u niet betalen via een automatische incasso dan verzoeken wij u om de vrijwillige ouderbijdrage á € 27,50 per kind over te maken op rekeneningnummer NL72RABO 0362224404 t.n.v. Stichting Activiteitengroep. Graag de naam van uw kind vermelden. 

Het bedrag dient betaald te worden voor 20 januari 2017.

Taaltoets groep 6,7 en 8

Op maandag 16 januari hebben de leerlingen van groep 6,7 en 8 een taaltoets. Zij hebben vorige week de woorden die geleerd moesten worden mee gekregen.
 

Informatie-avond groep 8


Hierbij nodigen we de ouders van leerlingen van groep 8 uit voor een ouderavond op 23 januari 2017 op OBS de Schakel.

De avond begint om 20.00 uur.

Het thema van deze avond is de overgang naar de BWS. Deze wordt verzorgd door Etienne Meulenbelt, coördinator onderbouw en Jolanda Beverwijk-Kiewiet, zorgcoördinator.

Zij doen dit aan de hand van het document ATP (aanname, toelating en plaatsing). Klik hier voor dit document. Het is verstandig om dit voor de ouderavond door te lezen. U kunt dan gerichter vragen stellen.

Graag zien we jullie dus op 23 januari om 20.00 uur op OBS de Schakel in Hollum.

Schoolfruit week 3Ook in het nieuwe jaar krijgen we elke week weer schoolfruit. Komende week krijgen we:
  • mango
  • waspeen
  • appel
Naar de website
Copyright © 2017 OBS 't Ienster


uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp