Copy
NIEUWSBRIEF 05 - AUG. 2018

Duurzaam door Waalre
Dat wil de gemeente Waalre bereiken met de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst en de Traverse in Waalre. Samen met haar inwoners wil de gemeente Waalre het groener, veiliger en levendiger maken. Met elkaar maken we nu de plannen en als de Westparallel in 2021 gereed is, gaat ook in Waalre de schop in de grond.

Aanleg Westparallel start begin 2019

De Raad van State heeft half juni het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische procedures voor de Westparallel tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden. De uitspraak betekent dat begin 2019 de eerste schop in de grond gaat voor de aanleg van de weg en dat de openstelling hiervan is gepland eind 2021.
Lees meer

Raadswerkgroep zet stappen

De raadswerkgroep, die op verzoek van de gemeenteraad is ingesteld om voor Duurzaam door Waalre een advies uit te brengen aan de gemeenteraad, is in de nieuwe samenstelling eind juni bij elkaar gekomen. De raadsleden hebben met elkaar gesproken over onderwerpen als duurzaamheid, maatregelen tegen sluipverkeer en vrachtverkeer en ze hebben gebrainstormd over de uitgangspunten voor het ontwerp van Vitaal Dorpshart Aalst. Het advies van de raadswerkgroep zal betrokken worden bij de besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten, die voor het eind van het jaar wordt opgeleverd voor de drie deelprojecten (Eindhovenseweg, Traverse en Vitaal Dorpshart Aalst).

Kennismaking wethouder Arno Uijlenhoet

Voor wethouder Uijlenhoet, met Duurzaamheid door Waalre in zijn portefeuille, is Duurzaam door Waalre een cruciaal project om het woon- en leefklimaat in Waalre te verbeteren. “De plannen die we gaan uitvoeren zorgen voor minder verkeershinder, lawaai, geluids- en stankoverlast en voor vergroening en kwaliteitsverbetering van het centrum van Aalst. De inwoners mogen van mij verwachten dat dit project mijn volle aandacht heeft. Niet alleen de maatregelen in Aalst, maar ook  het terugdringen van het sluipverkeer in Waalre Dorp. Daar wil ik graag snel op gaan doorpakken. De betrokkenheid vanuit de denktanks bij deze planontwikkeling is groot en de leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het proces.

Lees meer

Nota van Uitgangspunten voor het einde van het jaar

De afgelopen maanden is in de denktanks Aalst (Eindhovensweg) en Waalre (Traverse) en in de klankbordgroep Vitaal dorpshart Aalst (winkelcentrum Den Hof) hard gewerkt om uitgangpunten te bespreken en te bediscussiëren. De Nota van Uitgangspunten is belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor het voorlopig ontwerp van de wegen en de ontwikkelingsrichting van het dorpshart. De planning is om de Nota van Uitgangspunten voor zowel de Eindhovensweg, de Traverse en Vitaal Dorpshart Aalst nog dit jaar voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor die tijd vindt er met beide denktanks en de klankbordgroep los van elkaar nog 1 sessie plaats om de laatste input op te halen en het concept voor te leggen.

Vernieuwde website

In het najaar krijgt de website van Duurzaam door Waalre een upgrade. We willen inwoners nog beter op de hoogte houden van het laatste nieuws van de drie deelprojecten van Duurzaam door Waalre: Eindhovenseweg, Traverse en Vitaal Dorpshart Aalst. Het laatste nieuws, de meest recente documenten en plannen en een duidelijke planning maken onderdeel uit van de nieuwe site. Ook de denktanks en klankbordgroep worden meer zichtbaar op de vernieuwde website.


Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp