Copy

open in browser

Nieuwsbrief voor screeningsradiologen, jaargang 2, 
nummer 7, december 2018
Ruud spreekt

Ruud Pijnappel

Waarom meedoen aan de Zelftest?

In de aanloop naar een verplicht onderdeel van de herregistratie, is er momenteel een zelftest beschikbaar waar jullie aan deel kunnen nemen. Het geeft, naar we hopen, inzicht in je individuele verbeterpunten. Als alle deelnemers de test hebben gemaakt (na januari 2019) zal je een rapportage ontvangen over waar je performance ligt ten opzicht van de benchmark. Wil je het jaar middels een zelftest afsluiten of beginnen meld je dan nu aan. Deelnemen kan nog tot eind januari!

Aanmelden

Jan Hendriks Prijs 2018
 


De Jan Hendriks prijs 2018 is toegekend aan Marc Lobbes voor zijn onderzoek dat dit jaar in de European Journal of Radiology verscheen met de titel “Quantification of enhancement in contrast-enhanced spectral mammography using a custom-made quantifier tool (I-STRIP): A proof-of-concept study".
Het werk van Marc en zijn collega’s heeft er voor gezorgd dat CEM als alternatief voor MRI van de borsten is opgenomen in de recent gereviseerde richtlijnen. Dit onderzoek was erop gericht om meer consensus te krijgen in de kwantificatie van de mate van aankleuring bij CEM.

Jeroen van Logchem, sales director Netherlands Tromp Medical, heeft de bij de prijs behorende check van 1000 euro op 31 oktober, tijdens de ALV van de sectie mammaradiologie, aan Marc overhandigd.

Masterclass Voorjaar 2019

In het voorjaar van 2019 organiseert het LRCB weer een 3-daagse Masterclass. Deze 3 dagen vinden plaats op 22 maart, 18 april en 10 mei 2019.
De Masterclass is gericht op de verdieping van de ervaren screeningsradioloog en bestaat voornamelijk uit hands-on training van moeilijke “dilemma” casussen en thema-sets.

Meer informatie en aanmelden

 

Herbeoordelingsprocedure

In de nieuwsbrief van oktober heeft Ruud aangekondigd dat er een nieuwe onafhankelijke herbeoordelingsprocedure was vastgesteld voor gevallen waarbij het bevolkingsonderzoek aansprakelijk wordt gesteld voor een intervalcarcinoom. Inmiddels zijn er drie herbeoordelingen uitgevoerd. Toevallig alle drie met een andere uitkomst: één waarbij na een discrepantie en na consensus de conclusie was dat er geen reden voor verwijzing was, één waarbij de betreffende casus door alle drie de radiologen in het panel niet werd verwezen en één waarbij door alle drie wel werd verwezen. Bij alle gevallen is het aan de verzekeraar hoe te handelen op basis van de conclusie van de herbeoordeling.

Nieuwe programmacoördinator


Mevrouw dr. ir. Veronique Ruiz van Haperen is aangetreden als de nieuwe programmacoördinator van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het LRCB wenst haar veel succes in haar nieuwe functie en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking.

Beleid bij vrouwen met een ernstige lichamelijke beperking

Een beperkt aantal vrouwen in de doelgroep van het bevolkingsonderzoek (ca. 500) maakt gebruik van dusdanige hulpmiddelen dat zij niet in de screeningsunits terecht kunnen (de meeste vrouwen met een rolstoel kunnen daar wel terecht). Voor deze vrouwen worden de mammogrammen voor het screeningsonderzoek in het ziekenhuis gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst van de Programmacommissie op 19 september jl. is er vastgesteld dat de radiologen de foto’s direct in het ziekenhuis beoordelen en de uitslag aan de vrouw verstrekken. Indien nodig kan op dezelfde dag ook al aanvullende diagnostiek plaatsvinden. De kosten kunnen door het ziekenhuis gedeclareerd worden bij de screeningsorganisatie. De uitslag van het screeningsonderzoek wordt ook teruggezonden naar het bevolkingsonderzoek. Eventuele aanvullende diagnostiek valt vooralsnog niet onder het bevolkingsonderzoek maar onder de zorgverzekering.


Email Marketing Powered by Mailchimp