Copy
Ver en el navegador

ASAMBLEA GENERAL

En nombre del Comité Ejecutivo de UAGA, te invitamos a la próxima Asamblea General, lugar de encuentro anual en el que pondremos sobre la mesa cómo vemos el futuro del sector desde nuestra visión de conjunto y cómo estamos avanzando en ese sentido.

El foco este año lo vamos a poner en la necesidad de ser cada vez más competitivos, entendida la competitividad como ser capaces de producir algo que el mercado necesite y que pasa por dos aspectos clave, la cooperación y la innovación.

Os esperamos!!!

Javier Torre
Presidente de UAGA


PROGRAMA

>11:00 h    
1ª convocatoria

>11:30 h    
2ª convocatoria. Presentación y aprobación de Cuentas Anuales 2016

>12:00 h    
Seguimiento de los proyectos del Plan de Gestión 2016

>12:20 h  
Presentación de los proyectos del Plan de Gestión 2017

>12:40 h    
Aprobación del Presupuesto 2017

>13:10 h.     
Aprobación de la modificación de Estatutos necesaria para que UAGA permanezca inscrita en el Registro de Organizaciones Sindicales

>13:20 h    
Presente y Futuro del sector agrario alavés. Perspectiva de las Administraciones

>13:40 h    
Cierre

>14:00 h    
Lunch

Si tienes interés en que se trate un tema concreto en la Asamblea, nos lo puedes comunicar con antelación llamando a UAGA (Nati: 945 260 533) y trataremos de incluirlo.

BATZAR NAGUSIA

UAGAko Batzorde Exekutiboaren izenean, hurrengo Batzar Nagusira gonbidatzen zaitugu, hots, gure urteroko topaketa-gunera. Han, mahaigainean jarriko dugu nola ikusten dugun sektorearen etorkizuna gure ikuspegi orokorretik eta nola egiten ari garen aurrera norabide horretan.

Aurten, arreta jarriko dugu gero eta lehiakorrago izateko premian. Lehiakortasuna deritzogu merkatuak behar duen zerbait ekoizteko gai izateari, eta horrek funtsezko bi alderdi ditu, lankidetza eta berrikuntza.

Zuen zain egongo gara!!!

Javier Torre
UAGAko lehendakaria


EGITARAUA

>11:00 h    
1. deialdia

>11:30 h    
2. deialdia. 2016ko Urteko Kontuak aurkeztu eta onartzea

>12:00 h    
2016ko Kudeaketa Planaren proiektuen jarraipena egitea

>12:20 h    
2017ko Kudeaketa Planaren proiektuak aurkezte

>12:40 h    
2017ko Aurrekontua onartzea

>13:10 h.    
UAGAk Sindikatu Erakundeen Erregistroan inskribaturik jarraitzeko beharrezkoa den aldaketa onartzea Estatutuetan

>13:20 h    
Arabako nekazaritza-sektorearen oraina eta etorkizuna. Administrazioen ikuspegia

>13:40 h    
Itxiera

>14:00 h    
Luncha

Batzarrean gai zehatzen bat aztertua izateko interesa baduzu, jakinarazi aurretik, mesedez, UAGAra deituta 
(Nati: 945 260 533), eta gai hori sartzen saiatuko gara.
INSCRIBETE / IZENA EMAN
Copyright © 2017 UAGA - Unión Agroganadera de Álava / Arabako Nekazarien Elkartea, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp