Copy

Kun je deze mail niet lezen? Klik dan hier.
Smart Mobility Stories

Jaargang 2, nummer 11, 03-04-2018Smart Mobility grootschalig toepassen
We zien dat allerlei projecten, initiatieven en services op het gebied van Smart Mobility worden ontwikkeld. Maar: hoe leren we van elkaar? Wat moet je doen om toepassing van mobiliteitsinnovaties te stimuleren en zelfs te versnellen? In deze uitgave gaan we op zoek naar antwoorden. In het achtergrondartikel benadert Tanja Manders deze vragen vanuit de transitietheorie. En in onder andere het dubbelinterview staat de praktijk centraal vanuit het perspectief van twee ervaren projectleiders, een (proef)gebruiker, werkgever, ambtenaar en expert. En draagt een event als de Intertraffic nog bij aan het zetten van de volgende stappen in smart mobility? Bekijk dan hier onder de vlog.
 


 Achtergrond
De transitie naar slimme mobiliteit versnellen: sturen op heldere doelen

Smart Mobility 'experimenten' leiden tot veel enthousiasme en vormen mogelijke oplossingen voor uitdagingen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Maar, daarmee zijn we er nog niet! Want, wat houdt Smart Mobility dan precies in en om wat voor een soort oplossingen gaat het? Zijn er overeenkomsten of is er synergie tussen verschillende experimenten? Bouwen ze op elkaar voort zodat ook structurele systeemveranderingen plaats kunnen vinden? En, kan je hierin sturen? Tanja Manders promoveert aan de TU Eindhoven en doet onderzoek naar de transitie van (auto)mobiliteit.


 Innovatieve Smart Mobility oplossingen vinden de weg naar reguliere processen niet zonder slag of stoot
Dubbelinterview Dirk-Jan de Bruijn en Ronald Adams
 
Hoe zorg je ervoor dat nieuwe Smart Mobility oplossingen breed worden overgenomen? Opschaling wordt binnen het werkveld als een gemeenschappelijke uitdaging gezien. Projecten en programma’s geven steeds meer aandacht aan het tijdig betrekken van belanghebbenden die innovaties kunnen implementeren. Toch blijft het een enorme uitdaging en vereist opschaling krachtenbundeling op alle niveaus. Kortom, zoals minister van Nieuwenhuizen het formuleerde in haar openingsspeech op de Intertraffic beurs: ‘It takes brains, balls and bucks’. 
Dirk-Jan de Bruijn, kwartiermaker voor het programma Tulip Truck Platooning en Ronald Adams, programma manager Praktijkproef Amsterdam (PPA) en InterCor delen hun ideeën.

 


 Transitie naar Mobility as a Service is kansrijk, maar vraagt om duidelijke condities
Vijf slimme vragen aan Herman Wagter

Onder leiding van mobiliteitsnetwerk Connekt maakt de Taskforce MaaS zich sterk voor een snelle adoptie van Mobility as a Service (MaaS) in Nederland. In het actieplan van de Taskforce worden de eerste inzichten gedeeld en vervolgstappen beoordeeld om op te schalen naar nationale en internationale MaaS. Smart Mobility Stories stelde vijf slimme vragen aan Herman Wagter, programmamanager bij Connekt.


 Hoe kijken we naar Smart Mobility en hoe laten we het slagen?
Vier verschillende percepties
 
De ontwikkelingen van smart mobility volgen elkaar razendsnel op. In de wereld van verkeer en vervoer is smart mobility een populaire term, maar hoe kijken verschillende stakeholders naar deze nieuwe ontwikkelingen? Wat is er nodig om innovaties te laten slagen? En is er überhaupt wel behoefte aan nieuwe initiatieven? We vroegen een expert, gebruiker, ambtenaar en werkgever om hun kijk op deze vraagstukken met ons te delen. 


Smart Mobility Stories
Verhalen vertellen is een oeroude menselijke manier om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Verhalen geven betekenis, want ze leggen op inspirerende wijze de verborgen waarde achter een gebeurtenis bloot. En je vertelt ze graag verder. Zo zorgen verhalen voor verbinding. In Smart Mobility Stories lees je de verhalen van professionals uit het veld. Mensen zoals jij en ik die dag in-dag uit bezig zijn mobiliteit steeds een beetje slimmer te maken. Wat is jouw verhaal?
Redactie
AutomotiveNL
Connecting Mobility
DITCM Innovations
De Innovatiecentrale
ITS Bureau
Rijkswaterstaat


Wat is jouw Smart Mobility Story? Mail naar 
info@innovatiecentrale.nl.


Smart Mobility Stories #11 is tot stand gekomen met dank aan: 
Daan Zegwaart (Schiphol Real Estate), Dirk-Jan de Bruijn (Ministerie van I&W/RWS), Herman Wagter (Connekt), Isabel Wilmink (TNO),
Marianne de Graaf (Rotterdam The Hague Airport), Monique Monster (De Verkeersonderneming), Peter Hoernig (De Innovatiecentrale),
Ronald Adams (Praktijkproef Amsterdam), Tanja Manders (TU Eindhoven), Wilco Fiechter (Rijkswaterstaat)

 


 Copyright © 2018 All rights reserved.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven.

Automotive Campus 30 
5708 JZ Helmond
Nederland

Toevoegen aan mijn contacten

Email Marketing Powered by Mailchimp