Copy
NIEUWSBRIEF 01 - FEBR. 2017

Duurzaam door Waalre
Dat wil de gemeente Waalre bereiken met de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst en de Traverse in Waalre. Samen met haar inwoners wil de gemeente Waalre het groener, veiliger en levendiger maken. Met elkaar maken we nu de plannen en als de Westparallel in 2019 gereed is, gaat ook in Waalre de schop in de grond.

Samen inzetten voor een groen en veilig dorp


In november 2015 organiseerde de gemeente Waalre een W100. Ze vroeg 100 inwoners wat hun grootste zorgen waren. De herinrichting van de Eindhovenseweg was een hot item. Het onderwerp leeft al jaren enorm in het dorp. Ook de leegstand in winkelcentrum Den Hof baarde onze inwoners zorgen. ‘Na de zomer starten we met de plannen’, beloofde de gemeente. En ze vroeg haar inwoners daarbij nadrukkelijk mee te denken.
1e informatiebijeenkomst

Op 18 januari 2017 is de eerste start voor Duurzaam door Waalre gemaakt. Tijdens een algemene informatieavond zijn de aanpak, de doelen en de tijdslijn van het project gepresenteerd. Een vertegenwoordiger van de Provincie Brabant vertelde over stand van zaken rondom de aanleg van de Westparallel. Inwoners werd gevraagd in een denktank deel te nemen om over de plannen voor het hele centrum van Aalst mee te denken. De herinrichting van de Eindhovenseweg biedt immers ook kansen voor winkelcentrum den Hof. Het doel is om voor de zomer een Integrale Gebiedsvisie aan de Waalrese gemeenteraad te presenteren.
 
Traverse in Waalre

Duurzaam door Waalre gaat niet alleen over de herinrichting van de Eindhovenseweg en het centrum van Aalst. De gemeente wil ook de Traverse in Waalre (Wollenbergstraat / Bergstraat / Onze Lieve Vrouwedijk) bij de plannen betrekken. Op 20 april is hierover een eerste informatiebijeenkomst. Omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd. Het doel is om ook hier een denktank samen te stellen die met de gemeente over herinrichting nadenkt.
 
Planning

Duurzaam door Waalre is een project dat enige jaren zal gaan duren. Een belangrijke 1e mijlpaal is de vaststelling van de Integrale gebiedsvisie voor het centrum van Aalst. Bekijk de voorlopige planning.
Denktank bekijkt modellen


Na een gebiedsverkenning en diverse bijeenkomsten met denktankleden, presenteerde Bureau LOS Stad Om Land op 21 en 22 februari een aantal mogelijke modellen voor de herinrichting van de Eindhovenseweg aan de denktankleden. Ook de Waalrese gemeenteraad is geïnformeerd. ‘Niks ligt nog vast’, licht Gerbert Smulders van Los Stad Om Land toe. ‘Het zijn slechts modellen met diverse denkrichtingen. We willen graag weten hoe daarop door de denktanks en de raad wordt gereageerd. We zitten nog in de fase van ontwerpend onderzoek. Doel is met elkaar na te denken wat voor centrum we in Aalst willen’. De 1e modellen voor het centrum van Aalst.

Grenscorridor N69

De herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst en de Traverse in Waalre hebben alles te maken met het project grenscorridor N69. De provincie Brabant is in het project Grenscorridor N69 bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe 1 x 2 strooks 80 km weg van de Belgische grens naar de A67/A2: de Westparallel. Door de aanleg van deze weg wil men de al tientallen jaren durende regionale bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Aalst, Waalre en Valkenswaard oplossen.  Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeterd. Hierbij valt te denken aan verbeteringen voor natuur, water, milieu, landschap en recreatie.  De uitvoering hiervan kan doorlopen tot 2025. Het doel is om de nieuwe provinciale weg in 2019 in gebruik te nemen.  
 
Website

Heeft u een goed idee of suggestie voor Duurzaam door Waalre? Op de website www.duurzaamdoorwaalre.nl kunt u het met ons delen. Ook vindt u hier actuele informatie, veel gestelde vragen en antwoorden en leest u wat anderen van Duurzaam door Waalre vinden.

 

Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Deze nieuwsbrief liever per post of afmelden? mail naar duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp