Copy
View this email in your browser

Information om
gudstjänster och visionsdag 

Riktlinjer för gudstjänster och sammankomster i Frälsningsarmén


Frälsningsarmén centralt har gått ut med följande rekommendation, vilken vi i Halmstad följer. Vi är också uppmärksamma på lokala råd och restriktioner för vår region:

Krisledningsgruppen har beslutat att det rekommenderade taket på högst 50 deltagare tills vidare ska gälla för Frälsningsarmén i hela landet. Att Frälsningsarmén valt denna linje beror på att flera regioner ånyo sänkt taket för antal deltagare vid allmänna sammankomster och vi vill att samma rekommendationer ska gälla överallt i Frälsningsarmén.

Det är fortfarande upp till varje kår att fatta beslut efter sina lokala förutsättningar. Håll gärna gudstjänster om ni anser att det är möjligt för var och en att följa de aktuella lokala allmänna råden.

Region Stockholm har till exempel förtydligat följande angående gudstjänster:

“Om man i samband med en gudstjänst kan hålla två meters avstånd i alla delar av gudstjänsten kan en vanlig gudstjänst genomföras. Precis som för butiker och liknande läggs ett stort ansvar hos den som bedriver verksamheten att hitta former för att in- och utpassering och alla delar av verksamheten kan bedrivas med social distans. För många är digitala lösningar ett sätt att hålla en nära kontakt och bedriva verksamhet på ett säkert sätt.”


Vi är så tacksamma för att vi, trots pandemin, kan ses för att fira gudstjänst på söndagar!

Vi kommer alltså fortsätta att ha två gudstjänster på söndagar, en klockan 10:00 och en klockan 12:00. Vi vill påminna om att man inte närvarar om man har symptom och att vi alla använder handsprit och håller 1 meters avstånd under hela sammankomsten.

I kyrklokalen har vi lagt ut markeringar för 1 meters avstånd. Enbart familjer boende i samma hushåll får sitta bredvid varandra.

Vi fortsätter utvärdera och hitta lösningar, så att våra sammankomster är både trygga och möjliga. Framöver kommer söndagsskolan att ses i Furulundshallen på 12-gudstjänsten, för att göra plats för fler på mötet. Mer information om detta kommer.

I serveringen är stolarna och borden uppställda med 1 meters avstånd. Vi flyttar inte stolarna utan sitter enbart på de stolar som är utplacerade.

Tack för att du gör ditt bästa för att följa dessa rekommendationer!
 

Visionsdag den 8 november


Söndagen 8 november ses vi för samtal om vision och tankar framåt på kyrkfikat efter båda gudstjänsterna. Gudstjänsterna kommer därför att vara något kortare, cirka 40 minuter. Efteråt samtalar vi i cirka en timme om följande:
  • Vad talar Gud till dig om?
  • Vad är din längtan för församlingen?
  • Vad tänker du på angående den nya visionen ”Välkommen hem - Livet med Jesus”?

Skriv ner din tankar och svar på dessa tre frågor senast fredagen den 6 november och skicka till Johanna Samuelsson eller Sofie Serholt via sms, mail eller Messenger, så kan vi sammanställa inkomna tankar inför samtalet.

Har du inte möjlighet att närvaro p.g.a. att du är riskgrupp eller annat, så hör av dig till oss så kan du vara med på länk.

Johanna Samuelsson, 0739-20 93 08, johanna.samuelsson@fralsningsarmen.se
Sofie Serholt, sos.serholt@gmail.com.

Vi tror detta tillfälle är värdefullt. Vi vill lyssna in Gud, och Han talar till oss var och en, därför vill vi lyssna till varandra. Så hoppas att du kan vara med, fysiskt eller via länk.

Önskar dig all välsignelse!

//Johanna Samuelsson, kårledare

Välkommen till
Frälsningsarmén Halmstad
"A place to belong"

Copyright © 2020 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp