Copy

Aan:Vrienden van Duurzaam Wierden-Enter

Duurzaam Wierden -Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste Zonnepark De Groene Weuste
Nieuwsbrief april 2021
 
Uitbreiding van De Groene Weuste gereed
Zonnepark De Groene Weuste is uitgebreid met 4480 zonnepanelen (1509 kWp).
Afgelopen week is het laatste zonnepaneel geplaatst onder uitstekende leiding van Joost (van Weenk Schroeffundering). Er is aan gewerkt door 24 werkzoekenden uit Wierden, statushouders, vrijwilligers en uitzendkrachten van Twente Personeelsdiensten (Bedankt Abdulai, Abel, Jan, Colin, Jan, Yentel, Freddy, Gassan, Ibrahim, Herbert, Jemal, Jan, Wil, Jan, Johan, Kevin, Mabrahtu, Michael, Sander, Piet, Saif, Siron, Yakup en Henkie). Deze week zijn nog de laatste werkzaamheden verricht door monteurs van Paauwe Installaties (Rynald, Johan, Erik, Valentijn, Tom, Erik) en nu is de uitbreiding van Zonnepark De Groene Weuste klaar. Hiermee is de streefdatum van 1 mei precies gehaald.
Inmiddels lopen er ook weer schapen op het zonnepark die het gras kort houden in het kader van dubbel ruimtegebruik (stroomproductie en agrarisch).
Laat de zon maar schijnen.
Kees, Jemal, Yakup en Yentel  plaatsen de laatste zonnepanelen
Crowdfunding voor kinderen wordt verruimd
Nu de uitbreiding van het zonnepark gereed is kunnen we de crowdfunding opstarten.
Ons idee was om een speciaal product voor jongeren van 8 tot 18 jaar aan te bieden. Naar aanleiding van enkele reacties willen we deze leeftijdsgrenzen loslaten, zodat meer kinderen kunnen meedoen.
Dit betekent dat u voor elk kind tot de leeftijd van 18 jaar een participatie kunt kopen. U verstrekt dan een lening aan onze stichting met een vaste looptijd. Hierbij kunt u kiezen voor een looptijd van 5 jaar met een rentevergoeding van 3% of een looptijd van 10 jaar met een rente van 3,5%. Voorwaarde is dat uw kind een eigen bankrekening heeft.
De minimale inleg is 250 euro; De maximale inleg is 5.000 euro.
Lees meer

Voortgang zonnepark Wierdensche Aa
Op donderdag 29 april tussen 14:00 en 20:00 uur is er een inloopbijeenkomst voor inwoners van Wierden en andere belangstellenden georganiseerd. Bezoekers van de inloop konden de uitwerking van het plan bekijken en persoonlijk in gesprek gaan met de initiatiefnemers Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter (SDEWE) en Pure Energie. Daarbij waren de bezoekers enerzijds geïnteresseerd in de landschappelijke inpassing en anderzijds geïnteresseerd in de mogelijkheden voor financiële participatie.
Lees meer

Verkenning zonnnepark Trelliesweg vraagt meer tijd
De vorige keer hebben we bericht dat er nu drie grondeigenaren belangstelling hebben voor een zonnepark. Wij gaan de komende tijd verkennen of hier een gezamenlijk project van gemaakt kan worden.
Als omwonenden behoefte hebben hier met al met ons over te praten dan kan dat. U kunt dan contact opnemen met Tonnie Kroeze tel. 06-21850340.
Onze inzet is om veel ruimte te creëren voor biodiversiteit. Misschien heeft u een mooi idee dat u met ons wil delen.
Omwonenden zonnepark Flierweg in gesprek over landschappelijke inpassing
Omwonenden van beoogd zonnepark in Hoge Hexel hebben met ons gesproken over de landschappelijke inpassing. De wensen zijn door ons neergelegd bij de gemeente. De gemeente gaat nu na in hoeverre de wensen kunnen worden ingepast in de afgegeven vergunning.
Komen er toch windmolens in Wierden?
Dat is nog lang niet zeker. Wel heeft de gemeenteraad besloten dat er een onderzoek moet komen naar mogelijke locaties.
In het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) moet de gemeenteraad beslissen welke bijdrage zij wil leveren aan de verduurzaming van Twente. B&W heeft een zuinig voorlopig bod gedaan met 50 hectare aan zonneparken voor 2030. Dit is dezelfde aantal dat ook al in 2024 gerealiseerd moet zijn om de eigen gemeentelijke doelstelling te halen.
Om de gemeentelijke doelstelling voor 2030 te realiseren zou er niet 50 maar 150! hectare (indicatief) aan zonneparken moeten komen. Het is logisch dat er dan ook naar de mogelijkheid van windmolens gekeken wordt.
Duurzame bewoner in het zonnetje
"Maak gebruik van subsidies."
Na zijn baan als projectmanager civiele techniek voor de gemeente Heerde begon Herbert Gerritsen Mulkes ruim een jaar geleden met zijn eigen bedrijf TwentEnergie, dat is gespecialiseerd in duurzame oplossingen voor particulieren en bedrijven. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter. Hij is dus bepaald geen leek op het gebied van duurzaamheid en aanverwante zaken en van zijn kennis en kunde maakt hij privé, bij het verduurzamen van zijn woning, ook goed gebruik. In 2012 zijn Herbert en zijn vrouw Carlein komen wonen aan de Heijkampsweg in Wierden. Het gezin is inmiddels uitgebreid met een zoon die nu twee jaar is.
Lees meer
De Groene Weuste voorbeeldproject voor Nationaal Programma RES
Ons bestuurslid Miranda Scheffer is geïnterviewd voor Nationaal Programma RES over Zonnepark De Groene Weuste betreffende  "Het Wierdens model". Zij waren zo enthousiast over onze werkwijze dat wij samen met twee andere projecten als voorbeeld worden gezien.
Lees hier het interview.
Uw woning zonder aardgas? 
Op onze website kunt u zogenaamde factsheets vinden over diverse onderwerpen die te maken hebben met de warmtetransitie. Hieronder een deel van zo’n factsheet over de hybride warmtepomp.
Wat is een hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een apparaat dat water verwarmt, bijvoorbeeld voor je radiatoren en douche. De naam ‘hybride’ wordt gebruikt omdat het een combinatie is van een elektrische warmtepomp en een hr-ketel op gas. Het warmtepompdeel doet het grootste deel van het werk. Als het buiten erg koud is en de warmtepomp redt het niet alleen, dan springt de gasketel bij. Gemiddeld wordt ongeveer 80% van het water door de warmtepomp verwarmd, en dat bespaart dus veel gas.
Lees meer
Energiecoach Tonnie Kroeze bij zijn hybride warmtepomp
Over deze mailing
U ontvangt deze mailing samen met 998 andere geïnteresseerden in onze stichting.
Heeft u buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel vrijblijvend aanmelden op de website.Met duurzame groet van:

Kees, Tonnie, Wil, Helga, Heino, Gerhard, Herbert en Miranda,

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter.


 
Facebook
Instagram
Website
Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
info@duurzaamwierdenenter.nl

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Klik dan  hier . Klik op afmelden om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter · Telgen 3 · Wierden, Overijssel 7641 HC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp