Copy
HKU Lectoraat Kunst en Professionalisering
Nieuwsbrief 1/2016
View this email in your browser

Op 29 september 2016 is het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering officieel geïnstalleerd voor de periode 2014-2018. Lector Bart van Rosmalen, die eerder dit jaar promoveerde op het boek ‘Muzische Professionalisering- publieke waarden in professioneel handelen’ kreeg van Desiree Majoor (HKU College van Bestuur) de lectorenpenning die daar bij hoort.Centraal in de rede "Muzische Professionalisering, gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing" staat het samenspel van drie stemmen in de beroepsuitoefening van de huidig en toekomstig docent. Vanuit de Voice of the Practice draagt de docent bij aan nieuwe vormen van organiseren zoals de lerende organisatie, zelfsturing en co-creatie. Dat ‘wij’ waar veel organisaties naarstig naar op zoek zijn ligt volgens Van Rosmalen dichterbij dan we denken. Het is er al, maar vraagt om interventies die het toelaten.
Dat een onderzoekende houding een gewoonte kan worden in de ‘gewone’ praktijk van een ‘gewone’ docent laat van Rosmalen zien aan de hand van de Voice of Inquiry. Daarin komt de werking van het zichtbaar maken en delen van praktijkmomenten naar voren. Tenslotte is er de Voice of the Artist, een stem die zich niet voetstoots neerlegt bij wat het protocol allemaal vraagt, maar als ‘tegenkracht’ eigen vrije ruimte opeist. Ruimte vraagt voor niet-weten, ongemak en schuring maar ook voor het belang om meegesleept te kunnen worden in vervoering. 


Werkplaats CRP makersfeedback methode

Je repertoire als professional aan de coachende, begeleidende kant versterken? Een nieuwe productieve werkvorm introduceren? Een ander gesprek aangaan met collega’s in en over het werk? Dat doet het Critical Response Process (CRP), een makersfeedback methode, afkomstig uit de kunsten. Cécile Rongen en Annemarie Maas, beiden docent/onderzoeker, bieden een twee wekelijkse werkplaats, waar je van harte welkom bent. Klik hier voor meer informatie over deze werkplaats of mail naar marlies.dorigo@hku.nl. 

Werkplaats Connecting Conversations

Waarom doe jij wat je doet in een gesprek? Hoe spreken we met elkaar en hoe zouden we op nog andere manieren met elkaar kunnen spreken? Hoe kan de ander jou laten groeien en jij de ander? Deze vragen komen aan bod bij onze werkplaats Connecting Conversations. 

In ons werk gaan we steeds meer samenwerken. In onze onderwijspraktijk met studenten, binnen ons vakgebied en over de grenzen van disciplines heen. Verbindende gesprekstechnieken die handvatten geven voor het uitwisselen en bundelen van kennis en creativiteit zijn daarbij heel plezierig en behulpzaam.
Deze technieken worden geoefend met praktisch toepasbare werkvormen aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek. We starten een nieuwe groep begin 2017. Aanmelden of meer informatie is hier te vinden. 

Lectoraat internationaal
Vanuit het lectoraat Kunst en Professionalisering is het programma gemaakt voor het aankomende ICON-seminar over improviseren. Het lectoraat zal dit seminar leiden en heeft een speciale set kaarten met ‘take away working forms’ gemaakt.
Op zaterdag 22 oktober op de conferentie arts without borders geven Nirav Christoph, Anouk Saleming en Bart van Rosmalen een voorstelling en een workshop over het thema vervoering.   

Dank 

De openbare les als drieluik (debat, diner plus gesprek en rede) kon alleen vorm krijgen dankzij bijdragen van velen. Dank aan Harry Kunneman, Manon Ruijters, Daan Andriessen en Thieu Besselink voor het inspreken van het debat en Hanke Leeuw, Thera Jonker, Jos Schillings, Nicoline Mulder, Myrthe Nagtzaam, Nirav Christoph en Brechtje Wedman, die daar als binnenring op reageerden. Ook dank aan Hanke Drop als hoofdredacteur van het jaarboek Blad, Anouk Saleming voor de dramaturgie van de les en Carolien Oostveen voor de algehele coördinatie en de bijdragen van veertig HKU-collegae meer of minder direct verbonden aan dit lectoraat voor de dinergesprekken. En vanzelfsprekend dank aan een ieder die aanwezig was. 

De les 

Muzische Professionalisering, gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing
De openbare les in vier afzonderlijke delen gefilmd: eerst de inleiding, waarin kort de geschiedenis tot nu wordt geschetst, waarna de drie stemmen worden besproken: voice of the practice, voice of inquiry en voice of the artist. 

Blad 

Blad. Praktijken van Muzische Professionalisering
is het digitale jaarboek van het afgelopen studiejaar met persoonlijke reisverslagen van de praktijkonderzoekers. Ieder van hen heeft een eigen vorm gezocht om zijn praktijkmomenten te vangen en te thematiseren. Wij zijn zeer verheugd u de link te kunnen sturen.

The return of the muses: Engelse uitgave proefschrift 

Naast de Nederlandse versie van het proefschrift Muzische Professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen, is sinds deze maand de Engelse versie The Return of the Muses, public values in professional practices te verkrijgen bij uitgeverij IJzer. 

Werkingsvormen

Ter gelegenheid van installatie van het lectoraat is een set met 15 kaarten gemaakt van werkvormen die we aanbevelen om het ‘wij’ van groepsvorming en samenwerking in een les en/of lerende organisatie aan te wakkeren. De introducties op de werkvormen zijn verhalend en poétisch geformuleerd om de toepassing te verbeelden. Bij belangstelling leverbaar! Stuur een email aan carolien.oostveen@hku.nl. 
Voor de precieze beschrijving en de werking van deze vormen zie de verwijzing naar het portfolio op onze website.


De foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt
door Alex int Veld.
HKU University of the Arts Utrecht will be happy to keep you informed of our research and innovation activities and outputs. We send our Research and Innovation digital newsletter out 5 times per year. You may subscribe by filling out the form on the following webpage: http://www.hku.nl/OnderzoekEnExpertise/ExpertisecentrumOnderzoek/NewsletterResearchAndInnovation.htm. Here you will also find past issues of our newsletter. The next issue will be send in the beginning of October 2016. We hope you will enjoy the newsletter!
 
Copyright © *2016* HKU Lectoraat Kunst en Professionalisering* All rights reserved.
Wij sturen u deze nieuwsbrief omdat u aanwezig bent geweest bij een van onze activiteiten of op een andere manier betrokken bent (geweest) bij het lectoraat Kunst en Professionalisering. 
Mocht u geen interesse hebben in deze nieuwsbrief, dan kunt u zich uitschrijven via deze link:
unsubscribe from this list of uw gegevens veranderen: update your preferences.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lectoraat Kunst en Professionalisering · Lange Viestraat 2b · Utrecht, Utrecht 3511 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp