Copy
Heb je binnenkort een lastig gesprek? Vraag de FNV-vakbondsconsulenten om hulp en advies… Desnoods gaan ze met je mee! 

An English version of this newsletter will be available on our website the 6th of March 2017.

NIEUWSBRIEF 28 FEBRUARI 2017

Wil je 4x9 uur werken?

Wet flexibel werken maakt het mogelijk!


Sinds 1 juli 2000 is de Wet flexibel werken van kracht. Op grond van deze wet hebben werknemers een wettelijk recht op vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsomvang.

Als je 36 uur werkt en dat via de 4x9-variant wil doen, dan kun je een beroep op deze wet doen en een verzoek indienen bij HR. Je moet tenminste 26 weken in dienst zijn van TU Delft. Je kunt slechts 1x per jaar een verzoek indienen.

In principe moet TU Delft akkoord gaan. Bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag TU Delft weigeren. Als TU Delft niet akkoord gaat, dan moet zij dat uiterlijk een maand voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk laten weten.  

Geen brief gekregen? Dan mag je doen alsof TU Delft akkoord gegaan is met jouw verzoek om meer, minder of flexibel te werken.

TU Delft wel akkoord met je verzoek? Let er op dat je aanstelling bij TU Delft dan wijzigt. Na een jaar kun je pas weer een nieuw verzoek doen bij TU Delft. Je meer/minder werken ook via IKA regelen en dan wijzigt je aanstelling niet.

Meer uitleg over flexibel werken (meer werken, minder werken en 4x9-variant werken) vind je op onze website.

Update cao-onderhandelingen

Nog geen onderhandelaarsakkoord!


Half februari heeft FNV TU Delft van zijn landelijke onderhandelaar gehoord dat bonden en VSNU in de cao-onderhandelingen wel vooruitgang geboekt hebben. De werkgever heeft echter meer tijd nodig. Het eerstvolgende cao-overleg staat gepland op woensdag 22 maart 2017.

Punten waarop vooruitgang is geboekt:
  • Tijdelijke dienstverbanden in relatie tot de Wet werk en zekerheid
    Contracten met een duur van 23 maanden (om betaling van transitievergoeding te voorkomen) worden niet toegestaan.
  • Werkdruk en duurzame inzetbaarheid
    Bonden koersen aan op een afspraak dat alle universiteiten voor eind 2017 een plan van aanpak moeten hebben om de werkdruk te bestrijden en om duurzame inzetbaarheid voor alle generaties te bevorderen.
Bonden en VSNU hebben in januari afgesproken dat VSNU hun aanbod verder verfijnt en zich beraadt over de loonparagraaf. 

Hulp nodig bij je belastingaangifte?

FNV biedt gratis deskundige hulp aan


In de maanden maart en april kun je hulp vragen van FNV bij het invullen van je belastingaangifte. Dit is een gratis service voor onze leden. Je kunt op meer dan 500 locaties terecht! 

Wat moet je vooraf regelen?
Belastingservice FNV kan je alleen helpen als je de machtigingscode meeneemt die je hebt gekregen van de Belastingdienst. Je kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat je deze code hebt. Houd hier dus rekening mee!

Checklist belastinghulp:
  • Machtigingscode aanvragen bij Belastingdienst (duurt vijf werkdagen)
  • Afspraak maken belastinghulp FNV
  • Zorg dat je alle relevante stukken meeneemt naar je afspraak met belastinghulp
Meer over belastinghulp op de website van FNV.

Belangrijk gesprek met leidinggevende?

Neem je vakbondsconsulent mee


We zien, als vakbondsconsulenten, steeds meer nieuwe gezichten. Dat is goed; dit betekent dat we steeds eerder betrokken worden bij ontwikkelingen in de organisatie. 

Vooral dat laatste is heel belangrijk. Want als je ons in een vroeg stadium betrekt, dan kunnen we vaak ook conflictsituaties voorkomen. Conflictsituaties kunnen immers leiden tot ziekteverzuim of je daadwerkelijk ziek maken.

Belangrijk ook om te weten is dat je als FNV-lid de vakbondsconsulente kunt vragen mee te gaan naar gesprekken als je dat nodig vindt.

Je bent van harte welkom!

Vakbondsconsulenten FNV Overheid
Jolanda Dijkshoorn en Biemla Sewnandan

Meer informatie over belangenbehartiging vind je op onze website.
Werk je in het onderwijs of bij de overheid? Dan verdien je zekerheid. Jij werkt voor alle Nederlanders. Daar zet jij je elke dag voor in. Juist in jouw sector gebeurt dat steeds vaker zonder vast contract. Jij hebt geen zekerheid over ons werk en over ons dienstverband. Dat moet veranderen. Sluit je aan!
 

Han Busker voorzitter van FNV?

Je kunt tot en met 8 maart stemmen


Hoewel Han Busker de enige kandidaat is, wil dat niet zeggen dat hij ook automatisch de nieuwe voorzitter wordt. Lees meer over Han Busker en over de ledenraadpleging voor de nieuwe voorzitter op de website van FNV. Logingegevens heeft FNV toegestuurd per e-mail.
 

INHOUD NIEUWSBRIEF

▪  4x9-uur werken
▪  cao-onderhandelingen
▪  Belastinghulp
▪  Vakbondsconsulenten
▪  Agenda
▪  Ophalen goody bag
▪  FNV-enquête werkdruk

Agenda

 
MAART

21 maart 2017

PSOR café (faculteit CiTG)
Dag vd medezeggenschap
Borrelbabbel 'Zonder de MZ'

28 maart 2017

Commissiekamer 3, aula
Algemene ledenvergadering en Informatiebijeenkomst werkdruk universiteiten
 
APRIL

5 + 6 april 2017
2-daagse training voor kaderleden universiteiten
'Onderhandelen en Contact met de Achterban'
 

Meer informatie?

 

Ga naar onze website

www.fnv-tudelft.nl
 

Adres

Gebouw 26 B/2e verdieping
Van der Burghweg 1
2626 CS Delft
Kamers B2.120 & B2.140


 

Bel ons

015-278 2599
 

Schrijf ons

fnv@tudelft.nl
 

Like onsGoody bag niet opgehaald?

Dit kan nog tot april


Nog niet alle leden hebben hun heerlijke goody bag opgehaald in ons nieuwe kantoor. Januari is een drukke maand en FNV TU Delft snapt het als jij toen geen tijd had. Wil je jouw goody bag alsnog ophalen? Dat kan nog tot en maart 2017. Neem wel contact met ons op om zeker te weten of we aanwezig zijn wanneer je wil komen.

Schokkende cijfers uit de
FNV-enquête werkdruk


4 OP 10 MEDEWERKERS WERKEN 
STRUCTUREEL MEER DAN
6 UUR PER WEEK OVER

De enquête van FNV en VAWO naar werkdruk op universiteiten leverde schokkende antwoorden op. We hebben de cijfers voor TU Delft (afzonderlijk) ook in beeld. Benieuwd? Kom naar de bijeenkomst op 28 maart 2017.
Jouw gegevens zijn opgenomen in het adresbestand van FNV TU Delft. Met onze mailings informeren we je over activiteiten en diensten van FNV die mogelijk voor jou belangrijk of nuttig zijn. Je kunt je gegevens wijzigen (zoals verhuizing, ander e-mailadres).


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FNV TU Delft · Van der Burghweg 1 · Delft, Zh 2628 CS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp