Copy

Aan:Vrienden van Zonnepark De Groene Weuste

Locatie Zonnepark De Groene Weuste

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wieren Enter
Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste

Oprichting BV Zonnepark De Groene Weuste!

24 februari 2017

We hebben een belangrijke stap gezet, namelijk de oprichting van een BV voor ons zonnepark! Gisteren is op het kantoor van Van Goor Schuurman notarissen de akte getekend. Dit is een belangrijke mijlpaal waar we u graag wat meer over vertellen.
De BV is opgericht door twee aandeelhouders, te weten de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter en Sunwatt. In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat Sunwatt investeert in duurzame projecten en dat zij ook in ons park willen participeren. Belangrijk voor ons is dat Sunwatt direct een bedrag aan eigen vermogen inlegt waarmee de BV zaken kan gaan doen. Zo ligt er al een rekening van de gemeente voor het betalen van de leges. Sunwatt brengt dus risicodragend kapitaal in waar we mee aan de slag kunnen.


Tekenen oprichtingsakte

Het bestuur dat wordt gevormd door Sunwatt en Stichting Duurzame Energie Wierden Enter zal in de dagelijkse uitvoering worden vertegenwoordigd door respectievelijk Willem de Lint en Kees van Dorth. In de notariële akte is vastgelegd dat er sprake is van gelijkwaardige zeggenschap van beide bestuurders. Ook is de aandelenconstructie beschreven; een ingewikkeld verhaal waar we u niet mee zullen vermoeien.
De keuze voor een Wierdens notariskantoor is in lijn met onze insteek dat het “ons” park is dat hier geregistreerd staat. Ook willen we de administratie van de BV laten uitvoeren door een lokaal administratiekantoor.
We zijn als stichting erg blij dat Willem de Lint deze stap met ons heeft willen zetten. We hebben de afgelopen tijd intensief met elkaar overleg gehad en hebben elkaar zo goed leren kennen. Hoewel de belangen op sommige punten verschillen heeft Willem steeds open gestaan voor onze wensen. Dit heeft geresulteerd in een pakket evenwichtige afspraken waar we een goed gevoel bij hebben. Natuurlijk hebben we dit na afloop met een glaasje beklonken.


Proost!

En nu?
De volgende stap die nu gezet moet worden is de keuze van de hoofdaannemer. Ook daar zijn we een heel eind mee gevorderd. We zitten met twee partijen in de afrondende offertegesprekken en gaan binnenkort een knoop doorhakken met wie we in zee gaan. Wij zullen u hier dan weer over informeren.

Veel vragen over…….
Er is veel vraag naar de manier waarop de mensen uit Wierden en Enter kunnen participeren
In  de eerste plaats kunt u zich aanmelden om mee te bouwen aan het park. Dat kan als vrijwilliger incidenteel. Maar ook voor werkzoekenden is er een mogelijkheid om het vak van 'zonneparkbouwer' in de praktijk te leren en hiermee tevens relevante werkervaring op te doen. We doen dit in samenwerking met de gemeente en hiervoor is een speciaal traject met behoud van uitkering. Meld je nu al aan om te worden betrokken vanaf het begin. Het zonnepark is van, voor en door Wierden.
In de tweede plaats blijken veel mensen geïnteresseerd in financiële deelname. We hebben ervoor gekozen om geen aandelen aan te bieden tijdens de bouw vanwege mogelijke bouwrisico's. De bouw, is deze zomer gepland. Direct na de bouw, als het zonnepark stroom levert aan het elektriciteitsnet gaan we obligatie uitgeven. De betaling van rente en aflossing van deze obligaties heeft (na de bank) voorrang op andere uitkering (zoals aan de investeerder). Dat betekent dat het risico nihil is, veel lager dan bij gewoon beleggen, vergelijkbaar met een spaarrekening. Over de exacte uitgave vorm van de obligaties zullen wij u uiteraard later dit jaar informeren.
In derde plaats kunt u Wierdense groene stroom van De Groene Weuste afnemen tegen een aantrekkelijk laag tarief. 

Subsidie Lokale Energie Initiatieven (LEI-subsidie) door Provincie Overijssel
Om het zonnepark De Groene Weuste te kunnen realiseren heeft de stichting Duurzame Energie Wierden Enter een LEI-subsidie (Lokale Energie Initiatieven) aangevraagd. Deze  subsidie is bedoeld voor lokaal energie-initiatieven in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren. De subsidie telt drie fases van een lokaal energie-initiatief:
Fase 1: de activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een energieproject.
Fase 2: het uitvoeren van een energieproject.
Fase 3: het professionaliseren van het lokale energie-initiatief tot een onderneming met toekomst. 
Meer weten over deze subsidieregeling? Klik hier.Tot slot nog een minder leuk bericht. Ivm privé omstandigheden heeft Wim Boom besloten om te stoppen als voorzitter en bestuurslid van de stichting. We raken in hem een stimulerende en actieve voorzitter kwijt. Ook is het in belangrijke mate aan zijn inzet te danken dat wij het zonnepark in eigen beheer kunnen realiseren. Zijn pleidooi bij de gemeente om het burgerinitiatief van onze stichting te honoreren heeft weerklank gevonden. Mede door de inzet van Wim is er een solide basis voor het zonneparkproject gelegd. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Op de hoogte blijven! Op dit moment ontvangen al 520 vrienden van ons zonnepark de nieuwsbrief.
Heeft uw buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel belangeloos aanmelden op de website www.zonneparkwierden.nl.
Met duurzame groeten van,

Wim, Kees, Renko, Tonnie, Wil, Helga, Johan, Jan en Miranda

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter


 
Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Dat kan hier of afmelden uit de verzendlijst.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter · Gildenweg 8a · Wierden, Ov 7641 AZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp