Copy

Aan:Vrienden van Duurzaam Wierden-Enter

Duurzaam Wierden -Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste

Nieuwsbrief september 2019

Een zonnige zomer, maar …..
We kijken terug op een mooie zomer. Bezitters van zonnepalen op hun dak hebben weer veel stroom opgewekt. Allemaal goed nieuws, maar toch …..
Al die warmterecords geven ook te denken. Wetenschappers waarschuwen dat de aarde steeds sneller opwarmt, dat de zeespiegel steeds harder stijgt, dat gletsjers steeds sneller smelten.
Een wake-up call om nu in actie te komen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Wierden is maar een klein stipje op de wereldkaart. Maar ook wij moeten ons steentje bijdragen. Daarom is onze stichting weer met nieuwe (duurzame) energie van start gegaan om ook onze gemeente duurzamer te maken.
De huidige generatie zal later beoordeeld worden of we de nodige maatregelen hebben getroffen om een mondiale ramp te voorkomen. Voelt u ook die verantwoordelijkheid om een leefbare wereld achter te laten voor uw (klein)kinderen? U kunt ook iets doen! Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij onze stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met tel.nr. 0546-723117 of mail naar duurzaamwierdenenter@gmail.com.
 

40,7 graden: De warmste dag ooit in Nederland

Burgemeester komt kennismaken
Wij hebben onze nieuwe burgemeester Doret Tigchelaar uitgenodigd om kennis te maken met onze stichting. We stellen het op prijs dat zij onze uitnodiging direct heeft aangenomen en is aangeschoven in onze bestuursvergadering. We hebben haar geïnformeerd over onze activiteiten en onze goede samenwerking met de gemeente.
Ook hebben we onze zorgen geuit over de trage ontwikkeling van nieuwe zonneparken. Wij hopen dat onze nieuwe burgemeester hier een positieve impuls aan kan geven.
Ontwikkeling nieuwe zonneparken stagneert
We zijn al enige tijd in gesprek met grondeigenaren in Enter en Hoge Hexel voor de ontwikkeling van een zonnepark op hun grond. Ook de omwonenden hebben we hierbij betrokken om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen. Hierbij stuiten we echter op de nodige weerstand.
We hebben de betreffende grondeigenaren gevraagd om ook in gesprek te gaan met hun buren en te onderzoeken of zij er samen uit kunnen komen. Wij wachten voorlopig af wat dit oplevert.
Wel zijn we van plan om De Groene Weuste uit te breiden door twee rijen zonnepanelen onder de huidige panelen bij te plaatsen. Hiervoor is een omgevingsvergunning verleend en zal eind oktober SDE+ subsidie worden aangevraagd. De bedoeling is dat we volgend jaar gaan bouwen, weer met lokale bedrijven en inzet van mensen met een uitkering en met afstand tot de arbeidsmarkt.
Open dag in duurzame woningen
Bent u benieuwd hoe een duurzame woning er van binnen uitziet? Geïnteresseerd in de ervaringen met een warmtepomp? Dan bent u op 2 en 9 november welkom in de woning Tonnie Kroeze, Akeleistraat 15 Wierden en Herbert Gerritsen Mulkes, Heijkampsweg 1 Wierden.
Zij houden dan open huis in het kader van de duurzame huizenroute in onze provincie en kunnen u aan de hand van eigen ervaringen vertellen over het verduurzamen van uw woning.
Akeleistraat 15 Wierden
Subsidie voor het isoleren van de woning weer beschikbaar
Dit is de kans om gebruik te maken van subsidie om je woning te isoleren bij 2 of meer maatregelen. Je kunt ongeveer 20 procent van de kosten terug krijgen. Ga je de spouw en vloer isoleren dan kun je met de subsidie de kosten in iets meer dan 3 jaar terugverdienen.
Er is een bonus van 4000 euro bovenop de subsidie mogelijk voor wie zijn hele huis voorziet van een zeer zuinig pakket aan maatregelen.
Er is 84 miljoen subsidie beschikbaar tot en met 2020. Er kunnen ongeveer 100.000 woningen door deze subsidiemogelijkheid geïsoleerd worden. Dat betekent wees er snel bij!
De voorwaarden voor deze subsidie zijn te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
U kunt ook contact opnemen met ons Energieloket, tel: 0546-723117 of ons spreekuur in het gemeentehuis bezoeken op elke woensdagmiddag van 16.00 - 19.00 uur.
Regionale Energie Strategie kans voor Wierden
Nu er een klimaatakkoord van de landelijke overheid is, moet dit in praktijk gebracht worden op kleinere schaal. Hiervoor is Nederland opgedeeld in 30 regio’s, waarvan Twente er één is bestaande uit 14 gemeenten. Deze regio’s moeten in een Regionale Energie Strategie (RES) een plan maken voor de opwek van duurzame energie. In Twente zijn inmiddels de besprekingen gestart en dit najaar moet er een overzicht naar Den Haag worden gestuurd hoeveel Twente kan bijdragen aan de grootschalige opwek van duurzame energie. We hebben het dan over bijvoorbeeld zonneparken, windmolen en mestvergisters. In deze plannen vallen niet de zonnestroom van (particuliere) daken en kleine windmolens op boerderijen. De opgave is enorm, maar inmiddels is bijna iedereen er wel van overtuigd dat de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen niet maar gewoon door mag gaan. Het is onvermijdelijk dat het Twentse landschap hierdoor ingrijpend zal veranderen, net zoals het landschap verandert door aanleg van wegen, woonwijken en bedrijventerreinen. Veel mensen zullen moeite hebben met het veranderen van het uitzicht. Daarom wordt steeds gekeken naar de afmetingen en is landschappelijke inpassing een vereiste. Dit kan bijvoorbeeld door passende beplanting te kiezen. Bijkomend voordeel is de verbetering van de biodiversiteit rondom zonneparken ten opzichte van de monocultuur van grasland of maisvelden.
De RES biedt echter ook kansen. Steden met veel inwoners en naar verhouding weinig grondoppervlak hebben nauwelijks ruimte voor grote energieprojecten. Daartegenover hebben kleine gemeenten met veel grond, zoals de gemeente Wierden veel ruimte om zonneparken te realiseren. Een van de aanbevelingen van het klimaatakkoord is het streven naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap. Dit is in Wierden het geval met de Groene Weuste en in Twenterand met zonnepark Oosterweilanden. In dit laatste geval is de gemeente zelfs geheel eigenaar. Hierdoor komen de inkomsten geheel ten goede aan de lokale gemeenschap. Het betreft grote bedragen (miljoenen in de loop van een project) die de lokale economie versterken, de gemeente ruimte in de begroting geeft en ook inwoners (daarmee) een financieel voordeel geeft. Via crowd funding, maar ook door inkomsten van de gemeente die bijvoorbeeld de OZB laag kunnen houden.
Hoe kan het dat mijn nieuwgebouwde huis nog een gasaansluiting heeft?
De bouwvergunning is blijkbaar nog van vóór juli 2018. Toen mocht nog worden gebouwd mét gas. U koopt in feite een woning die al bij de oplevering verouderd is en meteen minder waard is dan wat u ervoor heeft betaald. Sommige traditionele aannemers zijn nog niet ingesteld op bouwen zonder gasaansluiting.
Over deze mailing
U ontvangt deze mailing samen met 616 andere geinteresseerden in onze stichting.
Heeft u buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel vrijblijvend aanmelden op de website.
https://duurzaamwierdenenter.nl/Met duurzame groet van:

Kees, Tonnie, Wil, Helga, Heino, Gerhard en Miranda,

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.


 
Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
info@duurzaamwierdenenter.nl

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Klik dan  hier . Klik op afmelden om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter · Telgen 3 · Wierden, Overijssel 7641 HC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp