Copy

Aan:Vrienden van Duurzaam Wierden-Enter

Duurzaam Wierden -Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste
Nieuwsbrief januari 2021
Bewonersavond zonnevelden in gemeente Wierden
Op 28 januari organiseert de gemeente een digitale bewonersavond. Inwoners worden geïnformeerd en kunnen al hun vragen stellen over de toekomst van opwekken van duurzame energie via zonnevelden. Het is belangrijk voor inwoners goed op de hoogte te zijn, zodat we weten wat er de komende jaren in de gemeente Wierden staat te gebeuren. De digitale bewonersavond start om 20.00 uur.
Inwoners kunnen via Zoom de bewonersavond volgen. Aanmelden kan via duurzaam@wierden.nl Kijkers ontvangen dan een link naar de digitale bewonersavond. Op www.wierdengaatvoorduurzaam.nl/28-januari staat alle informatie en het programma nader uitgelegd. Vragen kunnen ook vooraf ingestuurd worden naar duurzaam@wierden.nl.
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter ondersteunt maatschappelijke organisaties
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) wil opbrengsten van zonnepark De Groene Weuste ten goede laten komen van de Wierdense gemeenschap. Zo zijn er acties voor inwoners wanneer zij energiebesparende maatregelen treffen.
Ook maatschappelijke organisaties kunnen profiteren van het zonnepark als zij duurzame maatregelen treffen. Vorig jaar was hier een budget van 25.000 euro voor beschikbaar.
Instellingen konden een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een duurzaam project.
Negen instellingen voldeden aan de gestelde criteria en hebben een donatie ontvangen.
Lees meer
Komt u ook meehelpen bij de uitbreiding van De Groene Weuste?
We gaan binnenkort starten met de werkzaamheden voor de uitbreiding. We willen nog twee rijen met zonnepanelen gaan bijplaatsen. In totaal komen er 4.480 panelen bij.
In februari worden de grondkabels gelegd door Paauwe uit Wierden. Daarna worden door de firma Weenk uit Almelo de schroeffunderingen aangebracht.
Daarop worden de profielen gemonteerd. Dit staat gepland voor maart en april. We willen dit doen met vrijwilligers die hiervoor een vergoeding ontvangen.
Wanneer de panelen komen is nog onzeker door een tekort aan grondstoffen en containers op de wereldmarkt.
Zin om weer eens iets actiefs te doen in de buitenlucht? Laat het ons dan weten. U kunt bellen naar Miranda Scheffer tel.nr. 06-54341621
Crowdfunding voor de uitbreiding wordt voorbereid
Ook voor de uitbreiding willen we inwoners weer in de gelegenheid stellen om financieel te participeren. Wij willen hier 45.000 euro voor beschikbaar stellen.
Om ook jongeren bij duurzame projecten te betrekken bieden we in eerste instantie een kindproduct aan.
Kinderen vanaf acht jaar kunnen hieraan deelnemen. De minimum inleg is 250 euro en de maximum inleg is 5.000 euro. De rentevergoeding is 3% rente over rente. Zodra een kind 18 jaar is kan het bedrag worden opgenomen.
De crowdfunding start nadat de uitbreiding gerealiseerd is.
Wij willen graag weten of er voor dit product belangstelling bestaat. Als het u overweegt om uw kind(eren) hieraan deel te laten nemen horen we dat graag van u. 
U kunt uw belangstelling hier kenbaar maken.
Werkgroep voor zonnepark Wierdensche Aa gaat van start
Op dinsdag 15 december 2020 gingen Pure Energie en onze stichting tijdens een digitale informatieavond in gesprek met direct-omwonenden over de ontwikkeling van het zonnepark Wierdensche Aa aan de Beverdamsweg in Wierden.
Tijdens deze eerste informatieavond namen wij de deelnemers mee in het idee, de stand van zaken en de manier waarop de omgeving van het zonnepark betrokken wordt bij de verdere uitwerking van het plan. Ook gingen we verder in op de mogelijkheden voor financiële deelname. Na afloop van de presentatie stelden de aanwezigen veel vragen over de landschappelijke inpassing van het zonnepark en de mogelijkheden voor financiële participatie.
Lees meer

Al veel belangstelling voor financiële deelname zonnepark Wierdensche Aa
Hoewel realisatie van het zonnepark nog ver weg is, hebben al 50 inwoners laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in financiële participatie in dit project.
Wij willen inwoners in de gelegenheid stellen om na de bouw middels crowdfunding te participeren.
Als u hier belangstelling voor heeft dan kunt u zich hier inschrijven.
Inwoners die met een hoger risico en rendement willen investeren kunnen in principe meedoen als zij met elkaar een coöperatie oprichten. Het initiatief hiertoe moet door inwoners zelf worden genomen.
RES Twente adviseert combinatie van wind en zon
Alle regio’s, dus ook Twente, moeten plannen maken voor de grootschalige opwek van duurzame energie in 2030. De helft van het elektriciteitsverbruik moet dan worden opgewekt door zonnepanelen en windmolens. De RES bekijkt maatschappelijke acceptatie, ruimtelijke kwaliteit (het ‘uitzicht’) en kosten van uitbreiding van het elektriciteitsnet.
In dit kader wordt breder gekeken dan plannen van de afzonderlijke gemeentes. Zoals naar gemeentegrens overschrijdende zoekgebieden voor windenergie. Windmolens hebben het voordeel dat erg weinig (landbouw)grond voor gebruikt hoeft te worden. Om bestaande en nog aan te leggen kabels efficiënt te benutten is een verhouding van evenveel zonnepanelen als windmolens wenselijk. 
Lees meer
Inwoners delen hun ervaringen met u
"Een wooncoach daar word je wijzer van".
Verduurzamen van je woning is heel belangrijk, maar het is lang niet altijd eenvoudig,” zegt Ebbo Storm van Leeuwen, die met zijn vrouw in een twee-onder-één-kap-woning uit 1972 woont. “Vanaf het moment dat we het huis kochten, ben ik ongeveer continu bezig geweest met isoleren van ons huis en andere duurzame maatregelen. Bij een oud huis kost dat tijd en moeite, maar al met al is ons energieverbruik meer dan gehalveerd en onze woning heeft nu energielabel A.” 
Lees meer
Hoe vervuilend is de koe?
Volgens het CBS lopen er in Nederland 1,6 miljoen melkkoeien rond (nou ja, ze staan meestal op stal).
De gemiddelde koe stoot per jaar 125 kilo methaan uit. Dit boeikasgas is 25 keer sterker dan CO2.
Omgerekend stoot een koe bijna twee keer zoveel CO2 uit als een gemiddelde auto.
De veeteelt is ook nog eens voor de helft verantwoordelijk voor de uitstoot aan stikstof, waardoor de bouw van woningen en wegen stagneert.
Het wordt hoog tijd dat de veestapel drastisch wordt ingekrompen (en dat u misschien een bieflapje minder eet?).
Bollen inzameling
Heeft u bloeiende bollen in huis? Gezellig. Zet ze als ze zijn uitgebloeid in de tuin, dan bloeien ze volgend jaar weer. De bijen en andere insecten zullen u dankbaar zijn als ze de nectar komen eten. Wilt u de bollen alstublieft niet weggooien?
Als u ze niet in eigen tuin zet kunt u ze inleveren bij het Energieloket aan de Gildenweg 8. Daar staat een ton waarin we ze verzamelen. Daarna zullen we de bollen op het zonnepark planten. De bijen uit een omgeving van 3 km komen er naartoe om de nectar te halen. We hebben deze actie opgezet in overleg met de bijenvereniging die het voorgaande jaren deed.
Als u de bollen brengt kunt u gelijk uw bonnetjes inleveren voor de 50 euro retour acties. Mooi meegenomen!
Over deze mailing
U ontvangt deze mailing samen met 936 andere geïnteresseerden in onze stichting.
Heeft u buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel vrijblijvend aanmelden op de website.Met duurzame groet van:

Kees, Tonnie, Wil, Helga, Heino, Gerhard, Herbert en Miranda,

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.


 
Facebook
Instagram
Website
Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
info@duurzaamwierdenenter.nl

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Klik dan  hier . Klik op afmelden om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter · Telgen 3 · Wierden, Overijssel 7641 HC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp