Copy
In deze nieuwsbrief: College stelt voorlopig ontwerp 1e fase vast voor Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg. Een update over de werkzaamheden aan de Traverse Zuid. Definitief ontwerp voor het Dorpshart Aalst is bijna klaar. 
Eindhovenseweg Aalst

Het college van B&W stelde op 29 juni het voorlopig ontwerp voor de 1e fase van de herinrichting Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg vast. Dit hebben we, ondanks de Coronamaatregelen, samen met inwoners opgesteld.  

Traverse Waalre-Dorp

Er wordt hard gewerkt aan de Traverse Zuid Het nieuwe regenwaterriool en infiltratiesysteem zijn al aangelegd tot het midden van de Wollenbergstraat. 

Vitaal dorpshart Aalst

De realisatie van het vitaal dorpshart Aalst is op veel fronten in volle gang.

College B&W stelt voorlopig ontwerp fase 1 Eindhovenseweg vast

Op 29 juni 2021 stelde het college het voorlopig ontwerp voor de eerste fase van de herinrichting Eindhovenseweg / Valkenswaardseweg vast.  Alle bewoners van de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg zijn betrokken en konden hun opmerkingen aangeven. Dit leidde tot een breed gedragen ontwerp waarin ook een oplossing om doorgaand vrachtverkeer te weren is uitgewerkt.
Lees het volledige artikel hier. Hieronder vindt u een korte samenvatting.

Minder verkeer voor meer leefbaarheid
Het belangrijkste doel van het project Duurzaam door Waalre is het autoverkeer drastisch te verminderen. Dat krijgen we alleen voor elkaar door:

Maatregelen om de verkeersintensiteiten te verlagen
We moeten het aantal voertuigen verminderen om de luchtkwaliteit langs de Eindhovenseweg en de Valkenswaardseweg te verbeteren: die zit nu boven de norm. Dat is belangrijk voor de gezondheid van de aanwonenden. Na de herinrichting komt de luchtkwaliteitsnorm in de buurt van het landelijk gemiddelde.
Aan de zuidzijde van de kom Aalst doseren we het verkeer zodat de verkeersintensiteiten niet boven de streefwaarde komen. Aan de noordzijde van de kom Aalst beperken we het aantal rijstroken vanaf de snelweg.
Maatregelen tegen doorgaand vrachtverkeer.
Er komt een fysiek verbod voor doorgaand vrachtverkeer in combinatie met een maatregel tegen sluiperkeer in de Lissevenlaan.
Meer ruimte voor openbaar vervoer
We maken we ruimte voor een betrouwbaar en hoogwaardig openbaar vervoer. Dat is de wens van de provincie Brabant. Geen vertragingen tot soms 20 minuten meer.

Planning
Het voorlopig ontwerp werken we uit naar een definitief ontwerp (DO) voor de Valkenswaardseweg en Eindhovenseweg tussen de kruising Brabantialaan/Raadhuisstraat en net voor de kruising Burg. Mollaan/Voorbeeklaan (thv de Tongelreep). Dit heet fase 1. In september/oktober leggen we het DO fase 1 ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De uitvoering van de herinrichting van fase 1 start in het voorjaar van 2022.
Blauwe ader naast riolering Eindhoven-seweg voor duurzaam waterbeheer

In het voorlopig ontwerp van de Eindhovenseweg houden we rekening met klimaatadaptatie en nemen we maatregelen voor duurzaam waterbeheer in de toekomst. Tegelijk met de herinrichting van de weg leggen we een nieuw rioleringssysteem aan zodat de weg maar een keer opgebroken wordt. Het nieuwe rioleringssysteem krijgt naast het riool voor vuil water (van toilet, douche etc.) een tweede rioolbuis speciaal voor de opvang van regenwater. Deze tweede rioolbuis kan in de toekomst het te veel aan regenwater veilig opvangen, bergen en afvoeren naar waterbergingen in de omgeving. We noemen deze tweede rioolbuis daarom ook wel de blauwe ader. In de toekomst sluiten we nieuwe gescheiden rioolstelsels van andere plekken in Aalst ook aan op deze blauwe ader. In 2022 start bv. de vervanging van het riool in de Zeevaardersbuurt (Michiel de Ruyterstraat e.o.). Dit zorgt voor minder overlast van water op straat na hevige regenbuien. De aanleg van de blauwe ader is een belangrijke  ontwikkeling op het gebied van duurzaam waterbeheer en het klimaatadaptief maken van onze gemeente. Omdat de Eindhovenseweg in een 25-jaarszone van een waterwingebied ligt, besteden we extra aandacht aan het nieuwe rioleringssysteem.

 
Nieuwe N69: oktober open


De werkzaamheden voor de nieuwe N69 verlopen voorspoedig en liggen goed op schema. De verwachting is dat de nieuwe weg in oktober open gaat.
Volg het laatste nieuws op de website of facebook
 
Afsluiting Lissevenlaan

De Lissevenlaan is t/m november, thv de aansluiting met de N69, afgesloten voor autoverkeer. Onveilig weggedrag en de hoeveelheid verkeer maakt dit noodzakelijk. Deze afsluiting is onderdeel van het schetsontwerp dat in 2019 is vastgesteld.
Lees meer

Stand van zaken Traverse Zuid

Er wordt hard gewerkt aan de Traverse Zuid. Het nieuwe regenwaterriool en infiltratiesysteem zijn al aangelegd tot ongeveer het midden van de Wollenbergstraat. Dat is fase 4 van de in totaal 5 fasen van het project. De bestratingswerkzaamheden volgen de rioolwerkzaamheden op de voet en zorgen voor een heel fraai eindbeeld van de nieuwe straat.

 

Kruising Willibrorduslaan

In de bouwvak vakantie, van 9 t/m 27 augustus, sluiten we de kruising Willibrorduslaan helemaal af. Dit doen we om het nieuwe riool aan te kunnen sluiten op de Willibrorduslaan en Bergstraat. De kruising is afgesloten voor alle verkeer; de bus en auto's volgen omleidingsroutes via de Hoogstraat en Ansbalduslaan. De Hoogstraat wordt hiervoor opnieuw tijdelijk - voor 3 weken - opengesteld voor verkeer vanuit Veldhoven. In deze periode ligt het werk in de Heikantstraat (fase 4) tijdelijk stil. Vanaf 30 augustus gaan we daar weer verder met de werkzaamheden. We verwachten het project geheel volgens planning op tijd op te leveren eind oktober inclusief het plaatsen van doseerlichten en de definitieve fysieke afsluiting van de Burgemeester Uijenstraat voor verkeer vanuit Valkenswaard. 
Rijd stapvoets voor de kinderen!

De straten rondom de Traverse Zuid horen bij een kindvriendelijke wijk. Houd daar rekening mee en rijd stapvoets. Namens de bewoners: hartelijk dank!

De werkzaamheden aan de Traverse Zuid geven vertraging voor het verkeer tussen Valkenswaard en Veldhoven. We zien dat gelukkig een groot deel van het woon-werk verkeer de omleidingsroute over de N69 kiest. Dat blijkt uit verkeerstellingen. Maar nog steeds rijden veel auto's hard door de Burgemeester Uijenstraat. Dat is niet alleen bestemmingsverkeer voor de woonwijk.
Als iedereen zich netjes aan de snelheid en gedragsregels van een kindvriendelijke woonwijk houdt, hoeft dat geen probleem te zijn. De gemeente en aannemer BLM Wegenbouw plaatsten daarom snelheidsmeters met smileys en spandoeken op de route om bestuurders er op te wijzen dat zij hun snelheid moeten aanpassen in deze kindvriendelijke wijk. 

Wilt u snel kunnen doorrijden? Kies dan de omleidingsroute via N69. 
Buurtconciërge Jeroen:

Jeroen is als buurtconciërge het aanspreekpunt voor omwonenden bij de werkzaamheden aan de Traverse Zuid. Hij is er iedere dag en mensen kunnen alles aan hem vragen. Lees zijn verhaal

 
Ontwerp openbare ruimte dorpshart

Het definitief ontwerp (DO) voor de openbare ruimte in het Dorpshart Aalst is bijna klaar. De reacties van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de verschillende meedenk en -praatsessies zijn hierin verwerkt. Van dit DO maken we deze zomer een 3D-visualisatie. In september kunt u deze bekijken via de website www.duurzaamdoorwaalre.nl. In het DO maken we de samenhang tussen de Eindhovenseweg en het dorpshart Aalst inzichtelijk in één ontwerp. In september is er een integraal ontwerp dat de oversteekbaarheid van de Eindhovenseweg, de sfeer en de eenheid in dit gebied beschrijft.
 

Beeldkwaliteitsplan dorpshart Aalst 

Het beeldkwaliteitsplan geeft richting aan de uitstraling en kwaliteit die de gemeente Waalre stelt aan de gebouwen in het dorpshart Aalst. Uit onze eerste ervaringen bij nieuwe ontwikkelingen blijkt het beeldkwaliteitsplan ook daadwerkelijk een inspirerend en richtinggevend instrument te zijn. Naast richtinggevende kaders en inspiratie voor de gebouwde omgeving, bevat het beeldkwaliteitsplan ook ambities en uitgangspunten voor de openbare ruimte in het dorpshart. Deze uitgangspunten zijn ook door vertaald in het definitief ontwerp voor de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan biedt ook inspiratie en kaders voor de deelgebieden in het dorpshart, zoals de ontwikkelingen rondom de pastorietuin en omgeving.

Lees hier uitgebreide informatie over alle ontwikkelingen in het Dorpshart Aalst.
 
Voor alle informatie over werkzaamheden aan de weg en omleidingroutes
in Waalre en gemeentes in de buurt, kijk op:

www.waalre.nl/werkinuitvoering
 


Op weg naar een duurzame en gezonde leefomgeving


 
Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp