Copy
View this email in your browser

Sammanfattning av
kårsamlingen den 3 maj m.m.


Saknade vänner,

Paulus inleder ofta sina brev med att uttrycka sin kärlek och saknad till de olika församlingarna han skriver till. Han skriver ofta om sin längtan om att ses igen. Förstår honom än mer nu i dessa tider. Vi saknar er och hoppas att ni alla mår väl på era olika håll. Håll ut. Ni är otroligt älskade, Gud är er nära. Han vill hjälpa och stödja i var stund.

Här kommer en sammanfattning av den kårsamlingen vi hade i söndags via zoom och även en påminnelse om uppmuntran från kommendör Clive Adams om att varje dag samlas i 5-minuters bön klockan 12, var med i den bönen. Sätt alarm på mobilen eller skriv upp det på handen. Bön gör skillnad!

Önskar er allt av det bästa från Herren!

Emil & Johanna Samuelsson
Kårledare
 

SAMMANFATTNING AV KÅRSAMLINGEN

 

Inledning


Vi startade samlingen med att kolla läget med varandra genom zoom-funktionen raise/lower hand. Johanna Samuelsson fortsatte därefter med att läsa Rom 12:2 och pratade om att vi, liksom Israels folk i Egypten, blir ledda av Gud in i en ny tid. Vi vet inte vad det innebär, men Gud leder sitt folk och vi kan lita på att han har det bästa för oss. Vi bad tillsammans.
 

Ekonomi


Johanna Samuelsson delade information från högkvarteret i Stockholm (HK) om hur läget är för Frälsningsarméns ekonomi och hur det påverkar oss lokalt. Det ekonomiska läget är kritiskt och allvarligt och ännu mer i och med Corona. Inkomsterna har sjunkit i och med avtal med olika fastigheter och hotell, inkomsten hos Myrorna är mycket lägre än vanligt och det allmänna givandet har sjunkit. Detta innebär att varje distrikt har fått i uppgift att sänka sina kostnader med 20%.

Eftersom verksamheterna och kostnaderna ser olika ut på olika platser, slår det lite olika på olika kårer. Det är framförallt personal och fastigheter som kostar och för vår del handlar det i huvudsak om personal. Från vårt håll har vi tillsammans med distriktscheferna (DC) Ewa-Marie och Markus Kihlagård fått ta fram några olika förslag på vad vi kan göra för att minska kostnaderna och just nu pågår fackliga förhandlingar. Vi får besked om ca 2-3 veckor.
 
Kristian Tjörnebrant fortsatte efter detta med att delge hur ekonomin ser ut här på kåren och utgick ifrån avsnittet kring ekonomin i verksamhetsberättelsen (se bilaga längst ned i mailet). Ur ett ekonomiskt perspektiv har 2019 varit ett tufft år för kåren med både minskande bidrag från Frälsningsarmén centralt och även ett minskat givande i kåren. Vi har dock jobbat aktivt med situationen genom bland annat minskade personalkostnader och andra besparingar, t.ex. uppsägning av fastigheten i Laholm. Kristian Tjörnebrant uppmuntrade oss att i detta se över vårt givande. Att ge med hjärtat.
 
Lina Melkersson tog vid och pratade om givande utifrån tre punkter; kyrkoavgift, stående överföring och en så kallad kollektstege. Kyrkoavgiften innebär ca 1% av vår årliga inkomst. Man kan välja att betala den till Frälsningsarmén och det bytet behöver göras innan 31 oktober. Vill man ha hjälp med hur man gör kan man prata med någon på kåren, förslagsvis på vårat torsdags-drop in klockan 13-18.
 
Stående överföring innebär att man skriver in kontonummer istället för PlusGiro, vilket gör att man kan ställa in en återkommande överföring likt Autogiro som dras automatiskt. Mer information om detta kan du hitta på vår hemsida under rubriken ”Ge en gåva”. Prata med Kristian Tjörnebrant eller Emil Samuelsson om du vill ha hjälp med detta.


 
För att uppmuntra till givande har en kollektstege tagits fram. Kollektstegen ska så småningom bli fysisk och visa vad vi i genomsnitt får in per månad och vuxen medlem. Just nu ligger givandet på ca 287 kr/person och månad (för att vi ska kunna bli självförsörjande skulle denna siffra behöva vara ca 780kr). För varje ökad 50-lapp firar vi tillsammans. Målet med stegen är inte att den ska vara anledning till givande, utan att vi får fira segrar tillsammans, får en konkret bild av hur givandet ser ut och för att vi får uppmuntra varandra att hjälpas åt.
 

Att vara kyrka i den här tiden


I och med Corona har vi fått ställa om vår verksamhet och våra trupper, för att hitta nya sätt att vara kyrka i den här tiden. Vi uppmuntrar cellgrupperna att ses eller på något sätt höra av sig till och finnas till för varandra. Kanske kan man ses i mindre grupper eller utomhus om man föredrar det. När vi inte kan samlas som vi är vana vid är cellgrupperna extra viktiga för att ”sprida ut” vår kyrka.
 
En ”Self isolation plan” har tagits fram med tips på hur vi både kan förkovra oss själva och komma närmare Gud men också tips på att vara kyrka hemifrån.
 
Söndagen är veckans höjdpunkt och det vill vi fortfarande fira och därför sänder vi gudstjänst live varje söndag kl.11 från vår Youtubekanal ”Frälsningsarmén Halmstad live stream”. Varje onsdag klockan 18 sänds också en kvällsandakt från samma kanal.
 
Vi har två olika ”drop in” på kåren. På onsdagar klockan 15-16.30 kan de barn och familjer som vill komma förbi och leka på vår innergård och fika. Vid regn ställs detta dock in. På torsdagar klockan 13-18 är det öppet för den som vill ha ett samtal, bön eller något att stoppa i magen (ibland fika och ibland något mer mataktigt). Vi kan inte samlas som vanligt, men vi vill gärna möta den som känner sig ensam eller bara vill ha något att se fram emot.
 
Våra planer gäller maj ut och eftersom vi inte kan veta hur läget i vårt land ser ut kan vi inte heller planera längre fram. Vi ber att Gud ska hjälpa oss att landa i nuet och ha vår förtröstan i att han leder oss fram.
 
En sak som vi ändå vill göra lite reklam för är vår kårdag som är planerad till den 29 augusti på Strandgården. Vi ber och hoppas att den kan bli av. Vi återkommer närmare med mer information, men boka gärna in dagen så länge.
 

Dela


Vi tog en stund där var och en fick fundera över två frågor;
Vad saknar/behöver du i den här tiden?
Vad är du tacksam över i den här tiden?
 
Därefter fick den som ville dela sina tankar muntligt eller skriftligt i chatten. Många saknade gemenskap och våra olika verksamheter. Här är några av de tankar och frågor som kom upp:
 
 • Hur mycket uppgår kostnaden för lokalen i Laholm till där hyreskontraktet olyckligt förlängdes trots att det inte längre finns verksamhet där?
   
 • Vilka anledningar kan finnas att man som medlem INTE betalar tionde?
 • Bra med återkommande rapporter om ekonomin, gärna en gång i månaden så vi i församlingen vet hur läget ser ut. Bra med synliga verktyg så vi ser hur vi ligger till.
   
 •  Kan man kolla geografiskt vilka som tittar?
   
 • Kan man inte ha bibelsamtal eller bibelstudium så här via zoom, någon kväll i veckan?
 • Man kanske skulle kunna ha bibelsamtal/studium istället för en andakt en onsdagskväll?
   
 • Vi påmindes om vikten av att be och uppmuntrades till bibelläsning, där vi kan finna ledning. Både som kår/församling och för våra enskilda liv.
Personalen och våra olika ”planerings- och verksamhetsgrupper/nämnder” kikar vidare på detta och har du som läser fler funderingar, frågor eller idéer, får du mer än gärna höra av dig via mail eller telefon.
 

Avslutning


Johanna Samuelsson delade några tankar som avslutning och pratade om ”A new normal”, att Gud leder oss in i ”ett nytt normalt” och vi blev påminda av budet att älska Herren vår Gud och vår nästa som oss själva. Vi avslutade med bön.
 

BÖNEUPPROP

BILAGOR


Bilaga ekonomi (verksamhetsberättelsen)


Kårens sociala arbete (KSA)

Under 2019 har vi inom det sociala arbetet aktivt arbetat med att implementera det arbetssätt som tagits fram under senare år. Det har till exempel handlat om att utarbeta rutiner och bredda synen på hur vi kan hjälpa vår nästa. Detta har inneburit att storleken på ekonomisk hjälp till personer har minskat.

För 2019 delades ut cirka 88 000 kr inklusive julutdelning. 2018 var siffran cirka 200 000 kr. Det är alltså en markant skillnad och en direkt återspegling av det delvis nya arbetssättet och signaler från högvarteret i Stockholm om att ta grepp om den ekonomiska situationen på varje nivå inom Frälsningsarmén.

Detta tillsammans med överskott från Ett annat typ av Halmstad gjorde att KSA uppvisade ett positivt resultat för 2019 på 233 000 inklusive öronmärkta medel om drygt 100 000 kr för nämnda samarbete med Ica Maxi Högskolan.

Andra grupper i Halmstad kår

2019 har varit ett ekonomiskt tufft år för Frälsningsarmén i Halmstad. Samtidigt som anslaget från HK minskat med 42% till 600 000 kr, så har medlemsbidrag och kollekter sammantagit fallit med 46 175 (-9%) kronor. Resultatet för 2019 blev drygt – 787 000 kronor. Räknas stödet för högkvarteret i  Stockholm (HK) bort blev resultatet 2019 drygt - 1 387 000 kronor. Att jämföra med drygt -1 018 000 exklusive HK:s stöd 2018. Skillnaden beror till stor del på ökade fastighetskostnader 2019 i samband med bytet av värmeväxlare kombinerat med minskat bidrag från medlemmar.

En allvarlig situation och åtgärder har vidtagits i slutet av 2019 och i början av 2020 i form av minskade personalkostnader och andra besparingar där det är möjligt, såsom uppsägning av lokal i Laholm m.m. Ytterligare åtgärder är planerade i samarbete med divisionscheferna för den södra divisionen 2020.


Bilaga PowerPoint kårsamling


Ladda ner den här.

Välkommen till
Frälsningsarmén Halmstad
"A place to belong"

Copyright © 2020 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp