Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

Mars 17

KÅRLEDAREN HAR ORDET

”På Herrens order bröt israeliterna upp, och på Herrens order slog de läger, och så länge molnet vilade över boningen förblev de lägrade. När molnet låg kvar över boningen en längre tid rättade sig israeliterna efter Herrens påbud och bröt inte upp. Ibland blev molnet kvar över boningen bara några dagar. Då förblev de lägrade enligt Herrens order och bröt sedan upp på Herrens order. Ibland var molnet kvar från kvällen till nästa morgon, och när molnet höjde sig på morgonen bröt de upp, ibland var det kvar ett helt dygn, och när det då höjde sig bröt de upp, ibland två dagar eller en månad eller ett år – så länge molnet stannade kvar och vilade över boningen förblev israeliterna lägrade och bröt inte upp. Men när molnet höjde sig bröt de upp”
4 Mosebok 9:18-22


Guds folk har alltid varit ett folk i rörelse. Det har i alla tider bestått av människor som lever med Herren, som följer hans ledning och rör sig i hans takt. Som församling rör vi oss geografiskt i och med att vi dagligen befinner oss hemma, på jobbet, i skolan, på gymmet, hos vänner etc. Varthelst vi går har vi med oss Guds närvaro och människor kommer i kontakt med Jesus igenom dig och mig. Vi rör oss också framåt när det gäller tider och stunder och skeenden. En församling är en organism som lever och formas allt eftersom tiden går, som genom sitt engagemang och sina verksamheter når fram till nya höjder och då och då till ”vatten där vi finner ro”. Vi är ett vandringsfolk som följer Jesus på vägen, både som gemenskap och som individer.

Idag den första mars, tillkännages nya order för berörda officerare i Frälsningsarmén i Sverige. Ledarna på Frälsningsarméns högkvarter har under månader tillbringat tid i samtal med landets officerare, de som är kårledare såväl som de som har andra typer av tjänster. Man har fört dialog med lokala ledare på olika platser. Man har funderat och samtalat med varandra, och man har bett, mycket. Så småningom har bilden framträtt och man har sett vilka officerare som i just den här tiden är lämpliga som ledare på de olika platserna. Det är långt ifrån alla som bryter upp och flyttar, men några gör det. Det berör långt ifrån alla kårer och verksamheter, men det berör några. Den här gången berör det bland annat Halmstad, Uppsala och Jönköping.

Det har blivit dags för mig att lämna över kårledarens stafettpinne till andra. Halmstadkårens nya kårledare blir Emil och Johanna Samuelsson. De kommer närmast ifrån Uppsala där de varit ledare för kåren bland annat tillsammans med Ewa-Marie Kihlagård. Emil är utbildad socionom och Johanna har gått pastorsutbildningen ALT (Akademi för ledarskap och Teologi). Tillsammans har de nu studerat vid Frälsningsarméns Officersskola och blir ordinerade till officerare i juni 2017. De har en liten son som heter Malte.

För mig innebär detta att Jag också kommer att flytta. Min nya bostadsort och arbetsplats blir Jönköping där jag tillsammans med Theres Frisk kommer att bli kårledare. Man kan undra över anledningen till detta ledarbyte och svaret är helt enkelt att kåren i Halmstad behöver två kårledare. Detta är något som både jag, kårnämnden och Frälsningsarméns ledning varit medvetna om en längre tid och nu har det blivit möjligt.

Emil och Johanna är kompetenta ledare och tillsammans med er kommer de att med energi och kraft gå vidare i det stora uppdrag som Jesus har gett oss, att låta människor i Halmstad få lära känna honom. Jag kommer att vara kvar här till mitten av juni, och jag vill med glädje ge mitt allra bästa för samma mål varje dag tills dess. Fira nu med mig, det faktum att var och en av oss får leva Guds rike och tjäna honom! Fira med mig att Jesus Kristus är en fantastisk byggmästare och att det är han som bygger sin församling!

Guds välsignelser, glädje och frid till er alla!

Veronica Wahlström
Kårledare
Välkommen till Frälsningsarmén –
A place to belong.
Copyright © 2017 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp