Copy
 
Läs detta i din webbläsare istället

Fem år med Focus Business School! 

Bistånds- och utvecklingsorganisationen Hoppets Stjärna inledde ett samarbete med Focus Business School 2016 och har sedan dess implementerat detta utvecklingsverktyg i ett antal projekt på den internationella arenan. Att resultaten imponerar kan Världsbanken skriva under på.

Efter fem års samarbete med FBS, och mot bakgrund av 51 års biståndsarbete, kan Hoppets Stjärna slå fast att FBS är ett av de i särklass bästa utvecklingsverktyg som vi stött på genom åren.

I Rumänien används FBS främst för att hjälpa individer från landets utsatta romska minoritet.
De lär sig att hantera sin personliga ekonomi och får verktyg för att driva egna verksamheter.
Samtidigt ökar kursen deras förutsättningar att bli anställningsbara på landets arbetsmarknad.
För många romska kvinnor innebär FBS en möjlighet att för första gången stå på egna ekonomiska ben och slå sig fria från destruktiva relationer.

Ett av de projekt som FBS har initierat bland Rumäniens romer har i år väckt Världsbankens intresse. En satsning på gemensam växthusodling i romska samhällen kommer att lyftas fram i Världsbankens katalog som ett gott exempel på ett projekt för ökad inkludering av minoritetsgrupper.

FBS har också hjälpt rumänska familjer med funktionsnedsatta barn. Föräldrar som på grund av barnens vårdnadsbehov inte har möjlighet att behålla vanliga jobb ser här sin chans att bli självförsörjande. FBS öppnar dessutom dörren till entreprenörskap bland Rumäniens ungdomar. Det är ett stort problem att så många unga lämnar landet i jakt på arbete utomlands, och FBS bidrar till att motverka det. När en realistisk möjlighet till självförsörjning finns på hemmaplan minimeras incitamenten att flytta ifrån familj, släkt och vänner.

 
Medhjälpare i Rumänien

I Kenya har Hoppets Stjärna använt FBS för att skapa nya intäktsmöjligheter bland människor som inte anses anställningsbara. Här handlar det främst om ungdomar som kommit på glid i tonåren och som efter frigivning från landets ungdomsfängelser är i stort behov av vägledning. Genom att skola om dem till entreprenörer förebygger vi att de återgår till kriminalitet.

En överraskande utveckling i just Kenya är att våra FBS-kurser även har börjat inkludera ungdomsbrottslingarnas fångvaktare. När Hoppets Stjärnas ansvarige i Kenya ställde vakterna till svars, och ifrågasatte varför de misshandlade sina fångar, gav de uttryck för enorm frustration över usla arbetsvillkor och dålig privatekonomi. Lösningen blev att låta även dem ta del av FBS utbildningsverktyg. Detta har inte bara hjälpt dessa fångvaktare ekonomiskt utan också lett till en drastisk minskning av det våld som ungdomsinternerna utsätts för.
Ungdomsinterner får hjälp genom Hoppets Stjärna och FBS
Hoppets Stjärnas nästa utmaning blir att implementera FBS i Filippinerna. På skolan i Taytay utanför Manila ska alla ungdomar i den universitetsförberedande avgångsklassen få ta del av de värdefulla kunskaper som FBS tillhandahåller. Baserat på de resultat vi sett i Kenya och Rumänien är vi övertygade om att FBS kommer att kunna hjälpa dessa ungdomar att försörja sig själva och sina familjer när de tar steget ut i vuxenlivet.

Sammanfattningsvis har FBS visat sig vara ett utomordentligt verktyg för den som bedriver bistånds- och utvecklingsarbete. I våra ögon står FBS inte för Focus Business School utan för "FattigdomsBekämpningsSkolan”.

Lennart Eriksson
För Hoppets Stjärna 
Swish 123 105 81 89
Bankgiro 5315-5438
Copyright © 2021 Focus Business School, All rights reserved.


Vill du inte längre ha nyhetsbrev från oss?
Du kan uppdatera din adress eller avbeställa nyhetsbrevet.
 


This email was sent to <<Mailadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Focus Business School · Stockholm · Stockholm 164 74 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp