Copy
HKU Lectoraat Kunst en Professionalisering
Nieuwsbrief 1/2017
View this email in your browser

Een sterker accent op de aansluiting met professionalisering

Het jaarplan voor 2017 is klaar. De openbare les, gegeven in het najaar van 2016, is het fundament voor dit plan. We versterken de aansluiting met professionalisering. Meer gericht onderzoek naar de drie stemmen van de professional/docent waarin ‘maken’ een terugkerende term is. Professionele eigenzinnigheid (en tegenkracht) aanwakkeren door de Voice of the Artist. Denken door te maken aanwakkeren als een onderzoekende houding, als een Voice of Inquiry. En Co-creatie en samen werken letterlijk opvatten als ‘samen maken’. Daarin de Voice of the Practice ruimte geven.
Het geeft richting aan onze (komende) onderzoeksactiviteiten, onze agenda, en onze samenwerking met zowel partners binnen als buiten de HKU. Ben je geïnteresseerd in het gehele jaarplan, lees hier.

Lees je mee deze winter?


Graag nodig ik jullie uit voor een event op donderdag 16 februari van 19.00-21.30! Het is een avond die gaat over de lezing en bespreking van mijn boek Muzische Professionalisering in het Open Organisatieatelier. Ik ben erg blij met dat initiatief en kijk er naar uit. En ik hoop bovendien dat jij/ jullie er bij kunnen en willen zijn omdat ik weet (soms van enige afstand vermoed) dat je mijn boek echt gelezen hebt, of op het punt staat dat te doen en mogelijk zin hebt om er het (nog eens) op het scherpst van de snede over te hebben. En bovendien nieuwsgierig bent naar enkele muzische interventies die we op die avond van plan zijn in te vlechten. Ik hoop op zoiets als ‘en het bleef nog lang onrustig...’. En zal daar graag aan bijdragen:) Heb je zin en tijd, stuur je aanmelding rechtstreeks naar info@organisatieatelier.com
Graag tot de 16e met hartelijke groeten van Bart van Rosmalen  

meer info via de site van het organisatieatelier

Werkplaats CRP
We gaan er mee door: dé makersfeedbackmethode

De kracht van Critical Response Process, een feedbackmethode ontwikkeld voor de kunsten, ligt voor een groot deel in het opschorten van het oordeel. In deze stap kan de artiest er zelfs voor kiezen om de toehoordersvraag "I have an opinion about…" met een "nee" te beantwoorden. Daarnaast blijkt op een oordeelloze manier vragen stellen nog niet zo eenvoudig te zijn zoals in de tweede en derde stap aan de orde is. Deze manier scherpt jouw visie en vaardigheden over feedback en dialoog in de les. 
Ook dit semester doen we meer onderzoek naar deze methode samen met geïnteresseerde docenten. Twee wekelijks op vrijdag in Studio 118, het (voormalige) harplokaal op het conservatorium. We nodigen je van harte uit van zowel binnen als buiten de HKU.  Klik hier voor meer informatie over deze werkplaats of mail naar marlies.dorigo@hku.nl

Festival  de Onderzoekswerkplaats
 

Het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO)  met lector Daan Andriessen van Hogeschool Utrecht heeft ons en het Aeres lectoraat Professionele Identiteit en Organisatieontwikkeling van lector Manon Ruijters gevraagd voor een bijzondere samenwerking  in het Festival de Onderzoekswerkplaats: een uniek evenement waarin alle 180 deelnemers gelegenheid hebben om praktijkgericht onderzoek te doen naar de thema’s * het onderzoek naar de didactiek van onderzoekend vermogen, * de methodologie van praktijkgericht onderzoek en * de assessment van onderzoeksvaardigheden een stapje verder brengen.

Onze bijdrage is gericht op de wijze waarop het muzische, de kunsten en het maken verweven (kunnen) zijn in deze thema's. 
Festival De Onderzoekswerkplaats is een dag vol werkplaatsen waarin het leren van én met elkaar centraal staat. Het is bedoeld voor onderzoekers en anderen die actief en geïnteresseerd zijn in deze thema’s. als meer wilt weten, bel of mail Bart.vanrosmalen@hku.nl.
Openbare les gepubliceerd in Waardenwerk
Wat kan ‘Muzische Professionalisering’ bijdragen aan de praktijk van de toekomstig docent en opleider in de context van onderwijsvernieuwing? Met zeer veel genoegen en blijdschap is de rede die Bart van Rosmalen op 29 september j.l. heeft gegeven gepubliceerd in het Winternummer 66-67 van Waardenwerk onder redactie van Richard Brons en Harry Kunneman


In het rapport Onderwijs 2032, in de dynamiek rond de 21th century skills2 en in de hernieuwde aandacht voor het begrip Bildung in het onderwijs komen drie kwaliteiten van toekomstige professionals telkens terug: samenwerken over de grenzen van disciplines heen, een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid en creativiteit. Hoe gaat de huidig en toekomstig docent daar richting aan geven? 

Het boek  

Heb je het nog niet gelezen of in je bezit.
Klik op het boek om het te bestellen, Bij dezelfde uitgever is ook de Engelse editie Return to the muses te verkrijgen. 

Agenda

2/2/2017:
Leiderschap van de programmamanager 
PGM Open
Bart is, naast Jeroen Smit en Gulian van Maanen een van de keynotespeakers. Zij zijn op zoek naar lessen over en voor het (persoonlijk) leiderschap van de programmamanager in een sterk veranderende wereld. Meer info, lees hier.

16/2/2017
Lees je mee deze winter? bij het Organisatieatelier te  Utrecht
Meer informatie in de kolom hiernaast.

1/4/2017
3e landelijke Bildungsconferentie
"En doen..."  bij ISVW te 
Leusden
Bildung DOEN, dat is het thema van deze conferentie. De voorbereidingen zijn in volle gang en het lectoraat doet daar aan mee. Bart zal zijn bijdrage leveren met een muzische aftrap en met een theatrale lecture.
180 professionals en studenten uit het onderwijs zijn van harte welkom. Mocht je geïnteresseerd zijn: er is nu nog geen informatie te vinden op www.isvw.nl. Wil je een seintje, wanneer de inschrijving start, laat dat dan even weten aan carolien.oostveen@hku.nl. Onze ervaring is dat het storm loopt.

11/5/2017
Festival de Onderzoekswerkplaats te Utrecht
Meer informatie lees je in de kolom hiernaast.
Copyright © *2016* HKU Lectoraat Kunst en Professionalisering* All rights reserved.
Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u aanwezig bent geweest bij een van onze activiteiten of op een andere manier betrokken bent (geweest) bij het lectoraat Kunst en Professionalisering. 
Mocht u geen interesse hebben in deze nieuwsbrief, dan kunt u zich uitschrijven via deze link:
unsubscribe from this list of uw gegevens veranderen: update your preferences.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lectoraat Kunst en Professionalisering · Lange Viestraat 2b · Utrecht, Utrecht 3511 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp