Copy
Nieuwsbrief van 't Atrium voor ouders van vwo-3
View this email in your browser
Beste ouders van leerlingen uit vwo-3,

Leerlingen kiezen aan het eind van het derde leerjaar een profiel. Uw zoon of dochter is na de herfstvakantie onder leiding van de mentor met dit keuzeproces gestart. De keuze van het profiel speelt een rol bij de verdere loopbaan. We spreken dan ook van loopbaan-oriëntatie. De leerlingen kiezen een richting waarin ze in de toekomst zullen studeren en werken.
 

Qompas

Ook dit jaar gebruiken we ter ondersteuning van het keuzeproces de digitale methode Qompas. Deze methode bevat informatie over de profielen, vakken, aansluitende studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Aan de hand van de verschillende stappen in de lesbrief helpt Qompas de leerling een passend profiel te kiezen. De volgorde van stappen is niet voor iedereen hetzelfde. Zo volgt iedere leerling zijn eigen pad.Uw zoon of dochter kan u online laten meekijken op Qompas Profielkeuze en u kunt samen het einddossier bekijken.

Overzicht van de zeven stappen

Stap 1 introductie
Stap 2 oriëntatie op studies
Stap 3 oriëntatie op profielen en vakken
Stap 4 speel met je profiel
Stap 5 test jezelf
Stap 6 oriëntatie op beroepen
Stap 7 het portfolio opstellen  

Voorlichting door bovenbouwleerlingen en vakdocenten

Begin december krijgen de leerlingen uit klas 3 informatie van bovenbouwleerlingen uit klas, 4,5 en 6, zodat er een beeld ontstaat van wat de profielkeuze in de praktijk inhoudt. Vanaf februari staat het kiezen van het profiel centraal, de leerlingen ontvangen de brochure “Op weg naar de Tweede Fase”’ met schoolspecifieke informatie. De decaan geeft een toelichting bij deze brochure en in dezelfde periode geven de vakdocenten voorlichting over de (eventuele) veranderingen van het vak in de bovenbouw. Ook is er voorlichting over ‘nieuwe vakken’ zoals Management en Organisatie (M&O), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), BSM en Big History Project (bhp/anw).
 

Voorlopig profiel

Op de informatieavond van 26 januari is er een toelichting rond de keuzeproblematiek en kunnen zaken die nog niet helemaal duidelijk zijn aan de orde komen. Op 14 februari leveren alle leerlingen een voorlopig profiel in. Het is de bedoeling dat u als ouder deze keuze thuis bespreekt. De voorlopige keuze wordt in de loop van de maanden maart/april door de mentor /decaan met uw zoon /dochter besproken en van advies voorzien. Bij de bespreking van de profielkeuze spelen vanzelfsprekend de adviezen van de vakdocenten een rol. Deze zijn zichtbaar binnen Magister bij rapport 2.
 

Definitieve keuze

Op 18 april moet de definitieve keuze worden ingeleverd, voorzien van een handtekening van een van de ouders. Keuzes maken is altijd lastig, maar in het algemeen verloopt het keuzeproces voor de meeste leerlingen vrij soepel. Voor de leerlingen die er niet goed uitkomen bestaat er altijd de gelegenheid een afspraak te maken om het samen met de ouders nog eens rustig te bekijken.
 
Met vriendelijke groet,

Ruud Maarschalk
decaan (T)VWO
r.maarschalk@t-atrium.nl
 
Afspraken
Voor afspraken kunt u het best terecht op de donderdag.

Tijdpad LOB traject 2016-2017                 

Profielkeuze klas 3

  • Na de herfstvakantie: begin met stappenplan Qompas
  • Begin december: voorlichting door bovenbouwleerlingen
  • Januari: voorlichting door vakdocenten
  • 26 januari: ouderavond profielkeuze
  • 14 februari: voorlopige profielkeuze
  • Begin maart: adviezen vakdocenten in Magister
  • 13 & 15 maart: spreekavonden
  • 18 april: inleveren definitieve profielkeuze  
Copyright © 2016 't Atrium, All rights reserved.

Telefoonnummer: 033 4750184

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven. Wilt u de nieuwsbrief op een ander e-mailadres ontvangen? Geef dit dan door aan de administratie.

Email Marketing Powered by Mailchimp