Copy
NIEUWSBRIEF 07 - juni 2019

INLOOPBIJEENKOMST 4 JULI: KOM SCHETSONTWERPEN BEKIJKEN

Op donderdag 4 juli is er tussen 16.00 en 20.00 in de Dommelzaal van Het Huis van Waalre een inloopbijeenkomst voor de drie deelprojecten binnen het project Duurzaam Door Waalre:  
  • de herinrichting van de Eindhovenseweg in Aalst
  • de herinrichting van de Traverse in Waalre-dorp (Onze Lieve Vrouwedijk, Bergstraat, Wollenbergstraat en Heikantstraat binnen de bebouwde kom)
  • de ontwikkeling van dorpshart Aalst (centrum Den Hof).
Schetsontwerpen
U kunt tijdens de inloopbijeenkomst de schetsontwerpen van de Eindhovenseweg en de Traverse bekijken die inwoners, verenigd in twee denktanks, hebben bedacht voor deze wegen. Deze inwoners zijn inmiddels 2,5 jaar met de gemeente aan het werk om oplossingen te bedenken om het verkeer op de doorgaande wegen door Aalst en Waalre-dorp terug te dringen en tegelijkertijd sluipverkeer op andere wegen te voorkomen. Het is een intensief en serieus proces wat heeft geleid tot een resultaat waar de denktanks volledig achter staan. Ook kunt u drie schetsen / ideeën voor de ontwikkeling en nieuwe inrichting van centrum Den Hof bekijken. In de toekomst moet Den Hof een levendig, zichtbaar en bereikbaar dorpshart worden met een hoog kwalitatieve uitstraling. Dat is niet alleen voor inwoners maar ook voor de winkeliers en ondernemers op Den Hof belangrijk.

Aanpak Duurzaam Door Waalre

 

Het project Duurzaam door Waalre (DDW) heeft tot doel om het doorgaand verkeer met de komst van de nieuwe N69 maximaal uit onze gemeente te weren en naar deze nieuwe randweg te leiden. Zo willen we de leefbaarheid van onze kernen Waalre-dorp en Aalst structureel vergroten. De nieuwe N69 begint ten zuiden van Valkenswaard, loopt ten westen langs onze gemeente en sluit bij Veldhoven aan op de A67. De weg moet in 2021 klaar zijn. Op dat moment gaat aan de Eindhovenseweg de schop in de grond om vrachtwagens maximaal te weren en het aantal personenauto's drastisch te verminderen.

 

Om te voorkomen dat (sluip)verkeer zich vanaf dat moment naar zijwegen van de Eindhovenseweg en naar Waalre-dorp gaat verplaatsen, moeten daar vóór die tijd, in feite nu al, verkeersmaatregelen worden getroffen. Er wordt begonnen om in Waalre-dorp sluipverkeer uit de woonstraten naar de Traverse (Onze Lieve Vrouwedijk, Bergstraat, Wollenbergstraat, Heikantstraat) te geleiden. Vervolgens wordt ook de Traverse zelf aangepakt, zodat het voor verkeer onaantrekkelijk wordt om door Waalre-dorp te rijden. Dit zal er toe leiden dat de Traverse de komende tijd nog wat intensiever wordt gebruikt, totdat in 2021, wanneer de nieuwe N69 opengaat, ook daar dus de schop in de grond gaat. Vanaf dat moment gaat het doorgaand verkeer maximaal over de nieuwe N69 en kunnen de inwoners genieten van meer ruimte en schonere lucht. Lees meer

Denktank Waalre-Dorp

Sinds maart van dit jaar vindt elke maand een bijeenkomst plaats van de Denktank Duurzaam Door Waalre Traverse Waalre-Dorp. Het doel is om de verkeerssituatie in Waalre-dorp blijvend te veranderen zodat doorgaand verkeer over de Traverse geweerd wordt. 
 
Ontwerpvarianten Traverse
De deelnemers in de denktank bespreken telkens met elkaar, in sessies van ruim 2 uur, de mogelijk-heden voor de aanpak van de Traverse om doorgaand verkeer te weren en naar de nieuwe N69 te leiden. Zij hebben zelf ontwerpvarianten gemaakt waaruit een gezamenlijke Top 4 is gekozen. Bijzondere plekken worden specifiek uitgewerkt en besproken. Doel is om in het najaar te komen tot één ontwerp die door de denktank gedragen wordt.

Start ontwerpproces Dorpshart Aalst

Het dorpshart in het centrum van Aalst moet blijven kloppen, zodat de inwo-ners hun dorp weer terug krijgen. Het moet leefbaar, zichtbaar, bereikbaar, levendig en compact worden.

Creatieve ontwerpsessie
Op 8 mei jl. was de start voor de creatieve ontwerpsessie ‘Dorpshart Aalst’. Drie ontwerpers, wethouder Arno Uijlenhoet en zes experts (deskundig op het gebied van vastgoed, mobiliteit en duurzaamheid) waren aanwezig. Doel: kijken of er verbetermogelijkheden zijn voor de plannen in de ‘Gebiedsvisie Aalst centrum Eindhovenseweg’. De ontwerpers presenteren hun schetsen eerst aan de gemeenteraad en een klankbordgroep. Op 4 juli in de inloopbijeenkomst is iedereen welkom om de schetsen te bekijken. Lees meer

Bewoners bedenken zelf ontwerp voor deel Eindhovenseweg

 

Inwoners van Waalre denken op dit moment mee over een nieuw ontwerp voor de Eindhovenseweg en de Traverse in Waalre-Dorp. 20 inwoners, verenigd in de denktank voor de Eindhovenseweg, hebben intensief meegedacht over het nieuwe schetsontwerp voor deze weg.

 

In de laatste bijeenkomst bracht een afvaardiging van een brede groep bewoners van de Eindhovenseweg een nieuwe variant in voor een deel van de Eindhovenseweg, naast de schetsontwerpen die inwoners eerder hadden ontwikkeld. Het ontwerp kreeg direct veel steun en wordt samen met een tweede schetsontwerp, ook gekozen door de denktank, voorgelegd aan de gemeenteraad. Lees meer

25 juni:
Raadsvergadering over maatregelen sluipverkeer

Op dinsdag 25 juni wordt een pakket aan maatregelen voorgelegd aan de gemeenteraad om het sluipverkeer in de woonstraten van Waalre-dorp terug te dringen.

Veilge woonstraten
Deze maatregelen zorgen er voor dat, nà aanpassing van de Traverse, het verkeer niet via de woonstraten een route kan zoeken. Hierdoor worden de woonstraten veiliger. De raad wordt gevraagd om 258.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze verkeersmaatregelen. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar.
Lees meer


Duurzaam door Waalre

Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gemeente Waalre · postbus 10.0000 · Waalre, Nb 5580GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp