Copy
Update OBS de Schakel
Bekijk in de browser
10 maart 2017
Nieuws update
Agenda
 
13 maart 2017 schoolverpleegkundige voor gr. 7
13 maart 2017 alle leerlingen middag vrij
15 maart 2017 kijkochtend ouders

Kijkochtend


Woensdagochtend 15 maart zijn alle ouders van harte welkom op school van 9.00 - 10.00 uur. U heeft dan de gelegenheid om bij uw kind in de klas te kijken. Uw kind zal u laten zien waar hij/ zij zo al mee bezig is op school. 
Vanaf 9.45 uur zal de koffie klaar staan in de hal.

Studiemiddag, leerlingen vrij

Maandagmiddag 13 maart zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiemiddag over Kansrijke combinatiegroepen.

Wijziging aanvangstijd feestelijke ouderavond

Dit jaar willen we de feestelijke ouderavond om 19.00 uur starten. Dit is een half uur eerder dan u gewend bent. We hebben hier voor gekozen omdat het anders erg laat wordt voor de kinderen.
U krijgt natuurlijk nog een uitnodiging!

Knutsel momenten voor de musical


Woensdagavond 8 maart is er een bijeenkomst geweest, voor het maken van decorstukken en kleding musical.
Op de volgende data gaat hier op school aan gewerkt worden:
Dinsdagmorgen 14 maart vanaf 9.00 uur decor onderbouw, samen schilderen met kinderen en ouders
Dinsdagmiddag 14 maart vanaf 13.30 kunnen de ouders in het tussenlokaal terecht voor het maken van de hesjes/capejes.
Donderdagmiddag 16 maart vanaf 13.30 uur decor onderbouw, samen schilderen met kinderen en ouders
Maandagmiddag 20 maart het maken van de hoedjes voor groep 1 en 2.
 
Graag even opgeven bij juf of meester, welke dag je wilt helpen.

juf Cora afwezig

Op vrijdag 17 maart is juf Cora afwezig. Meester Paul Hendrickx zal op vrijdagmorgen in groep 1 en 2 zijn.

Schoolvoetbal


Op woensdagmiddag 22 maart is het schoolvoetbaltoernooi op de sportvelden van Geel/Wit in Nes (14.00-16.00 uur). Op school zullen we met de leerlingen uit groep 5, 6 ,7 en 8, die mee willen doen, teams maken. 
Ouders moeten zelf voor vervoer zorgen.
Wilt u als begeleider of scheidsrechter mee? U kunt zich opgeven bij de leerkracht of via de mail.

Opvoedondersteuning voor ouders


De gezinscoach Selma Dubbeld organiseert 4 bijeenkomsten opvoedondersteuning voor ouders, gericht op "jij en je baby". Op school liggen brochures voor meer informatie.
Voor verdere info en aanmelden kunt u bellen met Selma. Tel.nr. (0519)346728.
Lees meer
Copyright © 2017 OBS De Schakel


uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp