Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

September 16

KÅRLEDAREN HAR ORDET

Kära vänner,

”I honom (i Kristus) är det vi lever, rör oss och är till” Apg 17:28

Hösten är i antågande! Vi har haft en lång sommar och en fin och varm september, men nu färgas gräsmattorna gula av nedfallna löv. Nu är det tid att tända ljus, dricka té och läsa böcker... eller nu är det tid att studera och bygga relationer, att förverkliga idéer och utveckla projekt, att skriva verksamhetsplaner och göra budget för nästkommande år. Nu är det dags att komma igång med träningen igen. Det blir kanske inte så mycket höstmys som vi skulle vilja.

För andra ser dagarna ganska lika ut året om. Det blir inte så mycket aktivitet när krafterna inte räcker till mer än det mesta basala. Men hur det än är, vad som än fyller våra dagar, om det är rörelse eller stillhet som dominerar, så är bibelordet ovan den sanning vi som troende lever i. Vi är alltid i Kristus. I honom är vi älskade och mycket värdefulla, helt oberoende av egna prestationer. I honom är vi förlåtna och fria från varje form av fördömelse. I honom har vi frid, med Gud och med varandra. I honom har kraft och glädje för varje dag.

Som du kan läsa nedan händer det massor på Frälsningsarmén den här terminen. Vi är glada över Bygget Tillsammans och fortsätter att arbeta vidare med att skapa en ”alla generationers kyrka”.  Vi gör det genom att erbjuda flera aktiviteter där människor i olika åldrar kan delta samt genom att ha fler gudstjänster för alla åldrar.

Nytt den här terminen är möjligheterna till friskvård som Louise Tjörnebrant ansvarar för. Du som är dagledig, kom och var med! Arbetet bland tonåringarna och barnen, både i församlingen och i skolorna fortsätter. Var med och be för de kontakter som vi får där, också med lärare och personal. Det sociala arbetet med samtal och öppen kyrka på torsdagarna växer. Många trivs i gemenskapen. Du som har möjlighet är välkommen att komma för att fika och samtala med människor och delta i andakten. Vi, du och jag, är i Kristus. I Johannes 15:5 ger han oss löftet ”Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt”. Låt bönen bli att du och vi tillsammans ska få se att det är så!

Guds välsignelser!

Veronica Wahlström
Kårledare

Återblick Bygget 2016

Det är med stor tacksamhet vi konstaterar att konferensen Bygget blev lyckad och gav stor välsignelse.
Seminarietalarna hade mycket intressant och inspirerande undervisning att dela med sig av och gudstjänsternas predikanter gav oss god förkunnelse och sporrade oss inför hösten.

Vi tackar Gud för befrielse och upprättelse, för profetiska tilltal, helanden och för allt annat Han gett och välsignat under Bygget 2016.

24/7-bön på Frälsningsarmén 24-25 september

Mellan den 24 september kl 12:00 - 25 september kl 12:00 har du tillsammans med oss andra i kåren möjlighet att vara med i den världsvida dygnet runt-bön som pågår runt om i vår värld. Ett bönerum kommer särskilt att inredas för satsningen. Skriv upp dig på ett eller flera pass och var med i detta viktiga arbete. Vi vill grunda allt vi gör i bön. Allt börjar där!

Du kan skriva upp dig på nätet via följande länk: http://247.fralsningsarmenhalmstad.se/

Listor kommer också att läggas ut på kåren i samband med gudstjänster och andra samlingar.

När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. (Jer 29:12-14a)

GUD HÖR BÖN!

Gud välsigne dig i din bönetjänst!

Evangelisationen

Två Inledande bibelord

Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.
Rom 10: 13-15

Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
Luk 19:10

En spännande lördag i månaden: då vi får gå ut och berätta om det glada budskapet – världens bästa nyhet. Det som finns i Guds ord att Gud är kärlek och älskar alla människor. Det finns människor som aldrig hört någon säga till dem: Gud älskar dig eller Jesus älskar dig.
Det är budskapet vi vill sprida till Halmstads befolkning. Det finns hopp i denna mörka världen. Det hoppet är frälsningen och en Gud som älskar varje människa.

Vi hari varit ute på Stora torg med kaffe och bullar. Vi har delat ut traktat, information om Frälsningsarmén, månadsbladet, hjälpt personer med att ladda ner bibelappen på telefonen och inbjudit till gudstjänsterna. Vi har fått pratat med många människor, alla sorter, både de som är helt emot allt vad religion heter och de som har en liten gnutta tro på något. Det har varit humanister, ateister, teologer, präster. Vi har träffat okristna, kristna och nyanlända m.m. Många berättar sina livshistorier.
Vi får också ofta frågan: Om det nu finns en Gud, varför finns det då så mycket elände i världen. Då får man försöka förklara utifrån vad bibeln säger om det. Vi har också fått be för människor om helande. Sista gången innan sommaruppehållet så var vår vän Per Larsson med och han fick be för en kille som hade problem med sina händer och värken försvann, killen fattade nada men det gjorde vi.

Vi har stått i regn och rusk, kyla, solsken med solbrillorna på och svettats. Men inget stoppar oss från att försöka få människor att hitta frälsningen och Guds kärlek. Det är jobbigt ibland – ja, men man går välsignad ut ur det.

Det finns så mycket elände i vår stad och vi behöver tala om för människor i Halmstad att världen behöver kärlek och Gud är kärleken.

Du och jag måste gå på Guds Ord från Matt 28: Gå ut och gör alla folk till lärljungar osv…
Vi får inte reducera missionsbefallningen till att tala till Gud om människor, utan också tala till människor om Gud. Missionsbefallningen får vi inte låta stanna inom kyrkans väggar, då behöver vi vända om och gå ut och förkunna där de onådda är. Jesus har ju lovat att vara med oss. Så det hänger ju inte på oss.

Jag vill avsluta med orden som står i Mark 16:15-20
”Gå ut överallt i världen och förkunna för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall  räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska”.  V 20 Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljdes.

Halmstad för Kristus!
Sylvia Karlsson

Händer för barnen i höst

Här kan du läsa mer om vårt arbete med barn och ungdom

Move IT

Nu drar vi igång MOVE IT, friskvård för kropp, själ och ande!
Varmt välkommen, oavsett om du är van att träna eller vill komma igång.
Move it TILLSAMMANS, rörelse och lek för alla åldrar
Tisdagar kl. 14 (i anslutning till Öppna förskolan)
Move it Work out, 60 min kondition, styrka, balans
Torsdagar kl. 10.30
Move it Avslappning, 20 min
Fredagar kl. 13.00
Passen avrundas med en gemensam andakt.
Ingen kostnad eller föranmälan.
För mer information: Ring Louise på telefon 073-920 93 03.
Välkommen!

Tonår på Frälsningsarmén

Nu har tonårsterminen dragit igång igen efter sommaren. Hurra! Och det är mycket nytt på gång. Dels så har ni ju fått nya ungdomsledare, vi alltså, Caroline och Alexandra. Det är nog den största förändringen.
Tonår kör vi som tidigare på fredagar kl. 19.30 för alla er som går åk 7 och uppåt. Vi körde igång för två veckor sedan och har hunnit med både pizza/planeringskväll och grillkväll på Ön. Oerhört mysigt! Hittills har det varit mycket fokus på gemenskap och relationsbyggande. Det ligger på vårt hjärta att vi som ungdomsgrupp ska kunna känna oss som en liten familj med allt vad det innebär. Men så klart även gentemot resten av församlingen.

Vi (Caroline och Alexandra) spenderar även mycket tid på Östergårdskolan, även ungdomarna där räknar vi till vår familj, även om de inte känner oss jätteväl ännu. Så be gärna för dem!

Utöver detta så har vi After School tisdag-torsdag kl 14.30-16.30, då man gärna får komma och bara hänga, dricka kaffe, samtala med oss eller få hjälp med läxor. Ett ställe att ta vägen efter skolan helt enkelt. På onsdagar samlas vi också till tonårscellgrupp, den så kallade Onsdagsgruppen. Målet med den är att ge extra utrymme för bibelundervisning, samtal och bön. Att bolla med livets svårare frågor med varandra.

Vi får väl se hur Gud väljer att utforma det kommande året, det och all denna verksamhet ligger helt i hans hand. Må han som är över allting lysa med sitt ljus över allt detta och uppenbara för människor vem han är, annars blir det ganska meningslöst.

Amen och Guds frid!
Caroline & Alexandra


Veckoschema


Måndag
Inget specifikt för tonår.

Tisdag
After school 14.30 - 16.30

Onsdag
After school 14.30 - 16.30
Cellgrupp 16.30 - 19.00

Torsdag
After school 14.30 - 16.30

Fredag
Tonår 19.30 - 23.00

Lördag
Inget specifikt för tonår.

Söndag
Gudstjänst 11.00

Öppen kyrka

Söker du gemenskap, nya vänner, eller en plats att bara vara? Hos oss skall du känna dig som hemma! Välkommen till Frälsningsarmméns Drop-in på torsdagar klockan 13:00-16:00.

Vi fikar tillsammans och har en fin eftermiddag. Vi är en kristen kyrka, och för den som vill finns möjlighet till samtal om livet och den kristna tron. Vid varje tillfälle finns det också möjlighet att delta i en andakt.

Välkommen!
"Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" Joh 1:5
Copyright © 2016 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp