Copy
Een leefbare, veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Dat is wat de gemeente Waalre wil bereiken met het project Duurzaam door Waalre. We dringen het aantal verkeersbewegingen op de Eindhovenseweg en de Traverse terug en maken het centrum in Aalst levendiger en groen,
Eindhovenseweg Aalst

Voor de Eindhovenseweg starten we met de ontwerpfase. Samen met de denktank werken we het schetsontwerp uit naar een voorlopig ontwerp. Maar eerst gaan we aan de slag met het sluipverkeer door Aalst.

Traverse Waalre-Dorp

Voor de Traverse Zuid is een definitief ontwerp opgesteld samen met aan-wonenden en de denktank. Op 15 september oordeelt de raad erover.

Vitaal dorpshart Aalst

We starten het proces voor de inrichting van de openbare ruimte in het dorpshart Aalst op 29 oktober a.s..

Start ontwerpfase Eindhovenseweg

In december 2019 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de schetsontwerpen voor zowel de Traverse als de Eindhovenseweg, Het afgelopen half jaar is gewerkt aan het  definitief ontwerp voor de Traverse-Zuid. We gaan nu met de denktank Eindovenseweg aan de slag met mogelijke oplossingen voor het sluipverkeer door Aalst. Daarna werken we samen het schetsontwerp voor de Eindhovenseweg uit met een meer gedetailleerde inrichting tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt eerst aan alle belanghebbenden voorgelegd en daarna aan het college dat hierover een besluit neemt. Het voorlopig ontwerp wordt met de aanwonenden uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarover de raad een besluit neemt. De denktank Eindhovenseweg komt op 17 september weer bij elkaar en bestaat uit omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Aalst.

Traverse Zuid gaat uitvoeringsfase in

Voor het zuidelijke gedeelte van de Traverse door Waalre dorp (Heikantstraat en Wollenbergstraat; het gedeelte vanaf
de bebouwde kom tot en met de kruising met de Willibrorduslaan) is samen met de denktank Traverse Waalre-dorp en de aanwonenden een definitief ontwerp gemaakt. In dit definitief ontwerp is rekening gehouden met de kaders die eerder zijn vastgesteld zoals een 30km inrichting die er onder andere voor moet zorgen dat het aantal verkeersbewegingen fors teruggedrongen wordt. Op 15 september bespreekt de raad het definitief ontwerp oordeelsvormend. Op 29 september neemt de raad een besluit hierover. Op de website van de gemeente leest u hoe u deze raadsvergadering kunt volgen en hoe u kunt inspreken. 
 

Startbijeenkomst dorpshart Aalst

Op 29 oktober houden we een startbijeenkomst over de inrichting van de openbare ruimte in het dorpshart van Aalst ofwel winkelcentrum Den Hof en omgeving. We nodigen omwonenden en ondernemers in het gebied uit om met ons mee te denken en werken aan de plannen voor dit gebied. Hoe maken we het groener en aantrekkelijker, hoe zorgen we voor een eigen Aalster Sfeer. Medio oktober volgt meer informatie over deze bijeenkomst en hoe u kunt aanmelden.


Op weg naar een duurzame en gezonde leefomgeving


Lees alle informatie op www.duurzaamdoorwaalre.nl

 
Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp