Copy
NIEUWSBRIEF 08 - oktober 2019

Waardevolle werksessie met gemeenteraad 


Op 27 augustus was een werksessie met de gemeenteraad over de voorlopige stand van zaken van de schetsontwerpen van de Traverse en de Eindhovenseweg. Een schetsontwerp geeft in hoofdzaken aan voor welke weginrichting wordt gekozen. Het dwarsprofiel is hierbij het belangrijkste: de breedte van de weg, wel of geen groen/bomen, wel of geen fietspaden en de oplossingen voor kruispunten. De precieze locaties van bomen, lichtmasten en parkeerplaatsen komen in een later stadium aan de orde, nadat direct aanwonenden zijn geraadpleegd.
Aan de raadsleden werd duidelijk gemaakt welke keuzes zij nog te maken hebben. Uit 4 profielen voor de inrichting van de Traverse in Waalre-dorp moet één keuze gemaakt worden. De denktank zal aangeven welk profiel hun voorkeur heeft. Verder zal de raad moeten kiezen of 4 plekken langs de Traverse op een bijzondere wijze worden ingericht en welke inrichting wordt gekozen voor het kruispunt Traverse - Willibrorduslaan.
Met betrekking tot het schetsontwerp voor de Eindhovenseweg moet de raad nog keuzes maken voor de kruisingen Eindhovenseweg - Burg. Mollaan, Brabantialaan-Eindhovenseweg en Julianalaan-Eindhovenseweg. De keuzes zijn hier verkeerslichten of slimme rotondes, waarbij de bus altijd prioriteit krijgt. Voor de inrichting van het deel tussen de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat moet een keuze gemaakt worden die past bij de toekomstige ontwikkeling van Den Hof. De inrichting van de Valkenswaardseweg gebeurt in afstemming met gemeente Valkenswaard waarbij speciale aandacht is voor de fietser.
Het raadsvoorstel over het schetsontwerp wordt op 17 december aan de raad voorgelegd.

 

Gebiedsvisie 2.0 voor dorpshart Aalst

De Gebiedsvisie 2.0 zijn de ambities en uitgangspunten voor het dorpshart Aalst verfijnd. 


Het centrum van Aalst moet leefbaar, herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar worden. In het nieuwe compacte dorpshart moet het weer levendig worden. We zoeken naar een eigen Aalster sfeer die de hoge kwaliteit die we willen, laat zien in de gebouwen en de openbare ruimte. De verfijning van deze ambities in de gebiedsvisie 2.0 richt zich op een laaninrichting voor de Eindhovenseweg met vrijliggende fietspaden en een 30km feel. Geen aparte busbaan maar een slimme manier van rijden. Voorrang voor langzaam verkeer. Een groener centrum met historische kwaliteiten. Het dorpse karakter wordt teruggebracht in de bebouwing. Het centrum van Aalst krijgt een eigen herkenbare sfeer die zich onderscheid van andere dorpscentra.

Duidelijke meningen over invulling ‘Gouden Driehoek’

Op 26 augustus 2019 was er voor de omwonenden van het pleintje tussen de Bergstraat, Willibrorduslaan en Blokvenlaan (ook wel Gouden Driehoek genoemd) een bijeenkomst over de toekomstige inrichting van dit pleintje. De aanwezigen tijdens konden hun mening geven over vier mogelijke invullingen voor de Gouden Driehoek, waarin verkeersstromen, parkeergelegenheid en bebouwing meegenomen waren. Wel of geen bebouwing op het pleintje en een andere inrichting van het kruispunt kunnen namelijk niet los van elkaar worden gezien. De omwonenden werd gevraagd om antwoord te geven op twee vragen:

  • Heeft u een voorkeur voor een kruisingsvariant?
  • Hoe denkt u over bebouwing op het pleintje?

De meningen van de omwonenden werden meegenomen in een voorstel voor de gemeenteraad dat op 1 oktober is besproken. De raad heeft daarin aangegeven dat het verkeer leidend zal zijn. Op 22 oktober neemt de raad een besluit.

Planning


Aanleg Nieuwe N69: 2019 - 2021

Fase 1:
Eind 2019 - 2020, maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp.
Fase 2:
Begin 2021 - eind 2021, herinrichting Traverse.
Fase 3:
2021 maatregelen sluipverkeer Aalst.
Fase 4:
Begin 2022 - 2023, herinrichting Eindhovenseweg nà opening Nieuwe N69.

Tijdelijke sluipverkeer maatregelen

 

Vanaf week 46, 11 november, wordt  de nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruising Willibrorduslaan – Traverse in gebruik genomen. Deze nieuwe VRI geeft tijdelijk meer ruimte aan het doorgaande verkeer van Valkenswaard naar Veldhoven. Meteen na de installatie van de nieuwe VRI worden de tijdelijke maatregelen voor het weren van sluipverkeer in Waalre-dorp uitgevoerd. Deze maatregelen hebben een voorlopig karakter en worden een aantal maanden getest. De formele verkeersborden worden geplaatst maar aanpassingen aan de infrastructuur worden tijdelijk uitgevoerd. Na de testperiode evalueren we de tijdelijke maatregelen. Daar waar voorafgaand aan de maatregelen de verkeersstromen zijn gemeten, wordt dat na de invoering van de maatregelen weer gedaan. Zo ontstaat een beeld van de gewijzigde  verkeersbewegingen. Bedoeling is dat de maatregelen in het voorjaar definitief worden ingevoerd. 

Start groot onderhoud N69-Zuid 


Boskalis voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant het groot onderhoud aan de N69-Zuid (Luikerweg - Belgische grens). Dit deel van de weg krijgt nieuw, stiller asfalt en er worden verkeerskundige maatregelen uitgevoerd om de weg veiliger te maken. Er wordt een houten vangrail geplaatst. Op vijf locaties verbetert de oversteekbaarheid door het plaatsen van middengeleiders. De werkzaamheden worden uitgevoerd in vier weekenden in oktober. Kijk op www.grenscorridorN69.nl/onderhoud voor informatie over afsluitingen, omleidingsroutes en bereikbaarheid. Op deze website vindt u alle informatie over de aanleg van de nieuwe N69.


Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp