Copy
Nieuwsbrief van 't Atrium voor ouders.
View this email in your browser
Beste leerlingen en ouders,

Vol trots kijk ik terug op de afgelopen tijd. Hieronder kunt u lezen waarop ik trots ben.

Van alle bijzondere activiteiten op school, sprongen de drie sector- en profielwerkstukken avonden er uit. Op deze avonden presenteerden alle examenkandidaten zich op hun best.

Een hoogtepunt was ook de eerste steenlegging door gouden medaillewinnares Sanne Wevers. Deze week werd zij ook Sportvrouw van het jaar 2016. We zijn hard bezig om het schoolgebouw verder te verbeteren en te verfraaien. In de vorige nieuwsbrief stonden al wat plaatjes. En over enkele weken is het resultaat voor iedereen zichtbaar.

Er was afgelopen tijd wat meer lesuitval dan anders. We kijken bij alle klassen of de leerlingen voldoende ondersteuning hebben om het jaarprogramma goed te kunnen afronden. Daarnaast hebben de aanwezige docenten hard gewerkt om de lessen toch zo veel mogelijk door te laten gaan.

Maar nu is het eerst tijd om te genieten van een welverdiende vakantie. We wensen u en jullie een warme Kerst met familie en vrienden en een goede start van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Harko Boswijk
Rector

Circus door sportklas 2

Sportklas 2 heeft 13 december een spetterende circusvoorstelling gegeven aan circa 250 groep 8 leerlingen en ’s avonds aan de ouders van de sportklasleerlingen. De leerlingen werden bedankt met een enthousiast publiek en een oorverdovende slotapplaus. Het was een intensieve dag voor zowel de leerlingen als de docenten, maar we kijken terug op een heerlijk project waar de leerlingen zowel op motorisch als sociaal gebied ontzettend veel geleerd hebben. Als dan de show van 13 december het resultaat is, dan kunnen wij als docenten niks anders dan ontzettend trots zijn op ‘onze’ leerlingen! Bij de middagvoorstelling zijn er foto’s gemaakt. Deze zijn hier te vinden.

Atrium Business School van start


Een groep van 30 leerlingen uit havo-4 en (t)vwo-4 is op 7 november jl. met Atrium Business School  gestart.  Deze leerlingen volgen de rest van het schooljaar een blokuur met allerlei activiteiten over economie en ondernemen. Inmiddels hebben de leerlingen het bedrijf Xcellent ICT bezocht, zijn we gestart met de voorbereiding op het  examen Basiskennis Ondernemerschap en is de Management Game gestart. De komende maanden komen het examen Elementair Boekhouden, beleggen, gastcolleges en meer bedrijfsbezoeken aan bod. Op de website en de facebookpagina van 't Atrium zijn sfeerimpressies te zien. 

Volgend jaar starten we met de werving in de huidige derde klassen van de havo en het vwo . Het is een extra programma, wat betekent dat deelnemende leerlingen die extra belasting ook aan moeten kunnen. 
 
We zijn tot nu toe erg tevreden met de voortgang. De leerlingen zijn erg gemotiveerd en overtreffen onze verwachtingen. Het is voor ons zelf ook erg leuk om te zien! 
 
We zoeken ondernemers die gastcolleges willen geven
We zijn permanent op zoek naar ondernemers / bedrijven die gastcolleges willen geven, onze leerlingen kunnen ontvangen en / of casussen kunnen aanleveren voor profielwerkstukken. Graag horen we van u als u mee wilt denken. U kunt een e-mail sturen naar business-school@t-atrium.nl.
 
Louis Oortman, docent Management & Organisatie
Redmar Woudstra, docent Economie

De huiskamer voor examenkandidaten

De ouderraad van 't Atrium is al weer bezig om het Huiskamerproject voor de eindexamenkandidaten te organiseren. Leerlingen kunnen daar na hun examen ontspannen, chillen en wat eten en drinken. 
Wij hebben uw enthousiasme en ondersteuning nodig om de Huiskamer te bemannen en het Huiskamerproject wederom tot een succes te maken. 

Wilt u een bijdrage leveren door te luisteren naar ervaringen van leerlingen en hen te voorzien van een natje en droogje? Geeft u zich dan op. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar Yvonne Hopman van de ouderraad. U kunt zich voor één of meer dagdelen opgeven. 

De eindexamens zijn van woensdag 10 mei t/m woensdag 24 mei 2017. De huiskamer is halverwege de ochtend en in de middag open. 

Broodje Atrium

De leerlingenraad heeft drie heerlijke broodjes samengesteld. Welk broodje wordt volgende maand 'Broodje Atrium'? Maak voor 9 januari 2017 jouw keuze. Elke leerling mag één keer stemmen en dat doe je hier.

Tweetalig havo


’t Atrium biedt al vele jaren tweetalig vwo. Vanaf schooljaar 2017-2018 starten we met tweetalig havo. Daar zijn we trots op.

We willen leerlingen die bij ons in de havo instromen de kans bieden om te kiezen voor een tweetalige opleiding die goed aansluit bij een hbo-vervolgopleidingen. Binnen het huidige onderwijsbestel worden steeds meer opleidingen in het Engels gegeven.

Voor studenten die het hbo succesvol hebben afgerond, ligt een toekomst als leidinggevende en vakexpert in het verschiet. Het merendeel van hen moet dan ook kunnen functioneren in een internationale setting, waarbij een goede beheersing van vreemde talen een absolute noodzaak is.

Wilt u meer weten over het tweetalig onderwijs? Kijk dan op onze website of neem contact op met Ingeborg de Groodt.

Open Dagen

Wij proberen elke dag om een betrokken en uitdagende school voor onze leerlingen te zijn. Bent u tevreden met ons? Zegt u dat dan tegen familie, vrienden en buren en nodig hen uit voor ons Open Huis of informatieavonden als ze kinderen in groep 8 hebben. Wij verwelkomen graag volgend jaar ook weer veel nieuwe brugklassers in onze Atriumfamilie. Aanmelden kan via onze website.

23 januari            19.00-20.30        Informatie-avond sportklassen, met lesjes voor de leerlingen
25 januari            14.00-16.00        Kennismakingslesjes voor groep 8-leerlingen
28 januari            10.00-13.00        Open huis voor leerlingen en ouders / verzorgers
 1 februari           19.00-20.30        Informatie-avond sportklassen, met lesjes voor leerlingen
 2 februari           19.00-21.00        Informatie-avond tweetalig onderwijs, met lesjes voor leerlingen
 

Conrector onderbouw

Onze conrector onderbouw,  mevrouw Deirdre van Megesen, heeft een nieuwe baan gevonden dichter bij haar huis. Ze gaat werken op het Leidsche Rijn College in Utrecht, als conrector onderbouw. Dit is voor haar heel fijn, maar wij gaan haar missen, als zij op 1 februari a.s. de school verlaat. We feliciteren haar met deze nieuwe uitdaging en bedanken haar voor haar inzet voor onze school. De zoektocht naar een vervanger is gestart met vorige week een advertentie in de Volkskrant en op internet. We zullen ervoor zorgen dat er steeds een aanspreekpunt is voor de onderbouw leerlingen en hun ouders. 
 

Havisten Competent havo 3

De havo 3-klassen zijn druk bezig met hun grote Haco-opdracht. In de wekelijkse Haco-uren zijn zij momenteel in groepjes bezig informatie over de profielkeuze te verzamelen. Zij maken een PowerPointpresentatie met hierin filmpjes van 1 minuut over de 5 nieuwe vakken in de bovenbouw. Hiervoor interviewen zij vakdocenten, de decaan of de conrector. Ze onderzoeken welke studies bij welke profielen aansluiten. Voor al deze zaken moeten ze de taken goed verdelen. Zelfs de uitnodiging naar de ouders voor de avond verzorgen zij zelf.

Op dinsdag 24 januari kunnen we het resultaat zien. We kijken er naar uit! Save the date!
 
 

Stages mavo

Voor een goede voorbereiding op je vervolgopleiding is het belangrijk dat je ontdekt waar je interesses en talenten liggen. Kort gezegd: wat kan ik en wat wil ik!

We hebben daar al een mooi programma voor in samenwerking met het ROC. We gaan dit programma uitbreiden met het bieden van stages op de mavo. Dit schooljaar starten we hiermee in mavo 2. Leerlingen gaan een dag meelopen op het werk van een familielid of kennis. Dit is een soort snuffelstage om te ontdekken wat werken inhoudt. Uiteraard ontvangen leerlingen en ouders hier binnenkort meer informatie over.

Volgend schooljaar gaan we de stage uitbreiden in mavo 3. Dit wordt een meerdaagse stage gericht op het interessegebied van de leerlingen. Leerlingen ontdekken dan of dit werk hen daadwerkelijk interesseert en wat er allemaal bij komt kijken.

Ziet u mogelijkheden om een stageplek te bieden, vindt u het leuk om een gastles te geven of heeft u andere ideeën? Dan hoor ik dat graag van u! U kunt dan een mail sturen naar v.kanis@t-atrium.nl
 

Presentatie sectorwerkstuk

Dinsdag 29 november hielden de leerlingen van mavo 4 hun presentatie over hun sectorwerkstuk. Vol trots en met mooie kleding lieten leerlingen met PowerPoint zien welke hoofd- en deelvragen zij onderzocht hadden en wat hun bevindingen waren. Om vol energie deze presentatie te geven, hebben we vooraf heerlijk gezellig met elkaar gegeten. Met het sectorwerkstuk leren leerlingen om zich echt te verdiepen in een eigen gekozen onderwerp. Ze leren om een onderzoek uit te voeren, hierin samen te werken en om dit te presenteren. Dit bereidt leerlingen goed voor op hun vervolgopleiding. We kijken terug op een zeer geslaagde avond. Nu dit is afgerond kunnen de leerlingen zich verder richten op de schoolexamens en het centraal eindexamen. Op facebook staan meer foto's.
 

Profielwerkstukavond

En dinsdag 13 december was de apotheose van het pws-traject voor havo 5: de presentatie-avond van het pws. In juni waren de leerlingen ingedeeld in groepjes en hadden ze het onderwerp gekozen en de hoofd- en deelvragen gemaakt. Begin havo 5 kregen ze hun pws-begeleider toegewezen. In de A-week in oktober hebben ze 3 uur per dag op school aan het pws gewerkt. In november moest de eerste versie al ingeleverd worden. Het definitieve werkstuk is begin december ingeleverd. De presentatie voor de ouders en klasgenoten vormde de afsluiting van het hele traject.

’s Middags werd er volop in lokalen geoefend en de laatste puntjes op de i gezet. Om 17 uur bezorgde snackbar Van Empelen 150 patat, 60 kroketten, 50 kaassouffles en 40 frikandellen. Wat rook het heerlijk in de hal! Om 19 uur waren we klaar voor de eerste presentatie. Alle stoelen waren bezet in de lokalen en er werd aandachtig geluisterd. Om het kwartier klonk er een enthousiast applaus. Om 21 uur waren er alleen maar opgeluchte gezichten: iedereen was aan de beurt geweest. Het was een fantastische en leerzame avond.

Een combinatiecijfer is nu reeds bekend aangezien het afgeronde pws-cijfer samen met het afgeronde maatschappijleercijfer uit havo 4 behoort tot het combinatiecijfer op de eindlijst.

Kijk hier voor een fotoimpressie.

Dinsdag 20 december was de profielwerkstukavond voor vwo 6 die ook succesvol verlopen is. 

Specialties: online specialist gevraagd

Komend schooljaar krijgt iedere leerling in klas 1 een specialty van 2 uur in de week. ’t Atrium gaat drie nieuwe specialties aanbieden. We krijgen een groep Explorer, een groep Online en een groep Kunststudio. In deze groepen zitten geïnteresseerde leerlingen van de mavo, de havo en het vwo bij elkaar.

Bij het vak Online is de leerling op de computer bezig. We gaan werken met verschillende computerprogramma’s. We leren programmeren en onderzoek doen naar software en media en we gaan er vooral mee werken. We willen vlogs maken, websites ontwerpen of misschien wel een eigen app ontwikkelen.
 
Voor de groep Online zoeken we een specialist op het computergebied die het leuk vindt om zijn kennis met een heterogene groep brugklassers te delen. Ben u degene die hierin kan en wil lesgeven of kent u iemand die ons hierin kan ondersteunen? Neem dan contact op met de rector Harko Boswijk.

Toetsweek

Op woensdag 11 januari 2017 begint toetsweek 2 voor de bovenbouw.
  • Mavo 4 van 11 januari tot en met dinsdag 17 januari
  • Havo 4, havo 5, vwo 5 en vwo 6  van 11 januari tot en met woensdag 18 januari
  • Vwo 4 van 11 januari tot en met donderdag 19 januari
Enkele leerlingen uit H4, V5 en V6 hebben op donderdag nog een toets handvaardigheid of wiskunde D. Deze leerlingen hebben na hun toets weer les. Alle andere leerlingen hebben les volgens het gewone rooster van die dag. 
 

Geluidsoverlast

We zijn momenteel druk met onderhoudswerkzaamheden in ons gebouw. Na de vakantie worden er 15 smartboarden opgehangen, wordt de aula verbouwd en wordt de entree vernieuwd. We doen onze uiterste best om zo min mogelijk overlast te bezorgen tijdens de toetsen. We kunnen het echter niet altijd voorkomen. We raden de leerlingen aan om oordopjes mee te nemen als zij weten dat je snel afgeleid bent door dit soort geluiden. 

Nieuwe uitwisselinglocaties

Op 17 en 18 november jl. zijn de heer Jonas Haring en mevrouw Bianca van der Heijden op bezoek geweest bij de school in Tolmin (Slovenië) waarmee we dit jaar voor het eerst uitwisselen. Zij zijn met enthousiaste verhalen teruggekomen.
 
Op 15 en 16 december zijn de heer Harko Boswijk en de heer Louis Oortman op bezoek geweest bij een school in Bilbao (Spanje) waarmee we dit jaar eveneens voor het eerst uitwisselen. Ook zij vonden hun trip erg inspirerend.
 
Het doel van deze bezoeken is om alvast een indruk te krijgen van de plek die onze leerlingen met begeleiders in de uitweek gaan bezoeken en om het team dat van daaruit betrokken is bij de uitwisseling met onze leerlingen alvast beter te leren kennen. Missie geslaagd!
 

10 januari - 40 minuten rooster

10 januari hanteren we een 40 minuten rooster vanwege een personeelsbijeenkomst en daarna de nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel.
Copyright © 2016 't Atrium, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven. Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen? Geef dit dan door aan de administratie.

Email Marketing Powered by Mailchimp