Copy

Aan:Vrienden van Zonnepark De Groene Weuste

Locatie Zonnepark De Groene Weuste

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Stichting Duurzame Energie Wieren Enter
Zonnepark De Groene Weuste
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Zonnepark De Groene Weuste

Voorstellen investeerder Willem de Lint!

28 januari 2017

Wij zijn het nieuwe jaar natuurlijk in een opperbeste stemming begonnen. Daags voor kerst kregen we bericht van het ministerie van economische zaken dat ons project in aanmerking komt voor een zogenaamde SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Energie).
Zonder deze subsidie kan het zonnepark niet gerealiseerd worden. Naast deze subsidie moeten ook investeerders en banken het project willen financieren.
Wij zijn zeer blij dat we iemand hebben gevonden die bereid is om een groot bedrag als eigen vermogen in te brengen. Het is Willem de Lint die wij hierbij graag aan u voorstellen.


Mijn naam is Willem de Lint. Enkele jaren na mijn studie bos- en natuurbeheer in Wageningen (daarvoor nog de studie technische bedrijfskunde in Rijswijk gedaan) ben ik in 2005 gestart met de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI). De missie van WBI is “bouwen aan een duurzame leefomgeving”. Het belang van een gezond milieu, een robuust landschap waar mens en natuur in harmonie samenleven en een samenleving met een eerlijke verdeling van lasten en lusten, dat is waar we naar streven om na te laten voor onze kinderen. Ik voel me niet alleen moreel verplicht om hier aan mee te helpen, het geeft me ook veel energie. Ik word zeer enthousiast als ik mee mag helpen aan projecten waar zo veel mogelijk waarden op lange termijn gecreëerd worden (financieel, landschappelijk en sociaal) voor de bewoners en belanghebbenden. De Groene Weuste past daar perfect bij. 
WBI en haar dochteronderneming Sunwatt hebben de afgelopen 11 jaar meerdere windparken en zonne PV parken helpen realiseren in Nederland en daarbuiten. Gelukkig ziet eindelijk ook de Nederlandse overheid steeds meer het belang om snel over te schakelen naar duurzaam. Als gevolg daarvan heb ik vorig jaar de familie Koenders mogen helpen met een erg bijzonder project in de Achterhoek. Een zonne PV park van 2MWp (7000 zonnepanelen) waar tegelijk een groenpark wordt aangelegd met wateropvangbekkens, natuurlijke vegetatie en speel en wandelmogelijkheden voor de bewoners van Hengelo (Gld). Een multifunctioneel zonnepark  (http://nlsolarparkdekwekerij.nl/)  en nu nog uniek in de wereld.
Sinds eind vorig jaar heb ik Kees, Wim, Miranda en Wil van Stichting Duurzame Energie Wierden Enter leren kennen. Project De Groene Weuste van 4 MWp is in zijn opzet ook heel bijzonder daar zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale en regionale bedrijven en werkgelegenheid en ook burgers en participanten uit de omgeving financieel en anderszins worden betrokken zowel tijdens de bouw als gedurende de exploitatie. Ik voel me zeer vereerd dat ik samen met de mensen achter SDEWE mag meewerken aan het opzetten en realiseren van dit bijzondere project welke als voorbeeld zal dienen voor de vele duurzame energieprojecten die gezaaid gaan worden in de provincie Overijssel en daarbuiten natuurlijk. Ik heb erg veel zin in de komende maanden!


De afgelopen weken hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met Willem. Voor ons is het van groot belang dat we met iemand in zee gaan die op dezelfde golflengte zit en waar we voldoende vertrouwen in hebben.
In diverse overleggen met Willem is dit vertrouwen gegroeid en zijn we er van overtuigd geraakt dat we dit project samen kunnen gaan realiseren.
Het is de bedoeling dat er nu een overeenkomst komt waarin wordt vastgelegd hoe onze stichting en Sunwatt met elkaar in dit project gaan samenwerken en welke juridische structuur daarbij gekozen wordt.
Afgelopen donderdag 26 januari, hebben we met het tekenen van een intentieovereenkomst bekrachtigd dat we deze samenwerking willen aangaan.

Ook weer een mijlpaal!

Foto tekenen van de intentieverklaring

Het mooie van de inbreng van Willem is dat wij op een later moment de helft van zijn aandeel mogen omzetten in lokale participaties (crowdfunding), zodat wij u t.z.t. ook in de gelegenheid kunnen stellen om financieel deel te nemen. Hoe we dit gaan organiseren moet nog worden uitgewerkt.
Wij gaan nu druk aan de slag want er moet nog veel geregeld worden, zoals gesprekken met banken, juristen, fiscalisten, notaris, hoofdaannemers, onderaannemers, energiebedrijven etc.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!

En o ja……op dit moment ontvangen al 500 vrienden van ons zonnepark de nieuwsbrief.
Heeft uw buren of vrienden die ook benieuwd zijn naar onze plannen, dan kunnen zij zich geheel belangeloos aanmelden op de website www.zonneparkwierden.nl.
Met duurzame groeten van,

Wim, Kees, Renko, Tonnie, Wil, Helga, Bas, Johan, Jan en Miranda

de bestuursleden van de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter


 
Copyright © Stichting Duurzame Energie Wierden Enter

Ons mailadres is:
duurzaamwierdenenter@gmail.com

Wilt u ontvangst van deze nieuwsbrief wijzigen?
Dat kan hier of afmelden uit de verzendlijst.

Stichting Duurzame Energie Wierden Enter
Gildenweg 8a
7641 AZ Wierden
0546-723117


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Duurzame Energie Wierden Enter · Gildenweg 8a · Wierden, Ov 7641 AZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp