Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

April 17

KÅRLEDAREN HAR ORDET

”Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet” 2 Tim 1:10

Nu växer det krokusar i rabatterna igen! Bilden tog jag vid ”Bänken” utanför vår entré. Blomman växer, färggrann och stolt ut leran, mitt bland torra kvistar och vinterns kvarliggande bråte. Våren är så härlig! Ljuset kommer tillbaka och livet återvänder!

Liv, det är också vad påsken handlar om. Att Jesus gav sitt liv i döden på korset, hans blod som rann över hans kropp och droppade ner på marken under honom, betyder att döden har förlorat greppet. Var och en som tror, du och jag har tillgång till liv och liv i överflöd. ”Livet vann – dess namn är Jesus, Halleluja!” sjunger vi, och vi firar Herrens uppståndelse!

När vi pratar om att vi äger evigt liv, syftar vi ofta på att döden inte är slutet, den är i själva verket enbörjan på en ny del av livsäventyret. Detta är en underbar sanning, en källa till glädje som ingen kan ta ifrån oss. Våra namn är skrivna i Livets bok, det är ett faktum! Vi vet vart vi är på väg. Vår vandring på jorden har ett tydligt mål. Vår destination är himlen.

Sången fortsätter ”Öppnade är Guds förråd – källan flödar som var dold, Halleluja!” Att vi äger evigt liv betyder också att vi lever livet på jorden i Gudsrikets dimension. Vi har redan nu tillgång till himlens välsignelser. Vi kan redan nu smaka på evigheten och vara kanaler tillgängliga för Gud, igenom vilka hans livskraft får strömma ut till människor omkring oss.

Min bön för dig och mig den här tiden är: Jesus låt oss leva fullt ut det liv som du vann för oss och se ditt rike spira, mitt i världens ”bråte”.

Lev i Guds glädje!

Veronica Wahlström
Kårledare

INFORMATION

Gemensam bön

I Jakobs brev 5:16b läser vi ”Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan”

Din och min bön är betydelsefull och vår bön tillsammans har en enorm kraft. När vi ber frigörs Guds väldiga kraft så att det blir förvandling i människors liv och förändring av samhällen och gemenskaper. Man vad händer när vi inte ber?

Varje torsdag kl 19.00 är det bönemöte på Frälsningsarmén i Halmstad. Vi har då och då haft uppe frågan om vi ska fortsätta med detta och har varje gång slagit fast att det ska vi – absolut! Vi tror att bönen är en viktig och i många fall avgörande del av vårt samarbete med Gud. Bönen är motorn i allt vi gör och den tar oss framåt.

Från och med april månad kommer bönen att hållas i gudstjänstlokalen. Vi kommer att använda vår huvudentré som står öppen för alla. En lördag i månaden kommer det att vara Krigarbön mellan kl10.00-12:00, även det i gudstjänstlokalen. Krigarbönens syfte är att vara en arbetsbön för det som Gud lägger på våra hjärtan: Staden, Kåren, Sverige. Vårens datum för Krigarbönen är 8/4, 13/5 och 10/6.

Givetvis kommer bönen inför gudstjänsten på söndagarna också att fortgå. Kl 10:30 samlas alla medverkande och vem som helst som vill vara med och be för gudstjänsten. Välkommen in i bönens fantastiska värld! Gud står beredd att bekräfta sitt ord med tecken och under, idag, i vår tid!

Påsken 2017

Då vi känt ett behov att komma samman som kår och fira påsken har vi valt att i år inte engagera oss i Kornhillskyrkans påskkonferens. Istället anordnar vi egna gudstjänster och tillfällen på kåren under helgen.

torsdagskvällen kl 19.00 kommer vi att stanna upp kring Jesu kamp i Getsemane, med textläsning, bön och lovsång. Vid detta tillfälle kommer vi också att dela Herrens måltid tillsammans. På långfredagen möts vi till andakt och filmvisning kl 11.00. Påskdagen firar vi med gudstjänst kl 11.00 därefter blir det påsklunch med festligheter. Dagen avslutas med Påskvandring. Gäst i påsk är Major Ewa-Marie Kihlagård.

Välkommen med!
Påskvandring
Efter julens framgångsrika julvadringar för eleverna på Nyhemsskolan har vi nu även möjlighet att välkomna dem till påskvandring på Frälsningsarmén. Tre klasser och deras lärare kommer till oss onsdagen den 5 april från kl 8:30 och framåt.

Vandringen kommer att vara i c.a 45 minuter och låter barnen följa med Jesus och lärjungarna genom påskens händelser. På fredagen den 7 april kl 14:00 inbjuder vi barn från Asylboendet på Vallås att komma och göra samma upplevelse. Vi räknar med att du är med i förbön för detta.

Du som är dagledig är också välkommen med som statist.
Vill du veta mer prata med familjekonsulent Louise Tjörnebrant.
Spontanbesök i april
Häromdagen fick jag ett glädjande sms från våra vänner Håkan och Gunilla Gniste. De kommer på genomresa förbi Halmstad den 23 april och undrade om vi ville ha ett besök. Det vill vi gärna!

Håkan och Gunilla finns alltså med oss i gudstjänsten den 23/4 med förkunnelse och vittnesbörd. Missa inte detta!
Efter ett års uppehåll är närmar sig nu Supernajs med stormsteg.
Helgen 5-7 maj välkomnar vi tonåringar från hela Sverige till en helg av undervisning, gemenskap, mat, häng, lovsång och fest.

Våra ungdomsledare Caroline och Alexandra står i spetsen för eventet och behöver allas vår hjälp till diverse göromål. Är du hemma och har möjlighet att ställa upp med mat, disk, städ vid något tillfälle under helgen BERÄTTA det för dem så snart som möjligt. Det kommer även att finnas en lista i cafét där du kan skriva upp ditt namn om du kan vara med i en ”matgrupp”.

Jesus till tonåringarna!

Mer information och anmälan här.
Familjekväll 20:e april
”Barnens show” – Så är temat för nästa familjekväll. De barn som vill får möjlighet att visa upp sina talanger. Kvällen börjar med middag kl.17.30 och fortsätter sedan med showen. ALLA är välkomna med denna kväll!!

Vill du äta, anmäl dig till louise.tjornebrant@fralsningsarmen.se
Evangelisation
Det var nu en tid sedan vi hade möjlighet att möta människor på Stora Torg.
När jag passerade där häromdagen såg jag hur det arbetas för att göra om och snygga till gatorna inför sommaren. Kanske är detta arbete i det närmaste färdigt den 20:e maj, för då tar vi ett rejält krafttag och ger oss dit igen med fika, information om kåren och naturligtvis med Biblar och traktat. DU är välkommen med! 
Ny medlem
Under mars månad har vi fått välkomna en ny civilmedlem, Isac Olsteg. Isac är en trogen och hängiven deltagare i tonårsverksamheten och kommer ofta på gudstjänsten. Ta tillfället att hälsa honom välkommen och lära känna honom!
Befordrade till härligheten
Detta begrepp använder vi i Frälsningsarmén då en frälsningssoldat fått lämna livet på jorden för att fortsätta det i evigheten hos Gud. Under årets första månader har vi på detta sätt fått lämna vidare två av våra äldre medlemmar, frälsningssoldaten Henry Carlsson och civilmedlem Per-Olov Larsson. Vi tackar Gud för deras liv och gläds över hoppet att en dag få mötas igen.
Välkommen till Frälsningsarmén –
A place to belong.
Copyright © 2017 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp