Copy
Nezobrazuje se vám tento e-mail správně? Zobrazte si e-mail ve webovém prohlížeči.
#spolutozvladneme, 7. října  2020
Editorial

Vážení čtenáři a přátelé Institutu,

po krátké letní pauze, kdy jsme pro Vás připravovali nové aktivity a projekty, přicházíme s dalším číslem našeho elektronického newsletteru. 

Pro podzimní číslo jsme vybrali téma hospodaření státních a městský firem, a to nejen z důvodu aktuálních výsledků voleb, ale i díky naší nové zkušenosti v jednání se zástupci měst a obcí, respektive s lidmi, kteří mají na starosti správu a řízení městských firem. 


Jak jsme Vás již informovali v jarním čísle, provádíme v tomto roce tzv. Corporate Governance ScoreCard, což je v našem překladu odborná analýza všech parametrů úrovně správy a řízení v dané společnosti. Posuzujeme například, jak jsou dodržována práva akcionářů, jak spolupracuje představenstvo s dozorčí radou, jak je nastaven systém odměňování nebo sledujeme způsob interního kontrolního systému. Co je rovněž předmětem naší analýzy, je posouzení, zda lidé, kteří tyto firmy řídí (představenstva) a kontrolují (dozorčí rady), jsou kompetentní, zkušení a zároveň zodpovědní. Máme za sebou analýzu v některých státem vlastněných společnostech a je naším velkým překvapením, jak dobře tyto společnosti v závěrečných výsledcích dopadly. 

 
Posuzujeme například, jak jsou dodržována práva akcionářů, jak spolupracuje představenstvo s dozorčí radou, jak je nastaven systém odměňování nebo sledujeme způsob interního kontrolního systému.

 
Corporate Governance ScoreCard konkrétně zanalyzuje slabá a silná místa a včas upozorní na oblasti, kde se v budoucnu může objevit problém, který pak fatálně zasáhne nejen osobní odpovědnosti manažerů, ale v nejhorším případě i firmu samotnou. 
 

Máme za sebou analýzu v některých státem vlastněných společnostem
a je naším velkým 
překvapením, jak dobře tyto společnosti v závěrečných výsledcích dopadly.

 
A proč zde zmiňuji krajské volby v kontextu hospodaření městských či obecních společností? Nabízí se provést analýzu corporate governance i v městských firmách, které jsou v rukách námi zvolených zástupců. Tyto firmy by měly transparentně hospodařit a dokazovat nám, voličům, že poskytují kvalitní služby, možná odpovídající zisk, ale především pak s jistotou ukázat, že lidé, kteří tyto firmy řídí, jsou ti nejlepší. A máme tuto jistotu? Můžeme vědět, že to tak opravdu je? Jak já, jako řadový svobodný volič, mohu posoudit výkon těchto zástupců? 
 
Naše nabídky na odbornou analýzu v městských firmách zatím leží ladem, chuť nás pustit do těchto firem, až na výjimky, rozhodně není. Naše roční jednání s lidmi, kteří by se měli o transparentní a odborné řízení firem starat nikam nevedou. Proč asi?

 
Naše nabídky na odbornou analýzu v městských firmách zatím leží ladem.

 
Nezapomeňme prosím v příštích dnech i měsících, že jedna věc je skvostná práce se sociálními sítěmi, pěkné proslovy a veřejná vystoupení, ale podstata je úplně někde jinde. Bezpečné a kvalitní silnice a mosty, čisté a uklizené město, teplo a čistá voda v našich domovech, rovné podmínky pro podnikání a vstřícná služba občanům na radnicích a magistrátech. To vše pod transparentním dohledem nás všech, občanů.

V našem rozhovoru jsme požádali ředitelku Svazu měst a obcí paní Radku Vladykovou, ženu velmi akční a zkušenou, jak ona vidí problematiku hospodaření s veřejnými prostředky a co si myslí o lidech, kterých se řízení městských a obecních firem týká. 

Hezké a optimistické podzimní dny,

Monika Zahálková
výkonná ředitelka
Czech Institute of Directors 

Rozhovor 

 

Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR: 
 

Hájíme zájmy samospráv na základě odborných znalostí
a bez politického podtextu


Radka Vladyková je bývalá starostka obce Jesenice u Prahy a současná ředitelka zájmové nevládaní organizace Svazu měst a obcí ČR. V rozhovoru popisuje, jak její úřad funguje, jakou poskytuje obcím a městům pomoc a podporu, co dělat pro to, aby v městských firmách zasedali slušní lidé a jak volby ovlivňují její úřad.    

Jak moc může Svaz měst a obcí ovlivnit úroveň řízení městských firem?
Základní činností Svazu měst a obcí ČR je připomínkování zákonů v rámci legislativního procesu. Svaz dále poskytuje podporu svým členům formou informovanosti, vzdělávání nebo šíření dobré praxe. Tvoříme významný komunikační most mezi parlamentem, vládou a městy a obcemi. Z náplně naší činnosti je tedy zřejmé, že nejdůležitější v oblasti řízení městských firem je přenos praxe z území v rámci připomínkování nové legislativy nebo příprava vzdělávání a sdělování zkušeností například na krajských setkáních nebo v rámci konferencí Svazu.

 

Tvoříme významný komunikační most mezi Parlamentem,
vládou a městy a obcemi.


Existují nějaké Vaše projekty, které by řízení městských firem zlepšilo?
Máme projekt ESO – Efektivní správa obcí. Bezplatně poskytujeme vzdělání úředníkům a zastupitelům. Přednášky jsou zaměřeny i na finanční řízení obcí, které je v rámci řízení městských firem nejdůležitější. Dokončili jsme projekt SMART CITY – prosperující obec, v rámci kterého vznikla metodika pro rozhodování o rozvoji měst a obcí. Zakládání městských firem s rozvojem služeb nebo investic také úzce souvisí.

Co si myslíte o úrovni vzdělání, zkušeností a odbornosti lidí, kteří řídí městské firmy, když jsou vybíráni spíše podle politického klíče?
Politická příslušnost s odpovědností a odborností nijak nesouvisí. Vždy záleží na osobní zodpovědnosti lidí, kteří někoho do těchto společností schvalují a také těch, kteří svoji funkci přijmou. Nikdo není odborník na úplně všechno a je to tak správně. Zodpovědný a vzdělaný člověk si toto velmi dobře uvědomuje. Ve chvíli, kdy je ustanoven do nové funkce, tak v rámci vlastní sebereflexe a někdy snad i v rámci pudu sebezáchovy se v potřebných odbornostech dobrovolně dovzdělá.


 
Nikdo není odborník na úplně všechno a je to tak správně. Zodpovědný a vzdělaný člověk si toto velmi dobře uvědomuje. V rámci vlastní sebereflexe a někdy snad i v rámci pudu sebezáchovy se v potřebných odbornostech dobrovolně dovzdělá.

 
Co by se mělo udělat, aby v takových firmách byli slušní a zkušení lidé a neděly se kauzy typu brněnská Stoka“?
Pokud vyjdeme z předchozí otázky, že mnohdy jsou do městských firem delegováni političtí zástupci vedení měst, tak základem pro výběr slušných lidí je již ve volebních místnostech, neboť jinak než zvolením ve volbách se nikdo zastupitelem nestane. Dalším neméně důležitým aspektem je důsledná kontrola jak činnosti, tak i finančních výkazů. V rámci zřízených příspěvkových organizací je kontrola podstatně jednodušší. Jejich účetní závěrka je součástí schvalování závěrečného účtu města nebo obce na veřejném zasedání zastupitelstva. V případě založených městských organizací je finanční kontrola složitější, ale je také možná jako u každé jiné organizace.
 
Jak stávající volby ovlivní práci Vašeho svazu?
Svaz měst a obcí ČR je nevládní apolitický spolek jehož členové jsou města a obce. Svaz má svojí radu a předsednictvo složené z volených představitelů měst a obcí napříč politickým spektrem. Hájíme zájmy samospráv a to pouze na základě odborných znalostí bez politického podtextu, kancelář Svazu je přísně apolitická. Krajské volby nemají vliv na naši členskou základnu. Mnohá témata s kraji však máme společná a v jejich prosazení postupujeme jednotně, například financování, doprava, zdravotnictví, sociální služby atd., věřím že nově zvolení hejtmané budou vzájemné spolupráci nakloněni.


 
Hájíme zájmy samospráv a to pouze na základě odborných znalostí bez politického podtextu, kancelář Svazu je přísně apolitická.

 
Radka Vladyková je ředitelkou nepolitické a dobrovolné organizace Svazu měst a obcí ČR. Jejím hlavním cílem je hájení společných zájmů měst a obcí. Mezi léty 2014 až 2018 byla starostkou obce Jesenice (okres Praha-západ). Za jejího úřadování obec vyhrála soutěž Komunální projekt roku 2018 s projektem „Šetrné osvětlení s filtrem“, o jehož realizaci se jako tehdejší starostka obce zasadila.

Co je v Institutu nového


CG ScoreCard 


CG ScoreCard je služba, která pomůže zhodnotit úroveň správy a řízení Vaší společnosti. Pokud Vás zajímá, jak si Vaše společnost v kvalitě corporate governance vede, jak si stojíte, v čem jste výborní a kde máte rezervy, jestli Vaši firmu řídí ti správní manažeři a zároveň chcete získat klid a jistotu, že Vaše kroky jsou správné  a posílit tak vnitřní integritu, je hodnocení CG ScoreCard tou správnou cestou.

CG ScoreCard vznikl jako projekt, který odpovídá na schválenou vládní koncepci podnikání na kapitálovém trhu. Czech Institute of Directors je jediným subjektem u nás, který je pověřený Ministerstvem financí ČR tuto analýzu provádět.
Zjistěte více o CG ScoreCard

Nové termíny pro Program Corporate Governance: Začínáme v únoru 2021! 


Právě jsme vypsali nové termíny pro náš vzdělávací a vlajkový Program Corporate Governance a co víc, je doplněn o nová témata i lektory. Celý program jsme doplnili o více praktických informací i lektory přímo z firem.

Program zahajujeme začátkem února 2021, kdy pevně
věříme, bude celá situace klidnější a jasnější. Přínosem našeho Programu je, mimo jiné, i osobní setkání a sdílení zkušeností.

Program Corporate Governance je jediný vzdělávací program určený pro
členy volených orgánů, zástupce nejvyššího managementu a všechny, kteří se o problematiku corporate governance zajímají. 

Díky Programu získáte aktuální informace o principech správy a řízení společností, ale i o dalších souvisejících oblastech a významně si tak zvýšíte odbornou kvalifikaci pro řádný výkon funkce člena voleného orgánu a manažerských rolí. Odbornou garanci tohoto Programu zaštiťuje Vysoká škola ekonomická v Praze. 
 
Všechny důležité informace o Programu si můžete přečíst přehledné na webu
 
Přihlaste se do Programu Corporate Governance

Institut na Ministerstvu financí ČR: Podílíme se na novele zákona o rozvoji kapitálového trhu 


Na konci srpna jsme se zúčastnili workshopu k novele zákona o kapitálovém trhu na Ministerstvu financí ČR. Setkali jsme se tam s více než 40 novináři a dalšími odborníky a společně diskutovali o novele tohoto zákona. Výkonná ředitelka Institutu, Monika Zahálková, hovořila o službě CG ScoreCard, která hodnotí dodržování principů řízení a správy společností a její vznik iniciovalo právě Ministerstvo financí ČR. To plánuje také zveřejnit žebříček měřených firem, které hodnotí právě Institut.

Na setkání byla přítomna ministryně financí ČR Alena Schillerová, která novelu zákona představila, ale třeba i Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR), ředitel Burzy cenných papírů a Federace evropských burz cenných papírů (FESE) Petr Koblic nebo andělský“ investor Jiří Hlavenka.
 
 
„Bylo mi ctí se tohoto setkání zúčastnit a představit tak službu
CG ScoreCard nejen odborné veřejnosti, ale i novinářům.
Věřím totiž, že dobrovolné dodržování principů corporate governance nám může pomoci zlepšit prostředí pro podnikání, které tak bude více transparentnější a předvídatelnější.“


Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute Of Directors
Zjistěte více o CG ScoreCard

Zveme Vás 

 

Podzimní byznys snídaně: 
Kybernetická bezpečnost už
 5. listopadu online! 


Přestože není situace příznivá pro pořádání našeho oblíbeného formátu pracovních snídaní, rozhodli jsme se nečekat a tuto akci uspořádat online. Kybernetická bezpečnost je v tyto dny tématem více než aktuálním, proto si Vás dovolujeme vyzvat pro rezervaci času ve Vašich kalendářích.

Jedním z potvrzených řečníků bude Daniel Rous, bezpečnostní ředitel Skupiny ČEZ, a zástupci společnosti PWC, která je zároveň partnerem akce. S lektory Vás postupně seznámíme přes krátká videa, která budeme sdílet na našem webu a na sociálních sítích. 


Uložte si do kalendářů
 • Termín setkání: Čtvrtek 5. listopadu 2020 od 9 do 11 hodin
 • Vysílat budeme online přes náš You Tube kanál
 • Komunikovat s námi budete moci přes otevřený chat 
Sledujte náš web anebo sociální sítě LinkedIn a Twitter,
kde se dozvíte více informací k chystané byznys snídani. 

 
Zajímají Vás detaily k byznys snídani? Kontaktujte nás

Členství a spolupráce

Vítáme mezi námi nového člena – PwC Česká republika 


Rádi bychom mezi námi přivítali našeho nového člena – poradenskou společnost PwC Česká republika, která tak vedle dalších členů Institutu doplní různorodost společných aktivit, témat k diskusi a oblastí, ve kterých členové Institutu působí. 
 
„Spolupráci s Czech Institute of Directors vnímám jako skvělou příležitost pro diskuzi nad aktuálními tématy, sdílení nápadů
a myšlenek nejen v oblasti správy
a řízení společností. Věřím, že naše spolupráce přinese řadu zajímavých aktivit, které pozitivně podpoří další rozvoji corporate governance
u společností v České republice v souladu s nejnovějšími trendy a aktuálními výzvami.“ 


Pavel Štefan, Partner, Řízení rizik 


 
Staňte se členem CIoD
Představujeme novou spolupráci s Českou manažerskou asociací 

Velmi nás těší, že Vás můžeme informovat o navázání spolupráce s další institucí, kterou je Česká manažerská asociace. Již nyní se těšíme na sdílení manažerských zkušeností se zástupci asociace a na spolupráci na jednotlivých akcí, projektech či studiích.

Další aktivity


Prodloužení registrací do Best Managed Companies #BMC 


Až do 16. října můžete přihlásit Vaši společnost do soutěže Czech Best Managed Companies (BMC), kterou pořádáme společně s Deloitte Czech Republic. V soutěži oceňujeme kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu. Jsme jedním z organizátorů soutěže a Monika Zahálková, výkonná ředitelka Institutu, předsedkyní poroty. 

 

Připojte se tak k 10 společnostem, které vyhrály letošní první ročník!
 

Kdo se stal vítězem prvního ročníku Czech Best Managed Companies? 

 • AKESO holding (zdravotní péče)
 • HELUZ (zdící systémy)
 • LIKO-S (stavební průmysl)
 • NWT (ICT, biotechnologie, plasty)
 • Pilulka Lékárny (lékárenský sortiment)
 • PSN (nemovitosti)
 • Speed Lease (SIXT – půjčovna a operativní leasing)
 • TITAN – Multiplast (plasty)
 • Zásilkovna (logistika)
 • ZLKL (strojírenství)
   
Přihlaste Vaši firmu do Czech Best Managed Companies

Posunutí konference CA Summit: Nový termín 12. května 2021

 
S ohledem na současnou situaci se organizátor konference CA Summit, Compliance Academy,  rozhodl posunout termín akce. Nový termín je 12. května 2021. Na konferenci mimo jiné vystoupí Kamil Čermák, prezident Czech Institute od Directors, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ nebo Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a další.  Czech Institute of Directors je partnerem konference
 
Máte-li dotazy ohledně vstupenek anebo pokud Vás zajímají další informace ke konferenci, kontaktujte prosím organizátora konference Compliance Academy


„Snažíme se reagovat na současnou situaci a být připraveni i na to, že osobní setkání nebude možné. Proto jsme zřídili virtuální vysílací studio. Jsme digitální.“


 Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute Of Directors
Máte na nás nějaký dotaz? Kontaktujte nás
Webová stránka
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánů, All rights reserved.


Chcete se odhlásit z pravidelně zasílaných novinek Corporate Journal News? 
Odhlaste se zde

Email Marketing Powered by Mailchimp
Kontakty, na které jsme dříve posílali Corporate Journal News v pdf podobě, jsme použili i pro rozesílání tohoto nového elektronického formátu.