Copy

Establishment Unit Issue 4
Putanga 4 Te Wāhanga Whakatū 
NZSL video of this email

 

Kia ora and welcome to the Establishment Unit’s final newsletter before we launch the new Ministry on 1 July. 

It’s amazing how fast the time has gone between setting up our work plans to going live. We all feel very excited, if not relieved that we are nearly there. 

Launch of our new Ministry  

We would like to invite you to join us virtually for the launch of the new Ministry. Attitude Pictures will be broadcasting it on their website www.attitudelive.com. It will be an opportunity to hear from Minister Williams, Minister for Disability Issues, members of the community who have been involved in this mahi and an update on the new Chief Executive.  The livestream will have New Zealand Sign Language interpreters on screen.  

The livestream will begin at 10 am Friday 1 July and will also be available afterwards on the website. We hope that you can join us in celebrating this very special event.

Who is the new Chief Executive? 

At the time of us sending this to you, we don’t know either, but we do know that the Public Service Commission have appointed someone and will be starting at the Ministry as soon as they can finish up in their current role. 

On 1 July, an interim Chief Executive (CE) will be appointed by Debbie Power, Chief Executive of the Ministry of Social Development. Debbie will also oversee the appointments of the interim Deputy Chief Executives. Once the new permanent CE is in place, they will do their own recruitment for the permanent roles. 

The Minister will be making an announcement at the launch event regarding who the new Chief Executive will be as well as progress on the final name for the Ministry. And we are committed to sending out an update on that day at the same time so keep an eye on your inbox. 

No changes to services and support on 1 July 

We wanted to let you know that there will be no changes to the support and services you currently receive prior to the Ministry launch and the contact details of providers you currently deal with, will also remain the same. There are processes in place to ensure that everyone, including providers, will receive their funding.

An interim home for the new Ministry team  

It was decided that the new Ministry will begin its journey at 56 The Terrace, Wellington as their National Head Office, while work continues to locate a suitable permanent home. The site has been assessed for accessibility requirements and a lot of work is currently underway to ensure all our new staff will have a workplace fit for purpose.

Regional locations  

The new Ministry will have offices based in a number of regional centres, including Auckland, Hamilton, Palmerston North, Christchurch and Dunedin. These are a mix of existing Enabling Good Lives sites and new locations, and work is underway to assess all of these sites for accessibility requirements. 

New website coming…  

Our aim is to launch the new website on 1 July. The site will be a work in progress for a while to enable us to move all the existing disability-related content from the Ministry of Health website as well as create new content and source from other relevant government sites. Our domain name is: 
www.whaikaha.govt.nz

Contact details for the new Ministry: 

Freephone: 0800 566 601 
Email: contact@whaikaha.govt.nz
Post: Ministry for Disabled People 
Reply Paid:262204 
P O Box 1556  
Wellington 

Kia-ora, tau mai rā ki te pānuitanga whakamutunga nā Te Wāhanga Whakatū i mua i tā mātou whakarewanga i te Manatū hōu ā te 1 o Hūrae.  
Mīharo ana i te tere haeretanga o te wā nō te orokowhakariteritetanga mai i ngā hohenga mahi ki te mataoratanga mai. E rongo ana mātou i te hiamo otiia, kua tau te mauri inā rā kua tata te whakaūngia.  

Te Whakarewanga o te Manatū hōu 

E rere ana te kupu pōhiri ki a koe kia hono mai me mātou ā-mariko mō te whakarewanga o te Manatū hōu. Ka whakapāho a Attitude Pictures ki tā rātou poaetukutuku www.attitudelive.com
He angitūtanga e rongo ai i a Minita Williams, te Minita mō Ngā Take Whaikaha, ko ngā mema o te hapori kua whai wāhi mai i tēnei mahi me te Tumuaki hōu anō hoki. Ko te pāhotanga mataora e whai nei he kaiwhakamāori i Te reo Rotarota o Aotearoa kei runga mata.  
Ka tīmata ai te pāhotanga mataora ā te 10am i te Paraire 1 o Hūrae, ā, ka wātea ai anō hoki hei a muri atu ki te paetukutuku. E manako ana mātou e whai wāhi mai koe ki te hono mai me mātou i tēnei kaupapa nui whakamiharo.   

Ko wai rā te Tumuaki? 

Nō te wā ka tukuna atu ai tēnei ki a koe, kāore hoki mātou i te mōhio otiia, e mōhio ana mātou kua whakapoua e Te Kāhui Ratonga Tūmatanui tētahi tangata, ā, ka tīmata te tangata ki te Manatū ina mutu ana tana tūranga mahi kei a ia i tēnei wā tonu.  
Hei te 1 o Hūrae, he Tumuaki kairīwhi (CE) ka whakapoua e Debbie Power, te Tumuaki o Te Manatū Whakahiato Ora. Mā Debbie e kanohi hōmiromiro ngā whakapōunga o ngā Tumuaki Kairīwhi. Hei te wā ka toka rawa iho he Tumuaki, 
māna anō ngā mahi taritari mō ngā tūranga pūmau. 
Mā te Minita e whakapuaki ki te whakarewanga mā wai hei Tumuaki hōu me te whakamōhio atu e pēhea nei ngā mahi anga whakamua mō te ingoa whakamutunga mō te Manatū. E ngākaupono ana mātou kia tukuna atu ai he kōrero whakahou hei taua rā, hei taua wā tonu anō rā, tēnā kia koi ngā kanohi ki tō pouaka whakawhiwhi kōrero.   

Kāorekau he panonitanga ki ngā ratonga me te tautoko ā te 1 o Hūrae  

Kei te hiahia kia whakamōhiotia atu ki a koutou ka kore he panonitanga mō te taha ki ngā tūmomo tautoko me ngā ratonga e whakawhiwhia ana ki a koe nō mua atu i te whakarewanga o te Manatū, ā, ko ngā whakapānga o ngā kaiwhakarato e whai wāhi ai ki a koe i tēnei wā nei, ka noho rite tonu anō. He tukunga kua whakaritea kia whakatūturuhia te katoa, tae atu anō ki ngā kaiwhakarato, e whiwhi tonu ai ā rātou haupū moni.  

He kāinga ora tuarua mō te kapa Manatū hōu 

I whakatauhia ka tīmata ake te Manatū ki 56 The Terrace, i Pōneke, mō tō rātou Tari Matua Ā-Motu, nō te wā e kimi kāinga pai atu ana mō tō rātou kāinga pūmau. E arotakengia ana tēnei wāhi mō ngā here tomonga, ā, he nui ngā mahi e haerehia ana i tēnei wā kia whakatūturu ai ko ā mātou kaimahi hōu e whai wāhi mahi ana e tika ana, whai take anō hoki.  

Ngā tauwāhi ā-rohe 

Ka whakatū tari te Manatū hōu ki ētahi tāone kei roto i ngā rohe, atu ki Tāmaaki -Makaurau, Kirikiriroa, Te Papaiōea, Ōtautahi me Ōtepoti. He wāhi kē o ngā tari Āheinga Oranga Pai me ngā tauwāhi hōu, ā, kua tīmata ake ngā mahi kia arotakengia ēnei wāhi mō te taha ki ngā here tomonga.

He paetukutuku te haere ake nei...  

Ko tā mātou whāinga kia whakarewa ai i te paetukutuku hōu ā te 1 o Hūrae. 
He mahi tonutanga tēnei tauwāhi mō tētahi wā e āheitia ai mātou ki te kawe atu i ngā kōrero e hāngai ana ki te whaikahatanga mai i te paetukutuku o Te Manatū Hauora, waihoki kia whakahōungia he kōrero, he puna hoki i ētahi atu paetukutuku kāwanatanga e hāngai ana. Ko tā mātou ingoa tauwāhi ko tēnei:   
www.whaikaha.govt.nz 

Ngā whakapānga mō te Manatū hōu:  

Waea utu kore: 0800 566 601 
Īmēra: contact@whaikaha.govt.nz 
Pouaka Mēra: Ministry for Disabled People 
Utu Whakahoki:262204 
P O Box 1556  
Pōneke 

AmplifyU Facebook
AmplifyU
Our mailing address is:
establishmentunit@msd.govt.nz

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.