Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev

Januari 17

KÅRLEDAREN HAR ORDET

”Med Guds tillåtelse går vi vidare...”  Hebreerbrevet 6:3


God fortsättning på det nya året 2017!

När jag sitter och ser ut på en klarblå himmel och sneglar på termometerns -8 blir jag glad! Det är något fräscht med kalla klara vinterdagar. Och det är så skönt att få öppna fönstret och släppa in den friska luften, vädra ut dammet och instängdheten från julens innesittande. Visst har det varit mysigt, men nu gäller nya friska tag.

Inför ett nytt år hälsar vi ledare ofta våra medlemmar med orden ifrån Jesaja 43:18-19a där det står: ”Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt.” Det ordet låg nära till hands för mig även i år, men så stannade jag upp en stund inför det. Vad är det för något Gud talar om? Vad är det nya han har påbörjat? Jo, det som skulle bli verklighet i Jesus ankomst till jorden, i hans korsdöd och i hans sändande av den helige Ande in i våra hjärtan. Detta har nu skett Paulus talar om det i 2 Korinthierbrevet 5:17 ”Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.”

För den som ännu inte kommit till tro gäller löftet om att Gud vill göra något nytt, att det finns möjlighet till omvändelse och att börja om i ett nytt liv, för den som redan känner Herren handlar det istället om att ”gå vidare” i det liv som redan tagits emot. Jag vill uppmuntra dig till att tänka så. Att öppna upp fönstren till ditt liv och släppa in Guds friskhet. Att fundera över vilka steg du ska ta för att kunna ”gå vidare”. Vi behöver ibland ta hjälp av varandra för att hitta vägen framåt. Gör det. Sök upp någon i kåren som du har förtroende för, samtala och be tillsammans, och vandra vidare i allt det som Gud har förberett för dig.

Också när det gäller kåren vill vi som gemenskap ”gå vidare”. Vi kommer under våren att mötas vid många tillfällen under veckan och på söndagarna. Vi får besök av flera intressanta gäster. Du kommer att kunna läsa mer om allt som ska ske i programmet efterhand, men här och nu vill jag slå ett kraftigt slag för:

 Söndagen den 22 januari. Då får vi besök av Frälsningsarmén i Sveriges nationella ledare Kommendörerna Eva och Johnny Kleman.

Detta blir en dag du inte vill missa! De kommer för att ta del i vår gemenskap, dela ordet i vittnesbörd och förkunnelse och för att berätta om vad de upplever att Gud har lagt i Frälsningsarméns uppdrag för den här tiden. Dagen kommer att börja med Gudstjänst kl 11.00  följd av en kårlunch och en eftermiddagssamling som kommer att vara slut 15.30. Boka in den dagen och kom och var med! (läs gärna hälsningen ”Personligt” från våra ledare ).

Jag vill också påminna oss om att bönen behöver hållas levande i kåren och välkomnar dig att komma och vara med på de olika bönetillfällena som vi har bokat in i programmet. Framför allt vill jag uppmuntra dig till att i din dagliga bön be för vårt land, för vår stad och vår kår. Be för kårens medlemmar, anställda och ledare. Just nu har vi flera vänner som är svårt sjuka, be för dem om helande och en medvetenhet om Guds närvaro i deras situation. Ett annat område som behöver bön är verksamheten för barn och familjer där vi just nu arbetar med personalen på Arena hotell för att starta upp en öppen förskola med internationell prägel. Be att vi får goda och rätta kontakter med våra vänner från andra länder. Och så vill vi naturligtvis även be för och genom vår närvaro stötta utpostarbetet i Laholm. ”Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan” Jakobs brev 5:16.

Med önskan och bön om Guds rikaste välsignelser över dig,Veronica Wahlström
Kårledare
Välkommen till Frälsningsarmén –
A place to belong.
Copyright © 2017 Frälsningsarmén Halmstad, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp